Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Oferta educaţională 2016-2017

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa - 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa - 5 lei/modul).
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

În Ploieşti

• Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437; 
0244/522656
I. România 100 – Primul Război Mondial
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II. Istoria altfel la muzeu
- Domnitori care au marcat istoria românilor 
- Ploieştiul de altădată
- Regii României
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români
- Sărbători de început de primăvară
- Tradiții și obiceiuri de Paște
IV. România 100 – Unificatorii
- Mihai Viteazul
- Alexandru Ioan Cuza
- Ferdinand I

• Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi teatrul contemporan
- O altă faţă a unui scriitor canonic
- Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II. Eroii lui Caragiale
- Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- L. Caragiale şi prietenii
- Minunata lume a copilăriei
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
- Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
- Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
- Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Imspiraţie şi culoare - aplicaţie
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859 
- Ceasurile Independenţei
- Personalităţi ale Marii Uniri 
IV. Orologieri care au marcat timpul
- Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
- Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
- Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie

• Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domnul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale

• Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Acasă la Nichita Stănescu
- Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Interviu cu şi despre Nichita
- Poetul geniu al necuvintelor
II. Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
- Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
- Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
- Nichita în viziunea copiilor
III. Muzeul pe înţelesul tuturor
- Ce este un muzeu şi care este scopul său
- Muzeul memorial şi patrimoniul său
- Munca într-un muzeu

• Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel. 
0244/529439
I. Tradiţii şi obiceiuri româneşti
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II. Ploieştiul de altădată
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III. Muzeul punte între generaţii
- Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
- Ziua Naţională a Culturii
- Imagine şi culoare - aplicaţii

În judeţ

• Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, tel. 0244/344040
I. România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
- Constantin Stere şi „Marele Războiu”
- România în Marele Război
- Basarabia în Marele Război
II. Marea Unire 
- Constantin Stere promotor al Marii Uniri
- Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
- 1 Decembrie 1918
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Sărbători de primăvară în tradiţia populară 
- Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
- Tradiţii de iarnă la români

• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I. Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
- Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
- Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
- Cantacuzinii, promotori ai culturii
II. Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
- Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
- Familia Filipescu, istorie şi genealogie
- Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
- Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
- Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
- Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice

• Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I. Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
- Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
- Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
- Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II. Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
- Creaţii literare – Năluca
- Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
- Creaţii plastice
III. Cartea, o provocare pentru fiecare
- Fram, simbolul copiilor
- Călătorie în zonele polare
- Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară

• Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I. Matei Basarb - Vasile Lupu, politica externă
- Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
- Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
- Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II. Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
- Consiliul de Coroană şi neutralitatea României
- România în anul 1916
- Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.
III. Stilul brâncovenesc
- Crearea „stilului brâncovenesc” cu influenţe occidentale şi orientale
- Mănăstrirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO, necropola familiei voievodale
- Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi, simboluri aulice ale domniei brâncoveneşti.

• Muzeul de Artă religioasă „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 
0244/280861
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească de la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc” 
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei, publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului cretin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii

• Muzeul „Crama 1777”, Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Din tradiţia onomastică la români
- Ce înseamnă numele meu? Semnificaţia numelor proprii de persoană
- De la Sfânta Luni la Sfânta Duminică, povestea zilelor săptămânii
- Nume de legendă, legende istorice şi naturaliste
II. Din structurile imaginarului popular
- Povestea Viaţa viţei de vie
- Povestea arborilor: teiul, bradul, stejarul, fagul
- Povestea pomilor fructiferi: mărul, părul, caisul, cireşul, prunul, gutuiul, nucul
III. Hrană şi leac. Alimente sfinte la români
- Pâinea şi vinul – ritual
- Laptele şi mierea – semnificaţie
- Untdelemnul – simbolistică

• Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
- Istoria cea mai frumoasă „poveste” – Constantin Brâncoveanu domn cu moşie la Urlaţi
- Alexandru Bellu şi istoria artei fotografice în România şi Europa în secolul al XIX-lea
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale , tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din moşi strămoşi pe meleaguri urlăţene
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Trecut –prezent - viitor
- Eroi locali
- Eroi pentru o zi - aplicaţie

• Muzeul „Foişorul Bellu”, Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0751263813
I. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
- De la preistorie la cucerirea romană
- Romanizarea
- Administraţia, armata şi activitatea economică
II. 1 Decembrie 1918 – proclamarea Marii Uniri Naţionale
- Istoria românilor - Unificatorii
- Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918
- Evenimentele precursoare Marii Uniri Naţionale

