Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din județ vă invită să participați vineri, 4 octombrie 2019, la manifestările culturale dedicate Zilei Mondiale a Educației.

 

În Ploieşti:
 
·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr.10, tel. 0244 522 656
Ora 10.30 - Matineul muzeal:
„105 ani de la moartea regelui Carol I. Ctitorul României Moderne”
- participă elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti

 

·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”
Ploieşti, str. Nichita Stănescu nr. 1
Ora 13.00 – Recital liric:
„Lecţia despre ...“
- participă elevi ai Colegiului Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga
Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1-3
Ora 11.00 - Ziua Educaţiei la Colegiul „Ferdinand I” Măneciu
Strada Tabla Buţii nr. 5, Măneciu-Ungureni 107365
„2019 – Anul Cărţii în România”
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”
Comuna Filipeştii de Târg, jud. Prahova
Ora 11.00 - Matineu muzeal:
„Interacţiunea dintre şcoală şi muzeu“
 
 
·  Muzeul „Casa Domnească”
Comuna Brebu, jud. Prahova
Ora 11.00 – Concurs interactiv:
„Şcoala şi pedagogia în societatea românească interbelică”
- participă elevi ai Şcolii „Matei Basarab“ Brebu
   

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

 
Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, cât şi la sediile unităţilor de învăţământ:
 
În Ploieşti:
 
·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istorie locală şi naţională
 
- Traian și Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul)
- Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite
- Tripla semnificație a zilei de 9 mai
(Ziua Independenței de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Ploieștiul de altădată
- Boieri și țărani în lumea românească
- Castele, palate și conace românești
- Cum să devii cavaler
- Prezenţe florale şi vegetale în cărţi poştale de la începutul secolului XX
- Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:
Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:
arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.
- Introducere în numismatică
-   Numismatica, știință auxiliară a istoriei
-   Moneda, simbol al suveranității unui stat
-   Istoria monedei naționale a României
- Artă şi tehnică
-   De la opaiţ la becul electric
- Momente de răscruce ale istoriei:
-   „Biblia de la Bucureşti şi importanţa ei”
-   „Drumul spre Marea Unire”
-   „1918 – prăbuşirea marilor imperii şi apariţia noilor state naţionale”
-   „Realizarea Marii Uniri”
-   „Costumul tradiţional românesc” (tema se va desfăşura din luna ianuarie 2020)
-   „Primul muzeu al Prahovei”
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
 
-   Tradiții de iarnă la români
- Pledoarie pentru colind
- Ciuboțica lui Moș Nicolae
- Podoabe pentru bradul de Crăciun
-   Sărbători de început de primăvară
- „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Și priește cui iubește!”
- Mărțișorul, vestitorul primăverii
-   Tradiții și obiceiuri de Paște
- Sărbătoarea Floriilor
- Sfântul Paște - Învierea
 
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului - începuturile orologeriei
- De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
- Cadranul solar - strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
- Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859 – prezentare PowerPoint
- Ceasurile Independenţei – prezentare PowerPoint
- Personalităţi ale Marii Uniri – prezentare PowerPoint
 
IV. Mâini îndemânatice
- Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
- Mărţişorul - simbolul primăverii – atelier practic
- Felicitări de paşti - inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi Junimea
- Caragiale, iubitor al naturii
- Procesul Caion
 
II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- Povestea urmaşilor lui Caragiale
- Caragiale în oglinda timpului
- Minunata lume a copilăriei
 
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Eroii lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
 
 
·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
 
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
 
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
 
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
I. Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Acasă la Nichita Stănescu
- Omul Nichita Stănescu
- Copilărie la Nichita
 
·  Muzeul „Casa de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
 
II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
 
III. Muzeul – reper în educaţia elevilor
- Cunoaşterea, observarea şi manipularea obiectelor de patrimoniu
- Artă şi meşteşug
- Imagine şi culoare
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
Bucov, tel. 0244/344040
 
