Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 16 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

9 octombrie 1932 - Inaugurarea Căminului „Societății Corpului Didactic primar din județul Prahova”

Astăzi se împlinesc 90 de ani de la inaugurarea Căminului Societății Corpului Didactic primar din județul Prahova, una dintre clădirile emblematice ale Ploieștiului interbelic.
 
Întemeiată la 4 ianuarie 1920, „Societatea Corpului Didactic primar din jud. Prahova” avea ca scop principal ajutorarea membrilor și a familiilor acestora în caz de boală și deces, precum și a copiilor săraci și merituoși în vederea continuării studiilor. Un alt scop prevăzut în Statute era și acela de „a clădi în Ploești un Cămin al societății în care să se instaleze Internatul fiilor membrilor, Cercul didactic, Biblioteca și magazinul de consum”. Înființată din inițiativa lui Ioan A. Grigorescu, Societatea a dobândit statutul de persoană juridică în anul 1924. Cât timp a stat sub președinția celui ce o înființase (1920-1932), această asociație a învățătorilor a reușit să-și înființeze o bancă (1927), o bibliotecă (1929) și o librărie (1931), dar, cel mai important, să ridice o impozantă clădire în centrul orașului, pe strada Regina Maria nr. 7.
 
 
Ioan A. Grigorescu - Inspector şcolar, licenţiat în Drept, iniţiatorul Căminului cu toate componentele lui

 
Faţada Clădirii Căminului
 
Arhitectul angajat să realizeze planurile imobilului a fost Toma T. Socolescu, antreprenori fiind E. Pomponiu și C. Alexandrescu. Lucrările au început în primăvara anului 1925, iar la 28 iunie a fost pusă piatra de fundație în prezența primului ministru - Ion I. C. Brătianu, a ministrului școalelor - dr. C. Angelescu, a prefectului județului - Spirea N. Sorescu, și a primarului orașului - G. Fotescu. Din Raportul Consiliului de administrație al Societății către adunarea generală ordinară de la 9 octombrie 1932 aflăm date importante despre costul total al clădirii. În intervalul 1924 - 31 decembrie 1931 s-a cheltuit pentru construirea Căminului suma de 13.036.308 lei, care includea și contravaloarea terenului achiziționat în 1924 (530.000 lei). Mare parte a acestei sume a provenit din donații, cifrate la 6.586.464,87 lei, cele mai consistente fiind ale autorităților publice: Prefectura jud. Prahova – 1.760.000 lei, Ministerul Instrucțiunii Publice – 1.400.000 lei și Primăria orașului Ploiești – 570.000 lei. Celelalte fonduri au provenit din cotizațiile membrilor (2.268.139 lei), din diverse serbări organizate de Societate (586.150,19 lei) dar și din împrumuturi de la Banca Societății Corpului Didactic primar sau de la Creditul Funciar Urban din București.
 
Clădirea a fost finalizată, cel mai probabil, la finele anului 1927 sau în primăvara anului 1928. Imobilul avea sală de teatru-cinematograf, o alta specială pentru tipografie, la subsol, alta pentru conferințe, bibliotecă, dormitoare pentru elevi - fii de învățători, opt camere de găzduit, camere pentru învățătorii pensionari fără cămin, infirmerie, baie, spălătorie, locuință pentru director și personalul de serviciu, birouri, calorifer, etc.
 
 
Biblioteca
 
 
 
Sala de conferinţe
 
 
Sala de meditaţii a elevilor internatului

 
Dormitorul elevilor
 
Primul spațiu dat în exploatare a fost sala de teatru-cinematograf. În aprilie 1928, Primăria Ploiești înainta Ministerului Cultelor și Artelor cererea d-lui Vasile Mihăilescu în vederea eliberării autorizației de funcționare a „cinematografului «Carageale» din str. Regina Maria nr. 7”. Conform Procesului verbal al Comisiei de verificare a sălilor de cinematograf din Ploiești, sala avea „un total de 240 locuri fixe, 56 locuri în loji și 47 la balcon”. Totodată, în Raportul Consiliului de administrație al Societății din 1932, se preciza faptul că în cursul anului 1928 fusese strânsă din reprezentații de cinematograf suma de 34.592 lei, iar în ultimii trei ani de funcționare acesta adusese venituri de cca. 750.000 lei. Pe parcursul perioadei interbelice sala de teatru-cinematograf a mai funcționat sub denumirile „Lux” și „Roxy/Roxi”.
 
