Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Pentru susținerea unor metode alternative de învățare/cunoaștere și educare/dezvoltare Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești: Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache”, Secția de Istorie și Arheologie, Muzeul ”Ion Luca Caragiale”, Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”, Muzeul Memorial ”Paul Constantinescu”,   Muzeul "Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea" și județ: Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga”, Muzeul de Artă Religioasă, Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului - Vălenii de Munte, Muzeul Memorial "Cezar Petrescu" Bușteni, Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere” Bucov, Muzeul "Casa Domnească" Brebu, Muzeul ”Conacul Bellu”, Muzeul «Foișor Bellu» Urlați, Muzeul sătesc Sângeru, Muzeul ”Crama 1777” Valea Călugărească propune unităților de învățământ următoarele servicii și produse culturale:

1.      Vizite tematice: ghidaj tematic/general, gratuit pentru grup (minim 10 persoane); taxa 2 lei/persoană (îndrumătorul grupului – gratuit);

2.      Parteneriate educaționale: teme generale și ateliere stabilite de comun acord cu cadrele didactice; fiecare temă cuprinde 3-4 moduli, posibil a fi derulați pe parcursul întregului an școlar ; taxa /modul: 4 lei/elev în spațiile muzeale sau 5 lei /elev la sediul unității de învaățământ;

Exemple de teme generale:

·        Secția de Istorie și Arheologie, Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244 51 44 37:

1.      Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor în evul mediu

2.      Regii României

3.      Castele, palate și conace românești

4.      Tradiții și obiceiuri la români

5.      Monumente de for public și de arhitectură ale orașului Ploiești

6.      Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Națională

7.      Introducere în numismatică

8.      De la opaiț la becul electric

9.      Istoria poștalionului

·        Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache”, Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244 54 28 61

1.      Ceasuri germane din zona Munții Pădurea Neagră

2.      Ceasuri capodopere

3.      Muzee de ceasuri la superlativ

·        Muzeul ”I. L. Caragiale”, Ploiești, str. Kutuzov, nr. 1, tel. 0244 52 53 94

1.      Caragiale, omul și opera

2.      Eroii lui Caragiale

·        Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”, Ploiești, Str. Nichita Stănescu, nr. 1, tel. 0344 10 07 68

1.      Acasă la poetul Nichita Stănescu

2.      Prietenii lui Nichita…

·        Muzeul Memorial ”Paul Constantinescu”, Ploiești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244 52 29 14

1.      Ploiești – viața muzicală

·        Muzeul ”Casă de târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”, Ploiești, str. Democrației, nr. 2,

tel. 0244 52 94 39:

1.      Ploieștiul de ieri, Ploieștiul de azi

2.      Tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare românești

·        Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere”, Parcul ”Constantin Stere” Bucov, tel. 0244 34 40 40:

1.      Istoria altfel la muzeu

2.      Datini din străbuni

·        Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244 28 08 61:

1.      Personalitatea lui Nicolae Iorga în context european

2.      Tipografia ”Datina Românească” 1916, 1917, 1918

3.      ”Neamul românesc pentru popor” în anii '30

·        Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3,

tel. 0244 28 08 61:

1.      Lada de zestre în Muntenia

2.      Fierăritul la Vălenii de Munte. Trecut și prezent

3.      Goblenul între artă și meșteșug

·        Muzeul de Artă Religioasă, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244 28 08 61:

1.      Icoane din patrimoniul Muzeului Memorial ”Nicolae Iorga”

2.      Tainele calendarului ortodox

3.      Muzeul de Artă Religioasă de ieri și de azi

·        Muzeul ”Conacul Bellu” și Muzeul ”Foișorul Bellu”, Urlați, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, Tel. 0244 27 17 21:

1.      Alexandru Bellu, omul și artistul

2.      Istoria artei fotografice în România și Europa secolului al XIX-lea

·        Muzeul ”Crama 1777”, com. Valea Călugărească, str. Valea Largă, nr. 139 A, jud. Prahova,

tel. 0244 23 54 70:

1.      Sâmburele de adevăr din legendele românești

·        Muzeul Sătesc Sângeru, com. Sângeru, jud. Prahova, 0244 44 15 32

1.      Momente de istorie și obiceiuri locale

·        Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu”, Bușteni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, tel. 0244 32 10 80:

1.      Lumea copilăriei în literatura lui Cezar Petrescu

2.      Prieteni buni

3.      Să-l cunoaștem pe Cezar Petrescu

·        Muzeul ”Casa Domnească”, com. Brebu, sat Brebu Mănăstirei, tel. 0244 35 77 31:

1.      Domnitorul Matei Basarab 1632-1654, cel mai de seamă ctitor al neamului românesc

2.      Politica internă a domnitorului Constantin Brâncoveanu 1688-1714 și

modernizarea Țării Românești

3.      Trasee muzeale în zilele de marți-vineri, taxa 60 lei /solicitant; grupuri de 7/16 solicitanti, transport asigurat de muzeu, cu plecare, la ora 9.00, de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, întoarcere la ora 17.00 în același punct; vizitare /ghidaj gratuit; :