I. Istorie
- Traian şi Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
- 24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
- Tripla semnificație a zilei de 9 Mai
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Comorile dacilor
- Ploieștiul de ieri și de azi
- Castele, palate și conace din România
- Cum să devii cavaler
- Pirații de ieri și de azi
- Copilăria de-a lungul istoriei
- Constantin Stere – viața și activitatea
- Regimul comunist din România
- Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)
- Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
- Povești din lumea florilor
- Sărbătoarea Floriilor și Sfântul Paște
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire
- Micul Trianon - Floreşti
- Palatul Cantacuzino din Buşteni
- Palatul Cantacuzino din Bucureşti
 
II. Şerban Contacuzino, promotor al oastei şi limbii române
- Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino
- Asediul Vienei (1683)
- Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural
- Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească
- Familia Cantacuzino în arta plastică românească
- Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine
   (ateliere de pictură, activităţi de creaţie)
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
 
I. Numele nu stă degeaba pe om
- Povestea numelui pe care îl porţi
 
II. Florile –zâmbetele pământului
- Povestea florilor
 
III. Mai e Rai
- Povestea plantelor de leac
 
IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii
- Povestea zilelor săptămânii
·  Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Relațiile de politică externă ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
   cu Moldova și Transilvania
- Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
   cu Vasile Lupu (1634-1653) - domnitorul Moldovei
- Tratatul de pace dintre Țara Românească și Moldova
- Alianța politico-militară dintre Țara Românească și Transilvania
 
II. Conflagraţia Primului Război Mondial şi Congresul de Pace de la Paris
- Consiliul de Coroană desfășurat la Castelul Peleș și neutralitatea României
- Decizia intrării României în Primul Război Mondial din anul 1916
   și mutarea temporară a capitalei la Iași
- Discursul Reginei Maria în timpul desfășurării lucrărilor Congresului de Pace
   de la Paris 1918 și noua imagine a României în Europa
 
III. Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) şi
     consacrarea unui stil artistic de valoare universală
- Crearea „Stilului Brâncovenesc”, cu influențe occidentale și orientale
- Mânăstirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO – necropola familiei voievodale
- Palatele de la Mogoșoaia și Potlogi – simboluri aulice ale „Domniei Brâncovenești”.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Cezar Petrescu – destin şi dramă
- Copilăria şi adolescenţa scriitorului
- Concurs de creaţie literară – proză scurtă „Cezar Petrescu”
- „Ai carte, ai parte” – discuţii libere
 
II. Cartea pentru copii – izvor de cunoaştere şi frumuseţe
- Creaţii literare – Literatura pentru copii în opera lui Cezar Petrescu
- Călătorie în lumea poveştilor
- Activitate practică „Să facem cărţi” - confecţionare
 
III. Să citim pentru noi
- Aventurile lui Fram
- Să călătorim cu Fram, ursul polar
- Lumea copilăriei – concurs de creaţie literară
 
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
- Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
- Un profil de geniu
- Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Universitatea Populară de Vară
- De la înfiinţare până în prezent
- Casa Regală la Cursurile de vară
- Prelegeri la Vălenii de Munte de Nicolae Iorga
 
III. Anul 1918 în istoria României
- Rolul lui Nicolae Iorga în pregătirea Marii Uniri
- Marile bătălii ale Primului Război Mondial
- Anii 1918-1919 în paginile ziarului „Neamul Românesc”
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice
între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice,
publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
 
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii
 
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
- Crestături în lemn
- Ornamentică
- Furcile de tors cu aripi
 
II. Icoană pe sticlă (atelier)
- Izvodul: Pregătirea suportului
- Teme iconografice
- Icoana din Ţara Făgăraşului
 
III. Fierăritul la Vălenii de Munte
- Metalurgia fierului
- Importanţa meşteşugului
- Atelierul de fierărie
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
- Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
- Altfel de şcoală la muzeu – istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
- Eroii noştri locali
- Tabără de creaţie pentru o zi
 
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 8 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
- 10 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 6 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
- 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte;
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 6 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
- 6 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Solicitările se primesc oficial pe mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
 
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.
   