 
Sala de teatru şi cinematograf
 
Cele două spații existente la parterul clădirii au fost inițial închiriate și în ele au funcționat două prăvălii până în anul 1931 când li s-a dat adevărata întrebuințare pentru care fuseseră create: sedii ale Băncii și Librăriei Corpului Didactic primar, care împreună plăteau o chirie anuală de 100.000 lei. Internatul și camerele de găzduit au fost date în folosință în cursul anului 1930, aducând venituri în anii 1930-1931 de 131.873 lei, respectiv 35.017 lei.
 
 
Librăria
 
 
Banca
 
Inaugurarea oficială a Căminului Societății Corpului Didactic primar din jud. Prahova a avut loc duminică, 9 octombrie 1932, în prezența ministrului Instrucțiunii Publice, prof. Dimitrie Gusti și a altor oficialități locale. După oficierea serviciului divin de către P. S. Sa Arhiereul Tit Simedrea, a luat cuvântul inspectorul școlar Ioan A. Grigorescu, președintele Societății și inițiatorul edificării Căminului, care a făcut un scurt istoric al construirii acestuia, a elogiat pe colaboratorii săi și a adus mulțumiri ministrului și celorlalți invitați pentru participarea la eveniment. A urmat la cuvânt d-l D. V. Țoni, președintele Asociației Învățătorilor din țară, care a admirat gestul învățătorimii prahovene de a fi ridicat în acele vremuri grele această instituție, urmat apoi de P. S. Sa Arhiereul Tit Simedrea care a dat binecuvântarea sa învățătorilor prahoveni. Ultimul a luat cuvântul ministrul Dimitrie Gusti care a precizat că prin edificarea acestui cămin învățătorimea prahoveană a înființat o instituție programatică, adăugând: „D-v prahovenii ați făcut ceva trainic, creând o pildă pentru învățătorii din toate județele. Sper să găsească imitatori. Aștept să văd care județ va avea cinstea să vă urmeze pe acest drum”. După terminarea discursului, ministrul D. Gusti, însoțit de inspectorul Grigorescu, a vizitat întreg Căminul, felicitând pe ctitori și semnând în cartea de aur a instituției. Inaugurarea a fost urmată, la ora 13.00, de un banchet de 600 de persoane ținut în sala „Azuga”, oferit de proprietarul restaurantului, d-l Costică Martinescu, atmosfera fiind întreținută de corul condus de prof. G. Comișel și de orchestra fraților Hubert condusă de d-ra Cristina Hubert.
 
La scurt timp după inaugurarea Căminului, membrii Societății Corpului Didactic primar din jud. Prahova s-au întrunit în adunare generală extraordinară în care au hotărât schimbarea denumirii societății în „Asociația Învățătorilor din jud. Prahova” și afilierea la Asociația Generală a Învățătorilor din România, cu modificarea statutului și alegerea unei noi conduceri, inspectorul Ioan A. Grigorescu considerând că și-a îndeplinit cu succes scopul propus de edificare a Căminului societății cu toate componentele lui. Clădirea din strada Regina Maria nr. 7 a continuat să ființeze și să fie cunoscută în epocă sub denumirea de „Căminul învățătorilor prahoveni”.
 
Instaurarea regimului comunist a dus la naționalizarea imobilului. Parterul a adăpostit cinematograful „Tineretului” iar spațiile de locuit de la etaje au fost reconfigurate și puse la dispoziția unor familii. După 1990, clădirea, care a suferit importante avarii la cutremurele din 1940 și 1977, a fost retrocedată sindicatului din învățământ. Ulterior a fost vândută unui investitor particular care a inițiat o restaurare a imobilului, însă din cauza falimentului acestuia lucrările s-au oprit. Intrată recent în posesia altui proprietar, clădirea este supusă, din vara acestui an, unor lucrări de construcție neautorizate, lipsa panoului de identificare a investiției sugerând acest fapt.
 
