Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

PREMIILE CONCURSULUI DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE MUZICALĂ "PAUL CONSTANTINESCU" - 2018

UN EVENIMENT MUZICAL DE REZONANȚĂ MAJORĂ
ÎN VIAȚA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ  CONTEMPORANĂ:
CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE
ȘI CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”,
ediția a XXIV-a (16-25 NOIEMBRIE)
 
 
Continuînd - și în acest an - o frumoasă și importantă tradiție, în zilele de 16-25 noiembrie a.c, în Municipiul Ploiești a avut loc cea de-a XXIV-a ediție a Concursului Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”, prestigioasă manifestare muzicală organizată de către Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”- Secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, împreună cu Filarmonica „Paul Constantinescu”, sub auspiciile Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliului Județean Prahova și Primăriei Municipiului Ploiești.
Parteneri principali: Centrul de Excelență al UNMB și Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești. Astfel, și în acest an, în zilele de 16-25 noiembrie a.c. Municipiul Ploiești a devenit timp, de o săptămână, o importantă capitală a marii și adevăratei muzicii românești.      
Deschiderea concursului a avut loc vineri, 16 noiembrie, ora 10.30, în sala de concerte a Muzeului Memorial „Paul Constantinescu”. Au rostit alocuțiuni: muzeograf-Mihai Dumitrache, director general adjunct al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova , prof.dr. Al.I.Bădulescu, directorul concursului și dr. Ilinca Dumitrescu- pianist concertist, președinta juriului-secția pian.
După cum se știe Concursul Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”, încă de la primele ediții este  deschis celor mai talentați elevi și studenți de la școlile gimnaziale, liceele colegiile și facultățile de muzică din țară și Republica Moldova, care studiază vioara, violoncelul, pianul, canto clasic și compoziția muzicală( secție organizată împreună cu UCMR și UNMB).
Repertoriul abordat a cuprins opusuri de referință din marile epoci, școli și stiluri muzicale ale creației clasice universale și contemporane – în raport și cu programa analitică ce se studiază în învățământul românesc de specialitate – preuniversitar și universitar.
La actuala ediție creația muzicală românească –clasică și contemporană a ocupat un loc primordial, multe dintre lucrări aflându-se în topul de performanță. Din acest punct de vedere, Concursul Național „Paul Constantinescu” nu este numai o rampă de lansare în viața muzicală din țară și de peste hotare a celor mai talentați tineri interpreți dar și o tribună de promovare constantă a operei compozitorilor români din toate generațiile.        
Juriile de specialitate din cadrul fiecărei secții a concursului au fost  alcătuite din personalități marcante ale artei interpretative și creației muzicale românești, cadre didactice de renume de la Universitatea Națională de Muzică București: pianista concertistă dr. Ilinca Dumitrescu (președinte-Secția pian), prof.univ.dr.Gabriel Croitoru (președinte - Secția vioară), prof.univ.dr. Silvia Voinea, soprană(președinte -Secția canto), prof.univ.dr.Marin Cazacu (președinte -Secția violoncel), prof.univ.dr.Dan Buciu(președinte - Secția compoziție). Din jurii au făcut parte: prof.univ.dr. Ioana Croitoru, dr.Radu Postăvaru-dirijor și prof. Adrian Ceapă (Secția vioară), prof.univ.dr.Șerban Dimitrie Soreanu, conf.univ.dr. Carmen Manea și prof.univ.dr. Sanda Hîrlav Maistorovici (Secția pian), prof.univ.dr. Mihai Cosma și conf.univ.dr. Cristina Șoreanu-mezzosoprană (Secția canto), prof. Ani Mari Paladi și prof.Anca Vartolomei –solist concertist (Secția violoncel), prof.univ.dr. Dan Dediu - președintele senatului UNMB și secretar al UCMR și prof.univ.dr. Doina Rotaru (Secția compoziție).
Ca și la edițiile precedente, Președintele de Onoare al concursului a fost prof.univ.dr. Dan Buciu-rectorul onorific al Universității Naționale de Muzică București, secretat al UCMR.
În urma unei atente jurizări, cei mai buni dintre cei buni, au fost răsplătiți cu premii.
 