ZIUA EUROPEANĂ A PATRIMONIULUI - 2019

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXVII-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema „Biblioteca, arhiva, trezorieri de patrimoniu cultural”. Intrarea este gratuită.

 

 În Ploiești:

 Vineri, 13 septembrie 2019
 
·   Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova,
Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10
Ora 11:00 - Evocare: „Grigore Tocilescu (1850-1909) şi arheologia romantică
 
 
 
Sâmbătă, 14 septembrie 2019
 
·   Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
Ploieşti, str. Nicolae Simache nr. 1
Ora 10:00 - Matineu muzeal:
„Casa prefectului Luca Elefterescu – patrimoniu arhitectural al oraşului Ploieşti”
 
·   Muzeul „Ion Luca Caragiale”,
Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1
Ora 11:00 - Matineu muzeal:
„Caragiale mereu actual. Relaţia Muzeului «Ion Luca Caragiale» Ploieşti cu comunitatea beneficiară”
 
·   Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 15
Ora 11:00 - Recital vocal instrumental: „Armonii de toamnă”
 
·   Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
Ploieşti, str. Nichita Stănescu nr. 1
Ora 11:00 - Expoziţie temporară: „Bijuterii de familie”
 - Audiţie din lirica stănesciană: „A venit toamna...”
 
În județ:
 
Vineri, 13 septembrie 2019
 
·   Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Comuna Filipeştii de Târg, nr. 868
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Conacul Pană Filipescu – un patrimoniu regăsit”
 
·   Muzeul „Crama 1777”,
Comuna Valea Călugărească, Str. Valea Largă nr. 139A
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Formele intangibile ale patrimoniului cultural
 
 
Sâmbătă, 14 septembrie 2019
 
·   Muzeul „Casa Domnească”,
Comuna Brebu, jud. Prahova
Ora 10:00 – Şezătoare literară:
„Patrimoniul imaterial – culegătorii de folclor autentic”
 
·   Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”,
Bucov, Parcul „Constantin Stere”
Ora 11:00 - Expoziţie temporară:
„Articole semnate de Constantin Stere în Revista «Viaţa Românească»
 
·   Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu nr. 1
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Cezar Petrescu - memorie şi creaţie”
 
·   Muzeul „Conacul Bellu”,
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Alexandru Bellu, un mare bibliofil”
 
Marţi, 17 septembrie 2019
 
·   Muzeul de Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1-3
Ora 11:00 - Expoziţie temporară:
„Călători prin cărţile poştale: Vălenii de Munte”
   

ZIUA LIMBII ROMÂNE

Cu prilejul celei de a VII-a ediţii  a Zilei Libii Române, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale celebreză una dintre cele mai importante zile ale identităţii naţionale prin următorul program:

 

În Ploiești:
 
 
•Muzeul „Ion Luca Caragiale”,
str. Kutuzov, nr. 1, tel. 0244 525 394
30 august 2019, ora 11.00 - Matineu muzeal: „Limba noastră-i o comoară“
- participă Ansamblul vocal „Floricica“ al Zonta Club Ploieşti
 
•Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel. 0244 522 656
30 august 2019, ora 11.00 - Expoziţie temporară:
„Mihai Eminescu - cartolie şi corespondenţă inedite
 
•Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344 100 768
31 august 2019, ora 10.00 - Expoziţie temporară: „Abecedarul ilustrat“
 
 
În judeţ:
 
Muzeul „Crama 1777”
comuna Valea Călugărească, str. Valea Largă nr. 139A, tel. 0244 235 470
28 august 2019, ora 11.00 - Matineu muzeal: „Să deschidem cartea cu poveşti...”
 