Imobilul figurează în Lista monumentelor istorice din județul Prahova, fiind înscris sub codul PH-II-m-B-16301.
 
muzeograf Adrian STAN
   

5 octombrie - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale vă invită, în perioada 3-5 octombrie 2022, să participaţi la următoarele activităţi culturale dedicate Zilei Mondiale a Educaţie, inaugurată în anul 1994 de UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii:

• Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni
str. Tudor Vladimirescu nr. 1, tel. 0244/321 080
3 octombrie 2022, ora 11.30
Matineu muzeal: Educaţia – cheia succesului
- în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Nestor Urechia” Buşteni, înv. Carmen Săcuiu.

Muzeul „Casa Domnească” Brebu
comuna Brebu, Aleea Casa Domnească, nr. 3, tel. 0244/357 731
4 octombrie 2022, orele 10.00 – 12.00
Matineu muzeal: Scrisoare pentru dascălul meu
- elevii compun scrisori prin intermediul cărora își exprimă recunoștința față de cadrele didactice care le-au marcat parcursul școlar.
- participanți: elevii Școlii Gimnaziale „Matei Basarabˮ Brebu, alți invitați.

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
str. George Enescu nr. 1-3, tel. 0244/280 861
5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei – articol online
- şef secţie, muzeograf Mihaela Voicea.

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti
str. Nichita Stănescu, nr. 1, tel. 0344/100 768
5 octombrie 2022
Profesorii – şlefuitori de „diamante” – articol online
- muzeograf Argentina Istrătescu.


   

Concursul Naţional de Interpretare şi Creaţie Muzicală

"Paul Constantinescu", ediţia a XXVII-a

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secția sa, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” din Ploiești, vă anunţă că în perioada 9-11 decembrie 2022, va avea loc cea de-a XXVII-a ediție a Concursului Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”.

 
 
Regulamentul şi fişa de înscriere la concurs sunt disponibile şi pe paginile de Facebook:
Muzeul Memorial "Paul Constantinescu" Ploieşti
 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
   

Anunț

Colectivul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova anunță cu regret dispariția prematură a colegului George Lungu - Șef Serviciu Gospodărire, Întreținere, Transport.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

   

Concursul Naţional "Caragiale, contemporanul nostru"

Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, organizează, în perioada 28-29 ianuarie 2023, cea de-a XXV-a ediţie a Concursului Naţional de interpretare artistică a personajelor caragialiene  „Caragiale, contemporanul nostru .

Regulament_concurs_2023: http://histmuseumph.ro/images/files/2023_Caragiale_Regulament_28-29_ian.pdf

Formularul de înscriere cu anexe: http://histmuseumph.ro/images/files/2023_Formular_inscriere_cu_anexe_concurs_Caragiale_ed_25.pdf

Regulamentul concursului şi formularul de înscriere cu anexe sunt disponibile şi pe paginile de Facebook:

Ion Luca Caragiale Muzeul (Muzeul Ion Luca Caragiale)
 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
 
♦ în secţiunea Link-uri utile a site-ului  http://www.histmuseumph.ro
   

Vă invităm la concurs!

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr. 10, Ploiești, lansează Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat „Vreau să povestesc”, ediția a II-a, în rândul elevilor din clasele I-XII și are ca scop stimularea interesului pentru istorie, precum și dezvoltarea creativității și imaginației tinerei generații. Cei pasionați de scris pot trimite creațiile în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2022, la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Concursul are ca obiectiv scrierea unor scurte povestiri, având ca inspirație personalitățile și momentele istorice ce au marcat istoria României.
 
