Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

   

Conferinţa „Plimbare pe Calea Victoriei în perioada interbelică”

 
Vă invităm să vizionaţi conferința „Plimbare pe Calea Victoriei în perioada interbelică”, din ciclul "Istorie şi Civilizaţie",accesând link-ul https://youtu.be/mbpYcr2rARE susţinută de acad. Constantin Bălăceanu Stolnici.
Vizionare plăcută!
   

Sfeşnic din lemn, Ierusalim 1819

#concursMJIAPh #săptămâna3 #PiesaSăptămânii

Sfeşnic din lemn, Ierusalim 1819 https://www.youtube.com/watch?v=ff5v3kAOSG4

Regulamentul concursului îl puteți găsi la postarea fixată sau aici: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3528482440511634&id=180004115359500&__tn__=K-R

Din lada cu comori patrimoniale a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova vă prezentăm astăzi un obiect de poveste. Un sfeșnic din lemn de măslin cu trei brațe, adus de la Ierusalim la 1819 de pelerinul târgoveț Prodan. În acest context, sfeșnicul este de fapt o recuzită martor pentru cel ce avea să rămână în memoria locului drept Hagi Prodan.
Suport special pentru lumânări, orice sfeșnic este de fapt, un obiect fotofor pentru că rostul lui este acela de a răspândi lumină .
Sfeșnicul este in același timp, un substitut al omului, simbolizând brațele omenești deschise spre rugăciune. Orice lumânare aprinsă nu este altceva decât "antena" noastră de legătură cu Dumnezeu.
În ceea ce privește sfeșnicul din imagine, el se încadrează în tipologia de sfeșnic tip troiță, cu picior columnar și fereastră cu cruce.
Cu o tehnică de fin bijutier, prin dăltuire, incizare și crestare, sfeșnicul poartă o ornamentică iconografică plină de semne simbol. Alegem câteva dintre ele și le "traducem" spre a întregi povestea noastră.
Întreaga fereastră a sfeșnicului este un mic iconostas: in centru, Cruce dreaptă cu raze oblice radiante , înscrisă în cerc tip rozetă , încadrată la rândul său în pătratul ferestrei. Crucea, cercul , pătratul sunt simboluri fundamentale, cosmice. Dacă soarele este izvorul vieții pământești, crucea rozetă este izvorul vieții cerești, chipul lui Hristos care apare pe geamurile existenței noastre. Ramele ferestrei poartă prin incizie, cerul și pământul. În registrul superior se deslușesc arcade cerești ca niste frânturi de nori, iar în registrul inferior, unda apei, element eminamente fertilizator al vieții. În registrele laterale, funia cerului încadrează șiruri de stele ornamentale, simbolizând cetele îngerești ale serafimilor.
Stativul sfeșnicului ca un picior columnar continuă povestea de semne simbol ancestrale, pe care le poartă tainic orice Arbore al vieții ca pe o ascensiune spre cer, acolo unde ne sunt, de fapt, rădăcinile.

   

ANUNŢ

Duminică, 7 iunie 2020, în prima zi de Rusalii, vor fi deschise pentru vizitare, în intervalele orare 9.00 – 12.00 şi 13.00 – 17.00 (în intervalul 12.00 – 13.00 se desfăşoară igienizarea spaţiului expoziţional), următoarele secţii muzeale ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova:

·      Muzeul Ceasului Nicolae Simache” Ploieşti, str. Nicolae Simache nr. 1;

·      Muzeul Casa Domnească”, com. Brebu, jud. Prahova

·      Muzeul Conacul Bellu” Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12.

 Vizitarea muzeelor se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

-   purtarea măştii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei, inclusiv pentru copiii cu vârsta de peste 5 (cinci) ani;

-   Termometrizarea non-contact a vizitatorilor – Vizitatorii care refuză verificarea temperaturii nu vor avea acces în spațiile expoziționale;

-   Igienizarea mâinilor cu soluție dezifectantă/gel antibacterian, puse la dispoziţie de către muzee;

-   Igienizarea încălţămintei utilizând covorul dezinfectant amplasat la intrarea în muzeu;

-   Accesul la standul muzeului, pentru achitarea biletelor, se permite doar după îndeplinirea condițiilor prezentate mai sus;

-   Respectarea circuitului de vizitare unidirecţional stabilit în interiorul sălilor de expoziţie, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază.

Vă aşteptăm!

 

   

Tratatul de la Trianon - 100 de ani

Anul acesta la data de 4 iunie se împlinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, prin care actul unirii Transilvaniei cu România era recunoscută oficial conform normelor de drept internațional.