Secția vioară:
Premiul I : STIUCA SOFIA, cls. a II-a, Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” Chișinău
Premiul I ex-aequo: ACOPEAN  NORAIER, cls. a V-a, AMIHĂLĂCHIOAIE ROBERT, cls.a VI-a și DRUȚAC DOMINIC-LUCIAN, cls.aVII-a de la Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”-Chișinău, HARTAC GABRIELA RALUCA, cls. a VIII-a, și ȚANEA ALIN CONSTANTIN, cls. a IX-a de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” - București, PANDELESCU ANDREEA ELENA, cls. a XI-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești, RISTEA GABRIEL ȘTEFAN, cls. a XI-Aa, Colegiul Național „Dinu Lipatti”-București
Premiul II: CROITOR ALEXANDRINA,cls.a IX-a, Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”,Chișinău
Premiul II ex-aequo: PUȘCĂLĂU NECTARIE, cls. I ,Colegiul Național de Arte „George Apostu”-Bacău, CRISTEA ȘTEFAN RAREȘ cls. a III-a, DRĂGOI ALESSIA IOANA cls. a V-a, RAICU ANA cls. a VI-a, DUMITRU EVA MARIA, cls. a VII-a, GHEORGHE CARLO cls. a VIII-a și PILICĂ MITISOR CARLOS cls. a VIII-a de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești, BUNEA IOANA cls. a VI-a, și DORIN VICTORIA cls. aVII-a de la Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”,Chișinău.
Premiul III: VOLOG BIANCA,  cls. a-VI-a și PASAT ANASTASIA cls. a XII-a de la Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”-Chișinău, DUȚĂ ȘERBAN ANDREI cls. a IX-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”-București
 
Premiul III ex-aequo: REUL DIAMANTA cls. a III-a și GAMUREAC DANIELA cls. a-IV-a, de la Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian  Porumbescu” Chișinău, TURCU ȘTEFANIA cls.a VII-a, Colegiul de Artă „Octav Băncilă”-Iași,VASILE ANA MARIA cls.a VII-a și SCHINDLER PETRU cls.a VIII-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești
Premiul ziarului „Ploiești”: PASAT ANASTASIA cls. a XII-a și DORIN VICTORIA cls.aVII-a de la  Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”-Chișinău.
 
Secția violoncel:
Marele Premiu: BLÂNDU SOFIA , cls. a-IX-a, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”- București
Premiul I ex-aequo :COTEANU ANA-JULIA cls. a-IV-a, IORDACHI ŞTEFAN cls.a IV-a și  SUCIU PAUL cls. a-VII-a de la Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”- Bucureşti;MAKSAY GERGO MATYAS, cls. a-VIII-a, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”- Cluj-Napoca; MOVILEANU ANDREEA IOANA, cls. a-IX-a, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”- București; APELKVIST FREJA,cls.a-X-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”- București; BIȘOC  MIHAI  ANDREI cls. a-X-a, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”- Iași; SIMION VALENTIN DIMITRIE,cls. a-XI-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”- București și ENACHE DRAGOȘ, Anul II, UNMB.
Premiul „Paul Constantinescu” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Paul Constantinescu:
BLÂNDU SOFIA , cls. a-IX-a, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”- București
 
Secția Pian:
Premiul I : CĂLIN NICOLE-ISABELA,cls.a IV-a, Liceul de Arte  „George Georgescu”- Tulcea
Premiul II: GHEORGHE ANASTASIA, cls.a II-a și TUDOSE ANA ANTONIA, cls.a XI-a, de la Colegiul de                   Artă „Carmen Sylva”- Ploiești
Premiul III: BONDILĂ PAUL MARIAN, ls.a IV-a Colegiul Național de Muzică „George Enescu”- București
Mențiune: BLEJAN IOAN THEODOR, cls.a I-a Colegiul Național „George Enescu”- București;
                   DOROȘENCU COJMAN CRISTINA, Cls.a III-a, Liceul de Arte  „George Georgescu”- Tulcea
                   ARNĂUTU IRINA SÂNZIANA, cls.a IV-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”- București
 
Secția Canto -elevi:
Marele Premiu: RADU HORIA CONSTANTIN, cls. a -X-a și TUDORACHE EMILIA DENISA,cls. a-XI-a, de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”-București
Premiul I ex-aequo: SOFRONESCU CORINA AMALIA,cls. a-XI-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”-București și VLAICU ANDREEA CRISTINA, cls. a-XI-a, Liceul de Arte „Dinu Lipatti”-Pitești.
Premiul II: TOADER DARIA –ANA, cls. a-IX-a, Liceul de Arte  „Ionel Perlea ”-Slobozia
Premiul III: IAMANDI DENISA, cls. a -X-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești
Premiul „Paul Constantinescu” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Paul Constantinescu: POȘTEA MARA, cls. a-XI-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”-București
Mențiune: DUMITRACHE ALEXANDRA-GABRIELA, cls. a-IX-a, Liceul de Arte „Dinu Lipatti”-Pitești;
EDUARD ALEXANDRU ALEXE, cls. a -X-a, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”-Ploiești și POȘTEA MARA, cls. a-XI-a, Colegiul Național de Muzică „George Enescu”-București.
 