 
Participanții pot înscrie în competiție o singură povestire, creație originală, alături de datele de identificare (nume, prenume, clasă, școală/liceu), precum și numele, prenumele și numărul de telefon al unui părinte sau tutore legal. Menționăm că nu sunt acceptate biografii de personalități, cronologii și povești inspirate din texte publicate.
Redactarea povestirii: textele vor fi în limba română, editate în WORD, cu diacritice, font Times New Roman, corp 12, spaţiul între rânduri va fi de 1,5 și maxim 3 pagini. Criteriile de jurizare vor fi următoarele: respectarea temei, creativitate, originalitatea creaţiei, exprimarea coerentă, respectarea tehnicilor de tehnoredactare.
Organizatorul poate refuza lucrări înscrise în concurs, dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse.
 
Juriul este format din cinci persoane: doamna Ștefania Dinu, dir. adj. Muzeul Național Cotroceni, București, domnul prof. Dumitru Botoș, Târgu Mureș, doamna Elena Butunoi, prof. dr. psiholog la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești, doamna Aurelia Mihaela Banu, prof. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești și domnul Adrian Stan, muzeograf la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
Juriul va acorda 18 premii: 3 premii și 3 mențiuni pentru elevii claselor I-IV, 3 premii și 3 mențiuni pentru elevii din clasele V-VIII și 3 premii și 3 mențiuni pentru cei din clasele IX-XII. Premiile sunt compuse din cărți și suveniruri. Fiecare premiu va include o vizită gratuită la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și la secțiile sale din Ploiești (Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Muzeul „Ion Luca Caragiale”, Muzeul „Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”) și din județ (Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească, Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipești de Târg, Muzeul „Casa Domnească” din Brebu, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, Muzeul de Artă Religioasă, Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului din Vălenii de Munte, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Bușteni, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, Muzeul „Conacul Bellu” din Urlați, Muzeul „Foișorul Bellu” din Urlați), pentru câștigător și familia sa în perioada 03.01.2023 – 31.12.2023.
Organizatorii vor anunța câștigătorii pe data de 19.12.2022 prin canalele de social-media ale muzeului și prin intermediul partenerilor media.
 
Participanții își asumă răspunderea pentru, textele și ideile prezentate în povestirile înscrise în cadrul concursului, în concordanță cu legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.
Părintele sau tutorele legal al Participantului își dă consimțământul, prin trimiterea mailului de înscriere, ca numele și vârsta Participantului, precum și povestirea cu care a participat la Concurs să fie făcute publice pe canalele de social-media ale Organizatorului, în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pe data de 19.12.2022, când vor fi anunțați și cei 18 câștigători ai Concursului. Prin înscrierea la Concurs şi acceptarea termenilor și condițiilor, părinții sau tutorii legali ai Câştigătorilor își exprimă acordul ca numele și vârsta Câștigătorilor, precum și materialele foto cu Câștigătorii și cu lucrările acestora să fie făcute publice în scopuri de promovare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii GDPR nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 
Muzeograf,
Monica Cîrstea
   

OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:
 
 În Ploieşti:
 ·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istoria altfel la muzeu – muzeograf Monica Cîrstea
 
·  Traian și Decebal
·  Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
·  24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza, domnitorul Principatelor Unite
·  Proclamarea Independenţei de stat a României - 9 ma 1877i
·  Marea Unire – 1 decembrie 1918
·  Regii României
·  Ploieștiul de altădată
·  Castele, palate și conace românești
·  Cum să devii cavaler (preșcolari)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români – muzeograf Ioana Constantin
 
·  Tradiții de iarnă la români
·  Sărbători de început de primăvară
-   „Doamne ajută cui sărută (Dragobete)
Și priește cui iubește!”
-   Mărțișorul, vestitorul primăverii
·  Tradiții şi obiceiuri de Paşte
·  Poveşti din lumea florilor
 
III. Primii paşi în tainele istoriei – referent Irina Voinescu
·  Ieri obiect indispensabil, azi doar piesă în muzeu  - atelier pentru clasele primare;
·  Banii, cum şi de ce au apărut – pentru clasele primare;
·  Evantaiul simbolul eleganţei – pentru clasele primare.
 