•Muzeul „Casa Domească”,
comuna Brebu, jud. Prahova, tel. 0244 357 731
30 august 2019, ora 10.00 – Matineu muzeal:
„Limba română în opera poetului naţional şi universal Mihai Eminescu”
- în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Matei Basarab“ Brebu
 
•Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. T. Vladimirescu, nr.2, tel. 0244 321 080
30 august 2019, ora 10.00 - Matineu muzeal: „Cartea de poveşti”
- participă Şcoala Sanatorială Buşteni
 
•Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”,
Parcul Memorial „Constantin Stere“ Bucov, tel. 0244 344 040
30 august 2019, ora 10.30 Matineu muzeal: „Limba noastră românească“
- în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Constantin Stere“ Bucov
 
•Muzeul „Conacul Bellu”,
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0244 271 721
30 august 2019, ora 11.00 Matineu muzeal: „Ziua Limbii Române şi a Patriei Cinstire”
 
Muzeul Memorial „Nicolae Iorga“,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244 280 861
30 august 2019, ora 11.00 Matineu muzeal:
„Procesul de formare şi inuenţele externe asupra limbii române“
 
•Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
comuna Filipeştii de Târg nr. 868, jud. Prahova, tel. 0244 389 480
30 august 2019, ora 11.00 Matineu muzeal:
„Sărbătoare a identităţii şi demnităţii poporului român.
De la Coresi la Nicolae Milescu“
 
La evenimente, intrarea este gratuită.
   

SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „ARHEOLOGIA MILENIULUI I P. CHR.”, ediţia a XVIII-a

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează în perioada 29-30 august 2019 cea de a XVIII-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, a cărei deschidere va avea loc joi, 29 august 2019, ora 10.30 la sediul din Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10, Sala Auditorium, urmată de vernisarea expoziţiei temporare „Descoperiri arheologice preistorice recente pe teritoriul judeţului Prahova (Urlaţi, Şoimeşti, Merez)”.

Manifestarea şi-a propus, încă de la prima ediţie, să reunească cercetători ai fenomenelor arheologice ale primului mileniu, oferindu-le acestora un cadru în care să poată dezbate atât probleme specifice primului mileniu creştin, cât şi probleme actuale ale cercetării arheologice. Fiind singura sesiune desfăşurată în România care abordează o astfel de problematică, pe parcursul celor şaptesprezece ediţii desfăşurate până în prezent, au participat cercetători români şi străini de la prestigioase instituţii muzeale, universitare şi de cercetare din Germania, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, Elveția, Franța, Polonia, Ucraina, Rusia, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Republica Moldova.

   

PROGRAM DE VIZITARE ÎN PERIOADA 15 - 26 AUGUST 2019

În perioada 15-26 august 2019, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale muzeale - cu excepţia secţiilor de la Vălenii de Munte - vor avea următorul program de vizitare:
15-16 august 2019: joi, vineri - închis;
17-18 august 2019: sâmbătă - duminică - deschis 9.00 – 17.00;
19 august 2019: luni - închis;
20-26 august 2019: marţi – luni - deschis 9.00 – 17.00.
 
 
 
Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, Muzeul de Artă Religioasă şi Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului - Vălenii de Munte vor fi avea următorul program de vizitare:
15-18 august 2019: joi - duminică - deschis 9.00 – 17.00;
19 august 2019: luni - închis;
20-25 august 2019: marţi  duminică - deschis 9.00 – 17.00;
26 august 2019: luni - închis.
   

EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Muzeul „Conacul Bellu”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită miercuri, 14 august 2019, începând cu ora 16.00, la sediul său din Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12, să participați la vernisajul expoziţiei de pictură „Culorile verii”, realizată în colaborare cu Casa de Cultură Urlaţi, în cadrul căreia expun elevii atelierului de pictură – clasa prof. Liviu Urzeală.

   

UNIVERSITATEA POPULARĂ "NICOLAE IORGA"

În perioada 11-16 august 2019, se vor desfășura la Vălenii de Munte, Cursurile de vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga”, ediția a LXVI-a, eveniment de prestigiu, care reunește personalități din diverse domenii ale științei și culturii, din România şi Republica Moldova.

 

 

ORGANIZATORI: Academia Română, Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean pentru Cultură Prahova, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Primăria și Consiliul Local Vălenii de Munte, Centrul Cultural al orașului Vălenii de Munte.

 

Deschiderea cursurilor Universității Populare va avea loc duminică, 11 august 2019, la ora 10:00.