În cursul anului 1918 pentru fruntașii românilor transilvăneni devenise tot mai clar că Imperiul Austro-Ungar se va dezmembra, fapt ce impunea grăbirea demersurilor pentru pentru a realiza unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Astfel, Partidul Național Român, prin Comitetul Executiv, adoptă la data de 12 octombrie 1918, Declarația de la Oradea prin care se afirma că națiunea română din Ungaria și Transilvania are dreptul de a hotărî singură așezarea printre națiunile libere. În cadrul Declarației se mai găsea și ideea convocării unei adunări naționale prin care să se decidă viitorul Transilvaniei. La data de 31 octombrie 1918 se formează Consiliul Național Român Central, organism care va funcționa ca un veritabil guvern provizoriu al românilor din Transilvania, Banat și Maramureș. Consiliul Național Român va decide convocarea, pe data de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, a unei Mari Adunări Naționale, eveniment prin care românii din Imperiul Austro-Ungar și-au manifestat dorința de a se uni cu România. Deși armata română era pregătită să intre în Transilvania, Consiliul Național Român Central a convenit cu guvernul român ca aceasta să se oprească pe aliniamentul Carpaților. Guvernul maghiar nu a recunoscut validitatea actului de la 1 decembrie 1918, dând dovadă de ostilitate față de noua realitate politică din Transilvania. În replică, armata română se pregătea să-și impună autoritatea în principalele orașe din Transilvania. La data de 18 ianuarie, când a început Conferința de Pace de la Paris, deja 2/3 din teritoriul Transilvaniei se afla sub autoritatea armatei române, acest fapt fiind de neacceptat de către guvernul maghiar care spera ca Transilvania să rămână în componența Ungariei, românii urmând să locuiască în teritorii compacte și să beneficieze de o largă autonomie. În cadrul tratativelor de la Paris, delegația maghiară a susținut idea integrității teritoriale a Regatului Maghiar, fapt ce contravenea intereselor României, Iugoslaviei și Cehoslovaciei. Pe data de 31 ianuarie 1919, punctul de vedere al României a fost prezentat de prim ministrul Ion I.C. Brătianu care, cunoscând problema amalgamării polulației românești și maghiare din Transilvania, a propus constituirea unei Comisii pentru Studiul Chestiunilor Teritoriale, raportul comisiei pentru trasarea frontierei fiind aprobat de Consiliul Marilor Puteri învingătoare la data de 12 mai 1919. Între timp situația din Ungaria avea să se modifice, mai ales după prezentarea memorandumului Vix, prin care Puterile Aliate obligau armata maghiară din Transilvania să se retragă pe o linie ce se întindea de la Satu Mare la Arad. În urma memorandumului Vix, guvernul democrat condus de Denes Berinkey a demisionat pe data de 21 martie 1919, fiind înlocuit de un guvern comunist condus de Bela Khun, guvern ce a proclamat Republica Sfaturilor. Fiind conștient că în cadrul tratativelor de la Paris Ungaria nu va obține câștig de cauză, guvernul comunist maghiar întreprinde operațiuni militare împotriva României și Cehoslovaciei. Datorită prezenței amenințătoare a trupelor maghiare din Crișana, pe data de 16 aprilie 1919 armata română trece la ofensivă și ocupă orașele Satu Mare, Salonta și Oradea, iar pe data de 1 mai 1919 ajunge la râul Tisa. La data de 20 iulie 1919, guvernul comunist maghiar, care spera la o alianță cu Uniunea Sovietică, pornește ofensiva peste râul Tisa, obiectivul principal al armatei maghiare fiind recuperarea Transilvaniei. După o săptămână de lupte, armata română restabilește situația, inamicul fiind alungat peste râul Tisa. Pentru a asigura integritatea teritorială a României și a împiedica o ofensivă comună a Ungariei și Uniunii Sovietice, Regele Ferdinand și prim ministrul Ion I.C. Brătianu au hotărât ca armata română să continue ofensiva până la Budapesta și să înlăture guvernul comunist maghiar. La data de 4 august 1919 unitățile armatei române conduse de generalul Gheorghe Mărdărescu, au intrat în Budapesta, guvernul comunist condus de Bela Khun demisionând. Trupele române vor părăsi Budapesta la data de 14 noiembrie 1919, pe data de 16 noiembrie fiind instalat un nou guvern maghiar condus de regentul Horthy. Victoria armatei române pe câmpul de luptă va fi urmată și de o victorie a diplomației românești la Paris, diplomație condusă de Alexandru Vaida-Voevod. La data de 4 iunie 1920 în palatul Marele Trianon de lângă Versailles, este semnat tratatul de pace dintre Ungaria și cele 16 Puteri Aliate printre care și România. Din partea României, tratatul va fi semnat de dr. Ion Cantacuzino și Nicolae Titulescu.