IV. Introducere în numismatică – muzeograf Claudiu Robe
·  Numismatica, ştiinţă auxiliară a istoriei
·  Moneda, simbol al suveranităţii unui stat
·  Istoria monedei naţionale a României
 
V. Artă şi tehnică – şef birou Amalia Nicoară
·  De la opaiţ la becul electric
·  De la foc la opaiţ
·  Să descoperim istoria poştalionului
·  Fibula, arta podoabelor de altădată
 
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului - începuturile orologeriei
·  De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
·  Cadranul solar - strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
·  Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
·  Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
·  Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
·  Inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
III. Ceasuri capodopere
·  Ceasul „Maria Antoaneta”, autor A. L. Breguet – prezentare PowerPoint
·  Ceasul „Le Roy 01”, autor Le Roy – prezentare PowerPoint
·  Ceasul „Henry Graves”, autor Patek Philippe – prezentare PowerPoint
 
IV. Mâini îndemânatice
·  Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
·  Mărţişorul - simbolul primăverii – atelier practic
·  Ceasul de hârtie – atelier de origami
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
I. Caragiale, omul şi opera
·  Caragiale şi Junimea
·  Caragiale în oglinda timpului
·  Caragiale, contemporanul nostru – concurs de interpretare artistică a personajelor caragialiene, ediţia a XXV-a, 28-29 ianuarie 2023
 
II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
·  Povestea urmaşilor lui Caragiale
·  Caragiale, iubitor al naturii
·  Caragiale în ochii contemporanilor
 
III. Expoziţii acasă la... Nenea Iancu
·  Toamna, anotimpul roadelor bogate
·  Crăciunul, sărbătoarea Naşterii Domnului
·  Mama, primăvara mea!
·  Vin Floriile cu soare şi soarele cu Florii...
·  Eroii lui Caragiale
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
I. Cuvinte şi necuvinte desenate
·  Poezia lui Nichita Stănescu în desen
·  Expoziţie cu recitarea desenelor
 
II. Universul copilăriei poetului în „Ploieşti natali”
·  Desene şi expoziţie cu tema „Îngerul blond şi ursuleţul lui” (preşcolari, şcoala primară)
 
 
·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244/522914
 
I. Paul Constantinescu, necunoscut
·  Paul Constantinescu - profesorul
·  Paul Constantinescu - muzica de film şi scenă
·  Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene
 
II. Iubim arta - ateliere de creaţie plastică
    (pictură pe diverse suporturi, decupaje, mozaic, lucrări cu material reciclabil)
·  Magia Crăciunului
·  Mărţişor meşteşugit la muzeu a poposit
·  Tradiţii şi obiceiuri pascale
·  Zâmbet de copil
·  Culorile verii
 
III. Povestea sunetelor
·  Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente... muzicale
·  Audiţii muzicale
 
 ·  Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
 
II. Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti
 
III. Incursiune în viaţa târgoveţilor
 
IV. Copilăria, un joc fără sfârşit – ateliere de creaţie
 
V. Ploieştiul de ieri, Ploieştiul de azi
 
VI. Artă şi meşteşug
- Fiecare dintre aceste teme au cel puţin două module, în funcţie de alegerea cadrelor didactice.
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,
Parcul Memorial "Constantin Stere", str. Dacia nr. 13, tel. 0244/344040
 
I. Istorie
 
·  Traian și Decebal
·  Comorile dacilor
·  Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor (Mircea cel Bătrân,
Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
·  Arhitectura brâncovenească
·  24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
·  9 mai - Ziua Europei (1950)
·  10 mai 1877 - Ziua Independenței de Stat a României
·  Marea Unire – 1 decembrie 1918
·  Regii României
·  Ploieștiul de ieri și de azi
·  Castele, palate și conace din România
·  Cum să devii cavaler
·  Pirații de ieri și de azi
·  Copilăria de-a lungul istoriei
·  Constantin Stere – viața și activitatea
·  Regimul comunist din România
·  Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
·  Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou,
Boboteaza, Sf. Ion)
·  Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii,
Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
·  Povești din lumea florilor
·  Sărbătoarea Floriilor și Învierea
 
Temele cuprind prezentări PowerPoint şi ateliere practice (pictură, desen, realizarea de colaje, felicitări, mărţişoare sau alte obiecte), modelaj în plastilină/lut, jocuri. Activităţile practice pot fi adaptate la solicitarea cadrelor didactice.
 