• Muzeul sătesc Sângeru, tel. 0244/441532
I. Pagini de istorie locală şi naţională
- Unirea Principatelor Române
- Marea răscoală ţărănească din 1907
- Să cunoaştem trecutul comunei noastre
II. Tradiţii şi obiceiuri religioase
- Semnificaţia Crăciunului
- Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete
- Semnificaţia sărbătorilor pascale
III. Pagini din literatura română
- Omagiu adus poetului Nichita Stănescu
- In memoriam Mihai Eminescu
- O poezie în dar pentru mămica mea

   

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 2016

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale organizează, cu prilejul celei de-a XXIV-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema ”Rolul determinant al comunităților locale în activitatea de definire și protejare a patrimoniului cultural” o serie de manifestări culturale după următorul program:

În Ploiești:
1. Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”- str. Nichita Stănescu, nr. 1
Matineu muzeal ”A venit toamna...”
Vineri 16.09.2016, Ora 10.00

2. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - str. Toma Caragiu, nr. 10
Matineu muzeal ”Restaurarea – trecut pentru viitor”
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

3. Muzeul ”I. L. Caragiale” - str. Kutuzov, nr. 1
Matineu muzeal ”Muzeul I. L. Caragiale și relația cu comunitatea beneficiară”
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

4. Muzeul ”Casa de târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea” - str. Democrației, nr. 2
Expoziție temporară ”Podoabe boierești din secolul al XIX-lea” 
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

5. Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache” - str. Nicolae Simache, nr. 1
Matineu muzeal ”Ceasuri de for public din România, simbol al dezvoltarii comunităților locale” 
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

6. Muzeul Memorial ”Paul Constantinescu” - str. Nicolae Bălcescu, nr. 15
Recital vocal-instrumental ”Armonii de toamnă” – susținut de elevi de la Liceul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești 
Sâmbătă 17.09.2016, Ora 17.00

În județ:
7. Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere” - Parcul ”Constantin Stere” Bucov
Matineu muzeal ”Cum să protejăm patrimoniul muzeal” 
Vineri 16.09.2016, Ora 10.00

8. Muzeul ”Crama 1777” - Com. Valea Călugărească str. Valea Largă, nr. 139 A
Matineu muzeal ” Muzeul Crama 1777 și comunitatea locală” 
Vineri 16. 09.2016, Ora 11.00
9. Muzeul ”Conacul Pană Filipescu” - Com. Filipeștii de Târg, nr. 868, Jud. Prahova
Matineu muzeal ”Restaurarea Conacului Pană Filipescu, exemplu de protejare a patrimoniului cultural național și prahovean” 
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

10. Muzeul ”Conacul Bellu” și Muzeul ”Foișorul Bellu” - Urlați, str. Orzoaia de Sus, nr. 12
Masă rotundă ”Întâlnire cu membrii comunității urlățene în vederea protejării Patrimoniului Național”
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

11. Muzeul ”Casa Domnească” - Comuna Brebu, Jud. Prahova
Șezătoare literară ”Patrimoniul imaterial - culegătorii de folclor autentic” 
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

12. Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu” - Bușteni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2
Matineu muzeal ”Arta plastică în colecția lui Cezar Petrescu” 
Vineri 16.09.2016, Ora 11.00

13. Muzeul de Artă Religioasă - Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3
Matineu muzeal ”Carți religioase de sec. XVIII-XIX din patrimoniul Muzeului de Artă Religioasa”
Sâmbătă 17.09.2016, Ora 9.30

14. Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga” - Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3
,,Nicolae Iorga la Vălenii de Munte" – memoria peliculei 
Sâmbătă 17.09.2016, Ora 11.30

15. Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului” - Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3
Expoziție temporară ”Lăzi de zestre din patrimoniul Muzeului de Etnografie al Văii Teleajenului”
Sâmbătă 17.09.2016, Ora 14.00

   

ZIUA LIMBII ROMÂNE - EDIŢIA A IV-A

Programul evenimentelor culturale dedicate celei de-a IV-a ediții a
Zilei Limbii Române
 
- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova,
Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10
31 august 2016, ora 11.00
Vernisajul expoziției lunii septembrie „Fire de soare în amintirea lui George Coșbuc” și 
program literar-artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Apostolache, Școlii Gimnaziale "Andrei Radulescu" Chiojdeanca și de ansamblul "Floricica" al Zonta Club Ploiești.
 