Noua frontieră româno-ungară prevăzută în articolul 27 al tratatului fusese trasată de geograful francez Emmanuel de Martonne, în calitate de expert al Comitetului de Studii al Conferinței de Pace. Tot în textul Tratatului se prevedea la articolul 45 că: Ungaria renunță, în ceea ce o privește, în favoarea României, la toate drepturile și titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt fixate la art. 27, partea a II-a și recunoscute, prin prezentul Tratat sau prin orice alte Tratate încheiate în scopul de a îndeplini prezenta încheiere, ca făcând parte din România.” Astfel, prin Tratatul de la Trianon, alături de tratatul de la Saint-Germain cu Austria (10 decembrie 1919) și tratatul de la Paris (28 octombrie 1920) se obține recunoașterea internațională a înfăptuirii Marii Uniri.

Muzeograf Claudiu Robe

 

   

Muzeul "Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea" Ploieşti

#concursMJIAPh #săptămâna3

Muzeul "Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea Ploiești: https://youtu.be/NduLYadRSv8

Vă reamintim de concursul nostru
"Muzeele prahovene altfel",
la care puteți câștiga bilete de intrare la 16 muzee din Prahova!

Mai multe detalii despre premii și informațiile necesare pentru participare găsiți în postarea fixată sau urmând link-ul de aici: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3528482440511634&id=180004115359500&__tn__=K-R

   

Joi, 4 iunie 2020, se redeschide Muzeul Memorial "Constantin şi Ion Stere" Bucov

Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, își va relua activitatea cu publicul vizitator începând cu data de 4 iunie 2020, ca urmare a implementării măsurilor de protecție anti SARS-CoV-2 și cu respectarea prevederilor legale în vigoare:


 

·   Accesul publicului în muzeu va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie, masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia;
·   Accesul în incinta spațiilor expoziționale se face cu respectarea de către participanți a unei distanțe de minim 2 metri. Păstraţi distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori!;
·   Termometrizarea non-contact a vizitatorilor – Vizitatorii care refuză verificarea temperaturii nu vor avea acces în spațiile expoziționale;
·   Igienizarea mâinilor cu soluție dezifectantă/gel antibacterian, puse la dispoziţie de către Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”, Bucov;
·   Igienizarea încălţămintei utilizând covorul dezinfectant amplasat la intrarea în muzeu;
·   Accesul la standul muzeului, pentru achitarea biletelor, se permite doar după îndeplinirea condițiilor prezentate mai sus;
·   Respectarea circuitului de vizitare unidirecţional stabilit în interiorul sălilor de expoziţie, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;
·   Pe parcursul vizitării este interzisă atingerea suprafețelor și a obiectelor expuse;
·   Evitarea formării de grupuri. Luaţi în considerare faptul că numărul maxim permis de vizitatori (prezenţi simultan) într-o sală de expoziţie este de 5 (cinci) persoane, pentru a se facilita menţinerea distanţei fizice;
·   Durata vizitei va fi limitată la maxim 45 de minute; intrarea vizitatorilor în muzeu (maxim cinci persoane) se va desfășura la intervale de 10 minute;
·   Nu atingeţi publicaţiile sau alte materiale informative şi promoţionale puse în vânzare. La cerere, ele vă vor fi prezentate și vândute de către personalul muzeului.
 

INFORMARE IMPORTANTĂ!

● La intrarea în muzeu, este obligatorie efectuarea triajului observaţional şi termometrizarea non-contact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens, nefiind permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37, 3°C şi/sau simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Persoanelor care vor refuza verificarea temperaturii li se va interzice, de asemenea, accesul în muzeu.

● Programul de vizitare este de marți până duminică, inclusiv, în intervalele orare 09:00-12.00 – 13.00-17:00. În intervalul orar 12.00-13.00 se va realiza igienizarea spaţiului expoziţional. Ultimul bilet de intrare va fi eliberat la ora 16:30.

● Pe toată perioada Stării de Alertă, ghidajele vizitatorilor sunt suspendate.