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire
·  Micul Trianon – Floreşti;
·  Palatul Cantacuzino din Buşteni;
·  Palatul Cantacuzino din Bucureşti.
 
II. Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române
·  Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;
·  Asediul Vienei (1683);
·  Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural
·  Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;
·  Familia Cantacuzino în arta plastică românească;
·  Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine
(ateliere de pictură, activităţi de creaţie).
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
 
I. Numele nu stă degeaba pe om
·  Povestea numelui pe care îl porţi
 
II. Florile –zâmbetele pământului
·  Povestea florilor
 
III. Mai e Rai
·  Povestea plantelor de leac
 
IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii
·  Povestea zilelor săptămânii
 
V. Lumea emoţiilor
·  Semnele simbol ale artei populare româneşti
 
VI. Vorbe de duh
·  Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească
 
 ·  Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European
·  Arhitectura epocii Matei Basarab (1632-1654) şi fondarea unei şcoli de arhitectură
cunoscută sub numele de „Şcoala Mateiană”;
·  Epoca Cantacuzină şi ctitoriile reprezentative ale acestora, laice şi religioase;
·  Voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi apariţia Stilului Brâncovenesc de valoare universală, recunoscut UNESCO.
 
II. Renaşterea Culturală Brâncovenească
·  Epoca Tiparului şi principalele reforme aplicate;
·  Şcolile monastice şi bibliotecile înfiinţate în epoca brâncovenească;
·  Mitropolitul Antim Ivireanul şi tipăriturile în limba română.
 
III. Politica militară a voievozilor români din perioada secolului al XVII-lea
·  Epoca domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) şi incursiunile în Valahia
·  Armata din vremea domnitorului Matei Basarab (1632-1654): organizare, dotare şi
principalele bătălii;
·  Ecoul în Europa de răsărit a victoriilor obţinute de Matei Basarab (1632-1654), supranumit „Generalisim al întregului Orient”.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Cezar Petrescu în oglinda timpului
·  Copilăria şi adolescenţa scriitorului
·  Începuturile cariei de scriitor
·  Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale
 
II. Universul literar al lui Cezar Petrescu
·  Literatura pentru copii în opera lui Cezar Petrescu
·  Călătorie în lumea poveştilor – concurs de creaţie literară
·   „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor
 
III. Cezar Petrescu – publicist şi grafician
·  Debutul în gazetărie
·  Cezar Petrescu şi revista „Hiena”
·  Cezar Petrescu în ipostaza de grafician – prezentarea lucrărilor de grafică ale scriitorului; Concurs de grafică - „Acasă la Cezar Petrescu”
 
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
Coordonator - muzeograf Claudia Giannotti
·  Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
·  Un profil de geniu
·  Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
Coordonator - muzeograf Mihaela Voicea – şef secţie
·  Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
·  Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
·  Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
I. Din tainele calendarului creştin ortodox român
·  Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
·  Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
·  Povestiri religioase pentru copii
Coordonatori - muzeograf Mihaela Voicea, şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.
 
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
·  Crestături în lemn
·  Ornamentică
·  Furcile de tors cu aripi
Coordonatori - muzeograf Mihaela Voicea, şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.
 
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Momente de istorie locală
·  Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
·  Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
·  Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
·  Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
·  Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
·  Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
·  Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
·  Eroii noştri locali
·  Tabără de creaţie pentru o zi
 
Pentru:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
§   6 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte;
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   5 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
§   8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   5 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   6 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 
Pentru:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   4 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   6 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 
Solicitările se primesc oficial pe mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.
 