- Muzeul ”Casă de târgoveț din secolele al XVIII-lea- al XIX-lea”,
Ploiești, str. Democrației, nr. 2
31 august 2016, ora 9.30
”Șezătoare pe prispa lui Hagi Prodan” – participă copiii înscriși la programul estival al muzeului și solista Ana Raicu – elevă la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești, care va susține un recital la vioară
 
- Muzeul ”I.L. Caragiale” Ploiești, str. Kutuzov, nr. 1
31 august 2016, ora 10.00
Matineu muzeal ”Limba noastră-i o comoară” – participă elevi de la Școala Gimnazială Apostolache și Scoala Gimnazială ”Andrei Rădulescu” Chiojdeanca, coordonați de înv. Marcela Enache
 
- Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache” Ploiești, Str. N. Simache, nr. 1
31 august 2016, ora 11.00
Vernisajul expoziției temporare ”Ceasuri produse în România”
 
- Muzeul memorial ”Paul Constantinescu”, Ploiești, str. N. Bălcescu, nr. 15
31 august 2016, ora 11.00
Matineu muzeal ”Ediția a IV-a a Zilei Limbii Române”
alocuțiuni despre semnificația zilei, lansare de carte, recital instrumental – vioară, violoncel
 
- Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, str. G. Enescu, nr. 1-3
31 august 2016, ora 10.00
Matineu muzeal ”Poezia interbelică”
 
- Muzeul ”Casa Domnească” Brebu, com Brebu, jud. Prahova
31 august 2016, ora 10.00
Matineu muzeal ”Limba română în opera poetului național și universal Mihai Eminescu”
participă elevii Școlii ”Matei Basarab” Brebu, coordonați de prof/înv. Ioana Morar
 
- Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu” Bușteni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2
31 august 2016, ora 11.00
Matineu muzeal ”Cartea, o provocare pentru fiecare”
participă elevi și cadre didactice aflați în tabără la Bușteni.
 
- Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere”,
Parcul ”Constantin Stere” Bucov
31 august 2016, ora 11.00
Recital de poezie patriotică pe Aleea Scriitorilor
participă elevi de la Școala ”Constantin Stere” Bucov
 
- Muzeul ”Conacul Bellu” Urlați, str. Orzoaia de Sus, nr. 12
31 august 2016, ora 15.30
Serată muzeală ”Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim”
participă prof. Iuliana Stan, cercul de prieteni ai muzeului, iar solista Ana Raicu elevă la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești, va susține un recital la vioară
 
- Muzeul ”Conacul Pană Filipescu” – com. Filipeștii de Târg, nr. 868, jud. Prahova
30 august 2016, ora 11.00
Matineu muzeal ”Influențele altor limbi asupra limbii române. Rime, sinonime și jocuri de cuvinte”
participă copiii înscriși la programul estival al muzeului
   

EXPOZIŢIA LUNII

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova cu sediul în Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10 vă invită miercuri, 31 august 2016, ora 11 la vernisajul expoziției lunii septembrie „Fire de soare în amintirea lui George Coșbuc”, eveniment prilejuit de sărbătorirea Zilei Limbii Române.

Poet, prozator, cronicar, traducător al unor vaste opere literare fundamentale ale umanității, gazetar, George Coșbuc a fost totodată autor și coautor de manuale școlare, contribuind în stil inovator la dezvoltarea educației și culturii.
Amintirea și posteritatea lui Coșbuc la împlinirea unui secol și jumătate de la nașterea poetului sunt evocate prin intermediul pieselor muzeale și al fondului de carte ce se află în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova și al programului literar-artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Apostolache, Școlii Gimnaziale "Andrei Radulescu" Chiojdeanca și de ansamblul "Floricica" - Clubul Zota Ploiești.

   

Sesiunea Internaţională de Comunicari Stiinţifice "Arheologia Mileniului I p.Chr" 2016

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează în zilele 25-27 august 2016 Sesiunea Internațională de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, ajunsă în acest an la cea de-a XV-a ediţie. Manifestarea îşi propune să reunească cercetători ai fenomenelor arheologice ale primului mileniu, oferindu-le acestora un cadru în care să poată dezbate atât probleme specifice primului mileniu creştin, cât şi probleme actuale ale cercetării arheologice. 