                              I.     Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere” Bucov, Muzeul ”Crama 1777” Valea Călugarească,

                   Muzeele Conacul și Foișorul Bellu Urlați;

                              II.    Muzeul memorial ”Constantin și Ion Stere” Bucov, Complexul muzeal Vălenii de Munte

                    (3 muzee);

                               III.   Muzeul ”Casa Domnească” Brebu, Muzeul memorial ”Cezar Petrescu” Bușteni.

4.      Invitații la vernisajele expozițiilor permanente și temporare;

5.      Cabinete școlare (panouri documentare – 150 lei/panou); tematici istorie și literatură;

6.      Acces la biblioteca documentară a muzeului – taxa 5 lei/oră;

7.      Lucrări de specialitate, pliante tematice, suveniruri personalizate, CD-uri de prezentare a muzeelor – la standurile de vânzare ale fiecărui muzeu;

8.      Imagini digitale, la solicitare, din timpul desfășurării activităților cultural-educative: CD-8 lei/buc.

9.      Etalarea, în incinta unităților de învățământ a expozițiilor foto-documentare realizate de muzeu, la solicitarea acestora.

Solicitările se primesc oficial pe mail-ul Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe fax 0244/522656; 0244/514437. 

Informații suplimentare la tel.: 0244/514437.

   

VERNISAJ EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova în colaborare cu Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, prin Compartimentul de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" are plăcerea de a vă invita joi, 1 octombrie 2015, orele 11, la sediul său din Ploiești, str. Toma Caragiu nr. 10, la vernisajul expoziției temporare „Rânduiala săsească”.

Evenimentul inclus în conținutul proiectului cultural multianual „Interferențe culturale” își propune să recompună, prin intermediul patrimoniului, o imagine a comunității săsești din sudul Transilvaniei creată prin regulile ce îi ordonau atât viața privată cât și pe cea ecleziastică.
Rânduiala satului de odinioară este ilustrată publicului prin documente de arhivă, semne de vecinătate, mobilier pictat, obiecte de podoabă, piese de port popular și textile de interior, amintind o ordine interioară a comunității păstrată de-a lungul veacurilor.
Ioana Constantin,
muzeograf etnograf
   
   

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 2015

Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate în fiecare an, în luna septembrie, în întreaga Europă, la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Uniunii Europene.
Anul acesta, la cea de-a XXIII-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului, sub egida temei ”De la meșteșug la industrie – patrimoniul tehnic și industrial din România”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești și județ oferă publicului interesat de evoluția cronologică a activităților practice meșteșugărești, în contextul ofertei mediului și a acumulărilor tehnologice, posibilitatea participării gratuite la vizitarea muzeelor (ora 9.00-17.00) și la următoarele activități:

   

Comunicat de presă

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţia sa de Istorie şi Arheologie din Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10, invită publicul pasionat de istoria culturii şi de arheologie sa viziteze:
Expoziţia lunii septembrie 2015 "Limba noastră-i o comoară", vernisată cu prilejul celei de a III-a ediţii a Zilei Limbii Române
 
Expoziţia temporară "Cercetări şi descoperiri arheologice recente din judeţul Prahova",
vernisată cu ocazia celei de a XIV-a ediţii a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice "Arheologia mileniului I p.Chr."
 
   

ZIUA LIMBII ROMÂNE

   

Sesiunea Internaţională de Comunicari Stiinţifice "Arheologia Mileniului I p.Chr" 2015

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează în zilele 27-29 august 2015 Sesiunea Internațională de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, ajunsă în acest an la cea de-a XIV-a ediţie. Manifestarea îşi propune să reunească cercetători ai fenomenelor arheologice ale primului mileniu, oferindu-le acestora un cadru în care să poată dezbate atât probleme specifice primului mileniu creştin, cât şi probleme actuale ale cercetării arheologice.

Pe parcursul celor treisprezece ediţii desfăşurate până în prezent manifestarea pe care o organizăm a devenit una dintre cele mai importante evenimente ştiinţifice din domeniul arheologiei; fiind singura sesiune desfăşurată în România care abordează o astfel de problematică. Dat fiind acest lucru, unul din scopurile sale este acela de a sprijini schimbul de informaţii ştiinţifice, stabilirea de colaborǎri pe tematica amintitǎ, introducerea în circuitul ştiinţific a ultimelor descoperiri. La această manifestare, devenitǎ deja de tradiţie, au participat de-a lungul timpului cercetători români şi străini de la prestigioase instituţii universitare şi de cercetare din Germania, Cehia, Polonia, Ucraina, Rusia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Elveția, Marea Britanie, Franța, Spania şi Republica Moldova.
În anul 2010 această manifestare ştiinţifică a primit şi o materializare editorială prin publicarea volumului Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor. Acestui prim volum i s-a alăturat în anul 2011 al doilea volum al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Interferențe culturale la Dunărea de Jos, iar în anul 2014 cel de-al treilea volum al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Dunărea Inferioară între stepe și imperiu.
 