Secția Canto –studenți
Marele Premiu: PETRE NICOLAE ANDREI,anul  IV, UNMB  și TUREANU CRISTINA ANDRADA,
Master-anul II, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.
Premiul I ex-aequo: RAICEA MIHAI ALEXANDRU,anul II,UNMB și SĂLĂJAN EMANUELA
Doctorand anul I - UNMB
Premiul II ex-aequo: IACOB ANTONIA-FRANCESCA,anul III, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”- Cluj-Napoca; RUJA CRISTIAN MIRCEA,Master-anul I, UNMB și RADU ȘTEFANIA MĂDĂLINA
Master-anul II, UNMB
Premiul III ex-aequo: ROSTAȘ LĂCRĂMIOARA CARMEN,anul III, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”- Cluj-Napoca; DINU ȘERBAN,anul  IV, Universitatea Oradea și ALEXANDRU JONNATHAN CHRISTIAN,Master-anul I, UNMB .
Premiul „Paul Constantinescu” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de Paul Constantinescu:
RADU ȘTEFANIA MĂDĂLINA,Master-anul II, UNMB
Premiul Fundației „M.Jora”: RAICEA MIHAI ALEXANDRU,anul II,UNMB
Premiul Revistei „Actualitatea Muzicală”: TUREANU CRISTINA ANDRADA,Master-anul II, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.
 
Secția compoziție muzicală:
Premiul I ex-aequo:ALIN CHELĂRESCU, anul III  și ANDREI PETRACHE , anul II de la UNMB
Premiul II: ALEXANDRU MIHALCEA, master anul II- UNMB
Premiul III: CĂTĂLINA LAZURCA,anul II- UNMB
Felicităm din toată inima pe toți candidații la concurs și profesorii îndrumători- cu deosebire pe  tinerii laureați ai actualei ediții precum și conducerile instituțiilor din învățământul muzical  de specialitate din România și Republica Moldova care au răspuns invitației noastre –pregătind pe cei mai buni dintre cei buni.
Sincere sentimente de gratitudine pentru toți membri juriilor de specialitate pentru modul exemplar în care au examinat și evaluat potențialul de creativitate al fiecărui candidat, mulțumiri a fi adresate instituțiilor organizatoare, cu deosebire Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, profesorilor acompaniatori, sponsorilor și tuturor celor care au dovedit receptivitate și sprijin, astfel încât, concursul ce poartă numele unui muzician de geniu-Paul Constantinescu să devină o manifestare muzicală de excepție pe plan național și european.
   

EXPOZIŢIA LUNII DECEMBRIE - 2018

Sub egida Programului Național „România 100 de ani”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10, vă invită luni, 3 decembrie 2018, ora 12.00, la vernisajul expoziţiei lunii decembrie „Simboluri tradiţionale româneşti în lut”. Exponatele etalate aduc în atenţia publicului larg simboluri tradiţionale folosite de meşterii olari, definitorii pentru tot spaţiul identitar românesc.

Rod al parteneriatului de colaborare dintre Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi Colegiul de Artă Carmen Sylva” Ploieşti, expoziţia valorifică bunuri culturale muzeale ceramice din diferite zone ale României, creaţiile şi talentul artistic al elevilor inspirate de acestea.
Elevii, sub îndrumarea doamnei prof. Liliana Marin, au realizat interesante şi spectaculoase reinterpretări ale tradiţionalelor simboluri în lut, creând adevărate opere de artă cu mesaj românesc.

   

ANOTIMPURI ROMÂNEŞTI

Sub egida Programului Național „România, Centenar”, miercuri, 28 noiembrie 2018, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova lansează nr. 41 al suplimentului cultural-istoric „Anotimpuri româneşti”, dedicat acestui eveniment şi realizării statului naţional unitar român la 1 Decembrie 1918 – Marea Unire.

   

URARE

 

   

PROGRAM SPECIAL DE VIZITARE 30 NOIEMBRIE - 1 DECEMBRIE 2018

Cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri şi a Sfântului Apostol Andrei – ocrotitorul României, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale muzeale din Ploieşti şi judeţ sunt la dispoziţia publicului, putând fi vizitate gratuit în zilele de 30 noiembrie şi 1 Decembrie 2018 între orele 9.00 – 17.00.