Prin tot ce a făcut pentru poporul român, Nicolae Iorga și-a câștigat cu prisosință demnitatea de "apostol al neamului” și a transmis generațiilor viitoare, îndemnul de a-i întrupa visul: „Un singur popor, o singură țară”.

 

Programul cursurilor:

 

DUMINICĂ, 11 august 2019

Centrul Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

Ora 10.00

Festivitatea Oficială de deschidere a Cursurilor de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, ediția a LXVI-a

- Depunere de flori la Monumentul savantului

- Ceremonie militară

 

Ora 11.00

Alocuțiuni în deschidere:

- Florin Constantin, Primarul Orașului Vălenii de Munte

- Ioana Mădălina Lupea, Prefectul Județului Prahova

- Bogdan Andrei Toader, Președintele Consiliului Județean Prahova

- Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române

- Acad. Eugen Simion

- Acad. Valeriu Matei

Conferință: Premisele unității naționale românești

Prezintă: Acad. Ioan Aurel Pop

Conferință: Limba română, fundamentul identității naționale

Prezintă: Acad. Eugen Simion

Conferință: Republica Moldova, riscuri la adresa securității

Prezintă: Excelența Sa, domnul Mihai Gribincea, Ambasadorul Republicii Moldova la București

 

Ora 18.00

Vernisarea expoziției Nicolae Spătaru Milescu – primul enciclopedist român, realizată de ICR Chișinău

Prezintă: Acad. Valeriu Matei

 

Ora 19.00

Recital din poezia lui Lucian Blaga Atâtea stele cad ...– la împlinirea unui secol de la apariția Poemelor luminii.

Recită: actorul Nicolae Jelescu și poetul Valeriu Matei.

 

LUNI, 12 august 2019

Centrul Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

 

Ora 09.00

Prelegere: Atrocitățile maghiare din Transilvania în prima jumătate a anului 1919

Prezintă: Prof. univ. Petre Țurlea

 

Ora 10.00

Conferință: În apărarea Marii Uniri 1918-1919

Prezintă: Prof. univ. Ioan Scurtu

 

Ora 10.30

Masă rotundă: Războiul din Ungaria

Participă: Prof. univ. Ion Giurcă, Prof. univ. Petre Țurlea, Prof. univ. Sergiu Iosipescu

 

Ora 12.00

Prelegere: Rolul lui Ion Pelivan și al altor lideri ai Mișcării Naționale din Basarabia în tratativele de recunoaștere internațională a Unirii Basarabiei cu Țara

Prezintă: Acad. Valeriu Matei

 

Ora 12.40

Vernisarea expoziției Dimitrie Cantemir – Hommo universalis, realizată de ICR Chișinău

Prezintă: Acad. Valeriu Matei

 

Ora 16.00

Vizită la Drajna

 

Ora 19.00

Recital muzical – poetic Numărătoarea dacului nobil pe versurile poetului Valeriu Matei.

Participă: poetul Valeriu Matei și actorul Nicolae Jelescu

 

MARȚI, 13 august 2019

Centrul Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

România la Conferința Păcii 1919

 

Ora 09.00

Masă rotundă: Mari personalități românești prezente la Conferința Păcii

Prezintă: Acad. Răzvan Theodorescu, Prof. dr. Georgeta Filitti

Moderator: Prof. Constantin Stere

 

Ora 10.30

Masă rotundă: Un eveniment istoric – recunoașterea internațională a Marii Uniri

Participă: Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc

Cercetător Gheorghe Negru

Cercetător Elena Negru

 

Ora 12.00

Prelegere: Academia Română în anul de grație 1919

Prezintă: Acad. Răzvan Theodorescu

 

MIERCURI, 14 august 2019

Vizită la Castelul Peleș

 

Ora 12.00

Conferință: Regina Maria la Paris

Prezintă: Prof. dr. Georgeta Filitti

 

Ora 15.00

Vizită la Parcul Constantin Stere din Bucov

 

Biserica Mănăstirea

Ora 18.00 – Slujba de Stămăria Mare

 