În cadrul ediției din acest an a Sesiunii Internaționale de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, va fi lansat volumul IV al seriei Arheologia mileniului I p. Chr. Nomazi și autohtoni în mileniul I p. Chr. și care este dedicat memoriei arheologului Maria Comșa. Numele Mariei Comșa este strîns legat de cercetarea mileniul I p. Chr. și în special de siturile de la Bucov şi Slon, judeţul Prahova.

Arheolog, dr. Bogdan CIUPERCĂ 

   

VERNISAJ EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în colaborare cu Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada” vernisează vineri, 7 august 2015, orele 11.30, expoziția temporară „Sub semnul zeiței Diana. Armonii silvice în orologerie”.
 
În expoziție sunt etalate piese de orologerie, din secolele XVIII-XX, al căror registru ornamental este în consonanță cu tematica muzeului gazdă.
Publicul vizitator poate admira principalele tipuri de ceasuri care au asigurat celebritate Regiunii Pădurea Neagră, în întreaga lume, de la ceasurile cu cuc până la cele cu cadran din lemn, sticlă sau tablă ambutisată.
O piesă de excepție este cea care a inspirat însuși titlul expoziției. Ea este reprezentată de un ceas de masă din secolul al XIX-lea, al cărui cadran este înconjurat de celebrele personaje din mitologia greco-romană, Diana și Acteon, patroni ai vânătorii.
Vânătorea, abordată ca pasiune și sacrificiu și simbolistica acesteia, sunt ilustrate în expoziție și de o categorie de piese deosebite, reprezentată de ceasurile de buzunar realizate de renumite firme elvețiene din secolul al XIX-lea.
Expoziția poate fi vizitată la sediul Muzeului Cinegetic al Carpaților „Posada” cu sediul în Comarnic, Posada nr.11, în lunile august și septembrie, zilnic de marți până duminică, între orele 9-17.
 
Muzeograf 
Elisabeta Savu
   
   

27 IULIE - ZIUA PORŢILOR DESCHISE - REZERVAŢIA ARHEOLOGICĂ TÂRGŞORU VECHI

Luni, 27 iulie 2015, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan” al Academiei Române organizează ZIUA PORŢILOR DESCHISE la Rezervaţia Arheologică Târgşoru Vechi. Iubitorii de istorie şi arheologie sunt aşteptaţi la baza Rezervaţiei Arheologice Târgşoru Vechi, judeţul Prahova pentru a afla mai multe informaţii cu privire la istoricul şi cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.

Colaborarea de peste 50 de ani dintre Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi Institutul de Arheologie Vasile Pârvan” al Academiei Române a generat acumularea unei cantităţi uriaşe de informaţii şi artefacte, contribuind la rescrierea istoriei locului. Cercetările arheologice întreprinse pe malurile pârâului Leaota au scos la lumină urme de locuire ce definesc toate epocile din paleoliticul superior şi până în secolul al XIX-lea.
Manifestarea se adresează comunităţii locale, autorităţilor locale, judeţene şi naţionale, comunităţii ştiinţifice, fiind o modalitate de popularizare şi punere în valoare a unui patrimoniu istoric şi arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. Târgşoru Vechi este un loc încărcat de istorie (târgul medieval al Târgşorului a împlinit în anul 2013, 600 de ani de atestare documentară) de care oamenii locului trebuie să se apropie, pentru ca identitatea comunităţii să se fundamenteze şi pe trecutul său. În ceea ce priveşte oamenii, avem pe de o parte comunitatea cercetătorilor care de-a lungul câtorva generaţii au scos la iveală şi au redat contemporaneităţii numeroase vestigii uitate; iar pe de altă parte avem comunitatea locală - oamenii locului, care au avut partea lor de contribuţie la redescoperirea trecutului.
La crearea unei identităţi bine definite contribuie deopotrivă locurile cât şi oamenii. Identitatea este o problemă de interdependenţă dintre aceşti doi factori. O identitate se eonstruieşte greu, în timp, iar pentru ca ea să fie transmisă mai departe trebuie conştientizată şi promovată. Pentru ca aceste lucruri să se realizeze trebuie atrasă comunitatea locală, implicit autorităţile locale alături de comunitatea cercetătorilor pentru a proteja şi promova monumentele istorice, care constituie o bogăţie a acestor locuri.
Programul începe la ora 11.00, se deschide prin prezentarea expoziţiei fotodocumentare care oferă informaţii cu privire la istoricul cercetărilor şi monumentele arheologice identificate şi cercetate la Târgşoru Vechi. A doua parte a evenimentului va consta într-o vizită ghidată pe şantierul arheologic şi prezentarea complexelor arheologice aflate în cercetare. Copiii prezenţi pot participa la proiectul educativ Arheologia pentru copii” (în limita locurilor disponibile), proiect menit a atrage tânăra generaţie către înţelegerea trecutului.

dr. Bogdan Ciupercă

   

Pagina 62 din 85