   

MATINEU MUZEAL

Sub egida programului național „România, 100 de ani”, Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din comuna Filipeştii de Târg nr. 868, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită miercuri, 28 noiembrie 2018, de la ora 10.30, la matineul muzeal „Ziua Națională a României – Centenarul Marii Uniri”.

Invitaţi de onoare la eveniment sunt: doamna Olga Macarie - nepoata mareșalului Constantin Prezan, domnul col.(r.) Constantin Chiper - președintele  Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Prahova și domnul col.(r.) Marin Rotaru - vicepreședintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, Filiala Prahova.
Publicul prezent la matineul muzeal se va bucura de spectacolul susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale Filipeștii de Târg - prof. coordonator Bogdan Ignat, Ansamblul Folcloric „Garofița” Brătășanca - prof. coordonator Constantin Chiru și Grupurile vocale „Tradițional Filipești” și „Anotimpul Fanteziei” Filipeștii de Târg - coordonator Ciprian Miftode.

   

EVOCARE

În anul Centenarului Marii Uniri, sub egida programului naţional „România 100 de ani”, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, vă invită marţi, 27 noiembrie 2018, de la ora 12.00, la evocarea „Marea Unire şi rolul patriotului Nicolae Iorga”.

În cadrul evenimentului, care va avea loc la sediul Muzeului de Artă Religioasă din Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1, vor susţine prelegeri invitaţii de onoare – prof.univ.dr. Gavriil Preda şi prof. Ion Bocioacă.
Participanţii, printre care se numără cadre didactice și elevi de la Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte și Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, precum și membri ai Clubului Senioarelor din oraș, vor viziona, cu acest prilej, filmul documentar „Nicolae Iorga și Marea Unire”, realizat de doamna muzeograf Mihaela Voicea.
În semn de omagiu pentru marele patriot, reprezentanții Muzeului Memorial „Nicoale Iorga” vor depune flori la statuia lui Nicolae Iorga din curtea instituției.

   

CENTENARUL MARII UNIRI

Sub egida Programului Naţional „România 100 de ani” Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale, din Ploiești și județ, organizează următoarele activităţi cultural-educative dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri:


   

MUZEUL VIRTUAL AL UNIRII

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova este partener în cadrul proiectului Centenar Naţional „Muzeul Virtual al Unirii”, iniţiat de Muzeul Naţional de Istorie a României şi realizat în colaborare cu peste 25 de instituţii, muzee din ţară şi din Republica Moldova. Proiectul constă într-o platformă online, cu mii de imagini şi texte, mărturii ale Marii Uniri şi înfăptuirii statului naţional unitar român – România Mare.
Vă invităm să vizitaţi Muzeul Virtual al Unirii pe adresa www.mvu.ro începând cu 21 noiembrie 2018, data lansării oficiale a acestuia.

   

Marea Unire - 1 Decembrie 1918

La iniţiativa specialiştilor din Biroul Istorie - Monica Cîrstea, Claudiu Robe şi Amalia Nicoară - şi în colaborare cu cadrele didactice care au răspuns ofertelor noastre de Parteneriate educative, în perioada 13 noiembrie - 3 decembrie 2018 se va prezenta tema "Marea Unire - 1 Decembrie 1918" adaptată diverselor grupe de vârstă, de la cea preşcolară, la nivel liceal.
Instituţiile de învăţământ care au răspuns apelului nostru sunt: Şcoala Gimnazială Lacul Turcului, clasa a V-a; Şcoala Gimnazială "Sfânta Vineri" Ploieşti, clasele a II-a - a IV-a; Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti, clasa a VI-a; Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" Ploieşti, clasa a IV-a; Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ploieşti, clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială Tinosu, clasa a IV-a; Grădiniţa cu program prelungit "Crai Nou" Ploieşti; Şcoala Gimnazială Olari, clasa a II-a; Grădiniţa cu program prelungit Nr. 35; Şcoala Gimnazială "George Emil Palade" Ploieşti, clasa a II-a; Şcoala Gimnazială "I. A. Bassarabescu" Ploieşti, clasa a II-a; Liceul Tehnologic şi de Servicii "Victor Slăvescu" Ploieşti, clasa a X-a.
Activităţile se vor desfăşura atât la sediul muzeului cât şi la sediile instituţiilor de învăţământ.

   

Pagina 11 din 61