JOI, 15 august 2019

Centrul orașului Vălenii de Munte

Ora 10.00

Parada portului popular

 

Ora 12.00

Deschiderea Târgului de Stămăria Mare

Spectacol folcloric susținut de ansambluri din diferite localități ale județului

Muzeul „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

 

Ora 17.00

Prelegere: Scoarțele românești din Basarabia

Prezintă: conferențiar universitar Varvara Buzilă

 

Ora 18.30

Prelegere:

Nicolae Iorga ctitor al Școlii de Muzică Psaltică din Vălenii de Munte. 90 de ani de la inaugurare (14 noiembrie 1929)

Prezintă: dr. Alexandru Bădulescu

 

VINERI, 16 august 2019

Centrul Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

Ora 09.00

Prelegere: Sechelele războiului

Prezintă: Prof. dr. Georgeta Filitti

 

Ora 10.00

Masă rotundă: Rolul armatei române ca factor stabilizator în sud-estul Europei, în anul 1919

Participă: Gral. (r) Constantin Degeratu, Gral. (r) Mircea Chelaru

 

Ora 11.00

Prelegere:

Tratatul minorităților

Prezintă: Prof. univ. Petre Țurlea 

 

Ora 11.30

Recital de muzică și poezie susținut de Corul bărbătesc „Voievozii munților” din județul Covasna, condus de preotul Vasile Antonie Tămaș

 

Ora 12.00

Festivitatea de închidere a Cursurilor de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte

   

ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA REZERVAŢIA ARHEOLOGICĂ BUDUREASCA

Vineri, 9 august 2019, începând cu ora 11.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizează ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Budureasca – com. Vadu Săpat, jud. Prahova, aflată anul acesta la cea de-a V-a ediţie.

Evenimentul constituie un prilej pentru iubitorii de istorie şi arheologie, cât şi pentru vizitatorii de toate vârstele de a afla istoricul şi cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.
Programul acestei ediţii cuprinde omagierea arheologului Victor Teodorescu, fondatorul Rezervației Arheologice Budureasca și sufletul cercetărilor întreprinse în această zonă începând cu anul 1959, urmată de vizitarea expoziției de sit „Arheologia Văii Budureasca”.

 

   

EXPOZIŢIA LUNII AUGUST - 2019

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova vă invită miercuri, 7 august 2019, ora 11.00, la sediul său din Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr.10 la vernisajul expoziţiei „Grafică şi poezie în cărţile poştale”, eveniment cuprins în proiectul muzeal EXPOZIŢIA LUNII.

În expoziţie veţi regăsi cărţi poştale tipărite în primele două decenii ale secolului XX, de cunoscutele edituri bucureştene Socec şi Depozitul Universal Şaraga, care au reprodus în mai multe tiraje lucrările graficianului Leonard Salmen. Artistul polonez este primul grafician de profesie care a organizat o expoziţie personală cu lucrări inspirate din poeziile lui Eminescu. Aceasta a fost vernisată la Galaţi, în anul 1909, cu prilejul comemorării a 20 de ani de la moartea poetului, iar în 1910 unele lucrări au ilustrat volumul de poezii tipărit de I. Scurtu, lucrare de referință pentru o bună perioadă de timp.
Opera lui Salmen este recunoscută ca fiind cea mai vastă din cartofilia grafică de la noi din ţară. Pentru colecţionarii de cărţi poştale, cele 179 de lucrări de grafică prin care Salmen a ilustrat 94 dintre poeziile eminesciene reprezintă un subiect captivant.
Muzeul ploieştean deţine 11 din aceste lucrări, ilustraţiile romantice fiind completate de versurile marelui poet, publicul folosind frecvent în corespondenţă, cărţile poştale cu temă eminesciană, până în anii 1930.
Alegerea acestei teme pentru expoziţia lunii august este influenţată de sărbătorirea la 31 ale lunii a Zileii Limbii Române, un motiv în plus de a ne apleca asupra creaţiei poetului nepereche, Eminescu.
 
Birou istorie,
Amalia Nicoară

   

Pagina 15 din 71