Pe parcursul celor patrusprezece ediţii desfăşurate până în prezent manifestarea pe care o organizăm a devenit una dintre cele mai importante evenimente ştiinţifice din domeniul arheologiei; fiind singura sesiune desfăşurată în România care abordează o astfel de problematică. Dat fiind acest lucru, unul din scopurile sale este acela de a sprijini schimbul de informaţii ştiinţifice, stabilirea de colaborǎri pe tematica amintitǎ, introducerea în circuitul ştiinţific a ultimelor descoperiri. La această manifestare, devenitǎ deja de tradiţie, au participat de-a lungul timpului cercetători români şi străini de la prestigioase instituţii universitare şi de cercetare din Germania, Cehia, Polonia, Ucraina, Rusia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Elveția, Marea Britanie, Franța, Spania şi Republica Moldova. 
În anul 2010 această manifestare ştiinţifică a primit şi o materializare editorială prin publicarea volumului Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor. Acestui prim volum i s-a alăturat în anul 2011 al doilea volum al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Interferențe culturale la Dunărea de Jos, în anul 2014 cel de-al treilea volum al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Dunărea Inferioară între stepe și imperiu; iar în anul 2015 cel de-al patrulea volum al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Nomazi și Autohtoni în mileniul I p. Chr. 
În cadrul ediției din acest an a Sesiunii Internaționale de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, va fi lansat volumul V al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Identități și schimburi culturale în mileniul I p. Chr.

   

EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova vă invită miercuri, 17 august 2016, ora 16.30, la sediul său din Parcul Memorial ”Constantin Stere”, comuna Bucov, să participați la vernisajul expoziției temporare ”România 100 - Memoria Marelui Război”, eveniment înscris în Programul ”România 100”.


Expoziția este organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial și aduce, în atenția publicului vizitator, mărturii ale trecutului încărcat de jertfe ale bravilor soldați români.

   

EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova cu sediul în Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr.10, vă invită joi, 11 august 2016, ora 11.00, la vernisajul expoziţiei temporare „Metrologia şi agricultura”, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Agriculturii din Slobozia - judeţul Ialomiţa.


 

Expoziţia prezintă câteva dintre măsurile, instrumentele şi dispozitivele de care s-au folosit predecesorii noştri de-a lungul timpului, pentru a-şi măsura produsele, terenurile, lucrurile, munca.
Balanța bunicii, compasul de teren, țapul cârciumarului și dubla precupeţului sunt doar câteva dintre instrumentele de măsurare cunoscute, pe care însă e posibil să nu le fi văzut niciodată de aproape.
Tematica expoziției, excelent argumentată prin piesele de colecție prezentate, este concepută într-un compendiu ce vizează istoria măsurătorilor, o trecere în revistă a sistemului internațional de unități, istoria unităților de măsură (greutăți și lungimi) precum și etalarea unora dintre cele mai importante unități de măsură românești vechi.

   

100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN MARELE RĂZBOI

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova vă invită vineri, 5 august 2016, începând cu ora 11.00, la manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la Intrarea României în Primul Război Mondial.

Evenimentele, parte integrantă a programului naţional „România 100”, se vor desfăşura după cum urmează:
- Vernisajul expoziţiei lunii „1916 - Mărturii fotografice – Intrarea României în Marele Război”;
- Proiecţie de film documentar „Imagini de pe frontul Marelui Război”;
- Muzeul din stradă – vernisajul expoziţiei „Transilvania, Bucovina şi Basarabia în Marele Război”,
- Spectacol de reconstituiri istorice cu „Asociaţia 6 Dorobanţi”;
- Lansarea suplimentului cultural-istoric „Anotimpuri româneşti”.
   

SALONUL DE UMOR "RIDENDO DICERE VERUM"

Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu” din Bușteni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, organizează în perioada 29 iulie – 30 iulie 2016, Salonul de Umor ”RIDENDO DICERE VERUM”.
Inițiat în anul 1996, Salonul s-a bucurat, încă de la prima ediție, atât de sprijinul Uniunii Epigramiștilor din România, cât și al Primăriei Orașului Bușteni.
De-a lungul celor 20 ediții, epigramiști și caricaturiști din România și din Republica Moldova, au făcut deliciul publicului în dueluri de idei transpuse în epigrame, trimițând săgeți ironice în versuri, cu talentul literar caracteristic, între ei, cât și la adresa personalităților din viața socială, economică și politică.
Cea de-a XXI-a ediție se deschide vineri, 29 iulie 2016, ora 16.00 și va cuprinde lansări de carte, expoziții de caricaturi, precum și tradiționalul duel al epigramiștilor, urmat de festivitatea de premiere.
   
   

Pagina 8 din 39