   

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

În fiecare an, în luna septembrie, cetăţenii sunt invitaţi să viziteze monumente istorice sau să participe la evenimente prin care să descopere patrimoniul cultural din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. În România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă, încă din 1992, participanţilor ocazia să descopere monumente istorice, dar și patrimoniul cultural.
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale vă invită în perioada 7-10 septembrie 2022, să participaţi la evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXVIII-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema: Împreună, în simbioză cu patrimoniul cultural:Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova,
Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244 514 437
7 septembrie 2022, ora 14.00
Vernisajul expoziţiei temporare foto-documentare:
190 de ani de la apariţia Monitorului Oficial
- realizată în colaborare cu Monitorul Oficial al României
 
Muzeul ,,Conacul Pană Filipescu”, comuna Filipeștii de Târg,
nr. 868, tel. 0244 389 480
8 septembrie 2022, ora 11.00
Vernisajul expoziţiei temporare itinerante:
Nicolae Iorga – O viaţă de om aşa cum a fost
- realizată în colaborare cu Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte.
 
 
• Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova,
Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244 514 437
8 septembrie 2022, ora 12.00
Vernisajul expoziţiei temporare:
Depozite de unelte și arme descoperite la Târgșoru Vechi, jud. Prahova
- organizatori: Bogdan Ciupercă, Alin Anton, Catalin Dîscă, Tudor Hila.
 
• Muzeul ,,Ion Luca Caragiale” Ploieşti
str. Kutuzov nr. 1, tel. 0244 525 394
9 septembrie 2022, ora 10.00
Matineu muzeal:
Patrimoniul cultural al Muzeului „Ion Luca Caragiale”
 
• Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, Ploieşti
str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244 522 914
9 septembrie 2022, ora 11.00
Jocuri muzicale - Recital de pian susţinut de Ioana Andreescu,
elevă în clasa a VIII-a, clasa prof. Anca Borcea
- realizat în colaborare cu Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești
 
• Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti
Str. Nichita Stănescu, nr. 1, tel. 0244 344 040
9 septembrie 2022, ora 11.00
Expoziţie temporară:
Călătorind în timp
 
• Muzeul Ceasului ,,Nicolae Simache” Ploieşti
str. Nicolae Simache nr. 1, tel. 0244 542 861
9 septembrie 2022, ora 12.00
Matineu muzeal:
Ceasul prin ochii copiilor
- realizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Andrei Nicolescu” – Păcureţi
 
• Muzeul ,,Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”,
str. Democrației nr. 2, tel. 0244 529 439
9 septembrie 2022, ora 12.00
Matineu muzeal:
Conservarea şi păstrarea patrimoniului muzeal
 
• Muzeul Memorial ,,Cezar Petrescu”, Bușteni,
str. Tudor Vladimirescu nr. 1, tel. 0244 321 080
9 septembrie 2022, ora 12.00
Matineu muzeal:
Cezar Petrescu și revista Gândirea
- realizat în colaborare cu Liceul Teoretic Azuga
 
• Muzeul ,,Casa Domnească”, Brebu,
comuna Brebu, Aleea Casa Domnească nr. 3, tel. 0244 357 731
10 septembrie 2022, ora 9.30
Matineu muzeal:
Paşi prin istoria şi cultura naţională şi europeană
- realizat în colaborare cu Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuzaˮ Câmpina
 
• Muzeul ,,Crama 1777”, comuna Valea Călugărească,
str. Valea Largă, nr. 139A, tel. 0244 235 470
10 septembrie 2022, ora 10.00
Vernisajul expoziţiei temporare:
Brâul tradiţional românesc – inelul corpului uman
 
• Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov
Parcul Memorial "Constantin Stere" Bucov, str. Dacia, nr. 13, tel. 0244 344 040
10 septembrie 2022, ora 10.30
Vernisajul expoziţiei temporare:
Ploieştiul Vechi în cărţi poştale
 
Vă aşteptăm!
   

EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Expoziția foto-documentară „190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial”

la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

 

Începând cu 7 septembrie 2022, ora 14.00, la sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova din Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 10, vă puteți întâlni cu trecutul documentar al țării, așa cum s-a reflectat 190 de ani în pagini de Monitor Oficial, caz singular în presa românească: apariție neîntreruptă. El este completat armonios cu trecutul instituției, care, în afară de publicarea foii oficiale, însemna și apariția părții neoficiale, deosebit de interesantă din perspectiva anunțurilor conținute: dezbateri parlamentare, știri din străinătate, critică literară și de teatru, dizertații științifice și istorice, anunțuri judiciare, reclame la firme de lux, chiar și… anecdote…

 

 

Expoziţia aniversară realizată de Monitorul Oficial, la a cărei documentare şi ilustrare au contribuit Arhivele Naţionale ale României şi Agerpres, va putea fi vizitată în perioada 7 – 30 septembrie 2022.

 Vă aşteptăm!

   

ZIUA LIMBII ROMÂNE

Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii - Mihai Eminescu; este cartea de nobleţe a unui neam - Vasile Alecsandri; este întâiul mare poem al unui popor - Lucian Blaga.
 
Cu prilejul celei de a X-a ediţii a Zilei Limbii Române, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale vă invită miercuri, 31 august 2022, să participaţi la sărbătorirea sursei esenţiale a culturii poporului român, prin următorul program:
 
 
 
În Ploiești:
 
♦ Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”
Ploieşti, str. Nichita Stănescu, nr. 1, tel. 0244/344 040
Ora 10.00 - Matineu muzeal: Odă limbii române
- Lansări de carte:
Nichita Stănescu poet transmodern
Estetica poeziei lui Nichita Stănescu
Autor: Vasile Bardan
 
♦ Muzeul ,,Ion Luca Caragiale”
Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1, tel. 0244/525 394
ora 10.00 - Matineu muzeal: Limba noastră-i o comoară!
 
♦ Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244/514 437
ora 11.00 - Expoziţie temporară:
Tezaurul limbii române – Dicţionarul academic de la 1871-1876
- organizatori: bibliotecar Luisa Popescu şi Amalia Nicoară – şef Birou Istorie
 
♦ Muzeul Ceasului ,,Nicolae Simache”
Ploieşti, str. Nicolae Simache nr. 1, tel. 0244/542 861
Expoziţie temporară: Spiru Haret – pedagog de şcoală nouă
 
În județ:
 
♦ Muzeul ,,Casa Domnească”, Brebu,
comuna Brebu, tel. 0244/357 731
ora 10.00 - Matineu muzeal:
Limba română în opera poetului Grigore Vieru
- prezentarea principalelor creații literare ale scriitorului;
- concurs de poezie românească;
- participă elevi ai Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Brebu coordonaţi de p.i.p.Ioana Morar
-organizatori: muzeografi Răzvan Radu și Ungureanu Amalia.
 
♦ Muzeul ,,Conacul Bellu”, Urlaţi
str. Orzoaia de Sus nr. 12, tel. 0751/263 813
ora 10.30 - Matineu muzeal:
Limba noastră-i o comoară! - sărbătoare în versuri şi muzică
Invitaţi: prof. Iuliana Stan şi Cenaclul „Pe Urmele lui Orfeu” de la Liceul „Brâncoveanu Vodă” Urlaţi
 
♦ Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov
Parcul Constantin Stere, str. Dacia, nr. 13, tel. 0244/344 040
Alexei Mateevici – Odă limbii române - articol online
 
♦ Muzeul ,,Conacul Pană Filipescu”, comuna Filipeștii de Târg,
nr. 868, tel. 0244/389 480
Rolul graiului în formarea identităţii naţionale- articol online
 
♦ Muzeul Memorial ,,Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte,
str. George Enescu nr. 1-3, tel. 0244/280 861
Ziua Limbii Române - articol online
 
♦ Muzeul Memorial ,,Cezar Petrescu”, Bușteni,
str. Tudor Vladimirescu nr. 1, tel. 0244/321 080
Limba noastră, moştenire sacră. Formarea limbii române - articol online
   

Pagina 2 din 113

Link-uri utile