Vă rugăm să ne susțineți în efortul de a stopa răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi pentru atenuarea efectelor acestuia, respectând cu stricteţe regulile de igienă personală, distanţare fizică şi acces în muzeu.

Prezentele reguli au fost elaborate în baza reglementărilor în vigoare impuse de Ministerul Culturii, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a măsurilor speciale luate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19).

 Suntem încântaţi să vă primim din nou şi ne dorim să aveţi parte de o vizită plăcută, în condiţii de siguranţă maximă.

   

Joi, 4 iunie 2020, se redeschide Muzeul "Conacul Pană Filipescu" - Filipeştii de Târg

Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeştii de Târg, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, își va relua activitatea cu publicul vizitator începând cu data de 4 iunie 2020, ca urmare a implementării măsurilor de protecție anti SARS-CoV-2 și cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 

·   Accesul publicului în muzeu va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie, masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia;
·   Accesul în incinta spațiilor expoziționale se face cu respectarea de către participanți a unei distanțe de minim 2 metri. Păstraţi distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori!;
·   Termometrizarea non-contact a vizitatorilor – Vizitatorii care refuză verificarea temperaturii nu vor avea acces în spațiile expoziționale;
·   Igienizarea mâinilor cu soluție dezifectantă/gel antibacterian, puse la dispoziţie de către Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg;
·   Igienizarea încălţămintei utilizând covorul dezinfectant amplasat la intrarea în muzeu;
·   Accesul la standul muzeului, pentru achitarea biletelor, se permite doar după îndeplinirea condițiilor prezentate mai sus;
·   Respectarea circuitului de vizitare unidirecţional stabilit în interiorul sălilor de expoziţie, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;
·   Pe parcursul vizitării este interzisă atingerea suprafețelor și a obiectelor expuse;
·   Evitarea formării de grupuri. Luaţi în considerare faptul că numărul maxim permis de vizitatori (prezenţi simultan) într-o sală de expoziţie este de 5 (cinci) persoane, pentru a se facilita menţinerea distanţei fizice;
·   Durata vizitei va fi limitată la maxim 45 de minute; intrarea vizitatorilor în muzeu (maxim cinci persoane) se va desfășura la intervale de 10 minute;
·   Nu atingeţi publicaţiile sau alte materiale informative şi promoţionale puse în vânzare. La cerere, ele vă vor fi prezentate și vândute de către personalul muzeului.
 
INFORMARE IMPORTANTĂ!
● La intrarea în muzeu, este obligatorie efectuarea triajului observaţional şi termometrizarea non-contact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens, nefiind permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37, 3°C şi/sau simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Persoanelor care vor refuza verificarea temperaturii li se va interzice, de asemenea, accesul în muzeu.
● Programul de vizitare este de marți până duminică, inclusiv, în intervalele orare 09:00-12.00 – 13.00-17:00. În intervalul orar 12.00-13.00 se va realiza igienizarea spaţiului expoziţional. Ultimul bilet de intrare va fi eliberat la ora 16:30.
● Pe toată perioada Stării de Alertă, ghidajele vizitatorilor sunt suspendate.
 
Vă rugăm să ne susțineți în efortul de a stopa răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi pentru atenuarea efectelor acestuia, respectând cu stricteţe regulile de igienă personală, distanţare fizică şi acces în muzeu.
Prezentele reguli au fost elaborate în baza reglementărilor în vigoare impuse de Ministerul Culturii, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a măsurilor speciale luate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19).
 Suntem încântaţi să vă primim din nou şi ne dorim să aveţi parte de o vizită plăcută, în condiţii de siguranţă maximă.
   

„Ilustrații din cuvinte – expoziție de caligrafie’’, ediția a V-a

Proiectul educațional ,,Caligrafia – arta scrisului’’ stă la baza expoziției ,,Ilustrații din cuvinte – expoziție de caligrafie’’, ajunsă anul acesta la a V-a ediție. Acest proiect se desfășoară în baza unui parteneriat de colaborare, încheiat între Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale’’ Ploiești, începând din anul școlar 2016-2017.
Motivația realizării acestui proiect a fost faptul că într-un secol XXI când lumea este grăbită și trăiește totul ,,pe repede înainte’’, scrisorile pe hârtie sunt din ce în ce mai rare și scrisul cu stiloul de mână a devenit un obicei desuet, iar caligrafia a fost demult uitată.
Proiectul ,,Caligrafia – arta scrisului’’ a fost conceput ca o replică la dispariția deprinderii scrisului de mână. Caligrafia nu se rezumă la a scrie frumos, ci este o formă de relaxare și în același timp înseamnă emoție, deoarece cuvintele fac legătura între oameni. În scrisul de mână se imprimă personalitatea fiecăruia pentru că acesta este unic și personal, însă acesta rezistă cu greu evoluției tehnologiei moderne.
Practicarea caligrafiei, această artă de a scrie frumos de mână, îți oferă posibilitatea de a-ți dezvolta imaginația, devenind creativ și de a petrece timpul liber într-un mod plăcut și relaxant.
Sub îndrumarea d-nei prof. dr. Elena Butunoi, elevii și-au transpus pe hîrtie talentul și creativitatea, îmbinând caligrafia cu arta plastică.
Elevi din clasele a IX-a C, a IX-a E, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a X-a C, a X-a D, a X-a E, a X-a H, a X-a J, a XI-a G și a XII-a A exersând diferite stiluri de scris și-au exprimat ideile, gândurile și emoțiile pe caiete de caligrafie și pe Cărți Poștale realizate cu mult talent artistic.
 
Caiete caligrafice - https://youtu.be/K1rcBTxPDBs
 
Cărți poștale cu scris caligrafic - https://youtu.be/y58p2pFzF3w
 
Vă mulțumim!
muzeograf Monica Cîrstea
   

Joi, 4 iunie 2020, se redeschid Muzeele "Conacul Bellu" şi "Foişorul Bellu" Urlaţi

 

Muzeul „Conacul Bellu” şi Muzeul „Foişorul Bellu” din Urlaţi, secţii ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, își vor relua activitatea cu publicul vizitator începând cu data de 4 iunie 2020, ca urmare a implementării măsurilor de protecție anti SARS-CoV-2 și cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 

·   Accesul publicului în muzeu va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie, masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia;
·   Accesul în incinta spațiilor expoziționale se face cu respectarea de către participanți a unei distanțe de minim 2 metri. Păstraţi distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori!;
·   Termometrizarea non-contact a vizitatorilor – Vizitatorii care refuză verificarea temperaturii nu vor avea acces în spațiile expoziționale;
·   Igienizarea mâinilor cu soluție dezifectantă/gel antibacterian, puse la dispoziţie de către muzee;
·   Igienizarea încălţămintei utilizând covorul dezinfectant amplasat la intrarea în muzeu;
·   Accesul la standul muzeului, pentru achitarea biletelor, se permite doar după îndeplinirea condițiilor prezentate mai sus;
·   Respectarea circuitului de vizitare unidirecţional stabilit în interiorul sălilor de expoziţie, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;
·   Pe parcursul vizitării este interzisă atingerea suprafețelor și a obiectelor expuse;
·   Evitarea formării de grupuri. Luaţi în considerare faptul că numărul maxim permis de vizitatori (prezenţi simultan) într-o sală de expoziţie este de 5 (cinci) persoane, pentru a se facilita menţinerea distanţei fizice;
·   Durata vizitei va fi limitată la maxim 45 de minute; intrarea vizitatorilor în muzeu (maxim cinci persoane) se va desfășura la intervale de 10 minute;
·   Nu atingeţi publicaţiile sau alte materiale informative şi promoţionale puse în vânzare. La cerere, ele vă vor fi prezentate și vândute de către personalul muzeului.

INFORMARE IMPORTANTĂ!
● La intrarea în muzeu, este obligatorie efectuarea triajului observaţional şi termometrizarea non-contact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens, nefiind permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37, 3°C şi/sau simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Persoanelor care vor refuza verificarea temperaturii li se va interzice, de asemenea, accesul în muzeu.
● Programul de vizitare este de marți până duminică, inclusiv, în intervalele orare 09:00-12.00 – 13.00-17:00. În intervalul orar 12.00-13.00 se va realiza igienizarea spaţiului expoziţional. Ultimul bilet de intrare va fi eliberat la ora 16:30.
● Pe toată perioada Stării de Alertă, ghidajele vizitatorilor sunt suspendate.
Vă rugăm să ne susțineți în efortul de a stopa răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi pentru atenuarea efectelor acestuia, respectând cu stricteţe regulile de igienă personală, distanţare fizică şi acces în muzeu.
Prezentele reguli au fost elaborate în baza reglementărilor în vigoare impuse de Ministerul Culturii, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a măsurilor speciale luate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19).
Suntem încântaţi să vă primim din nou şi ne dorim să aveţi parte de o vizită plăcută, în condiţii de siguranţă maximă.

   

Pagina 8 din 74