Sectia de evidenta a patrimoniului cultural national

Activităţi

EVIDENŢA PATRIMONIULUI MUZEAL – vitală pentru funcţionarea firească şi eficientă a instituţiei. Prioritar pentru muzeu este continuarea procesului de inventariere şi întocmire a fişelor de obiecte care intră, prin achiziţii sau donaţii, în patrimoniul muzeal, continuarea fişării patrimoniului muzeului şi clasarea patrimoniului muzeal în categoria tezaur .

Obiectivele majore ale activităţii de evidenţă a patrimoniului sunt:

1.Fiecare bun cultural să fie inventariat, să aibă o fişă analitică de evidenţă şi una sau mai multe imagini relevante (fotografii, desene, relevee, planuri).

2.Fişele analitice de evidenţă să fie organizate într-un fişier, astfel încât să fie uşor accesibile.

3.Evidenţa să fie informatizată (fişele analitice de evidenţă să fie introduse într-o bază de date, iar imaginile digitizate prin scanare sau fotografiere digitală).

4.Să existe minimum două copii de siguranţă pentru toate documentele de evidenţă (inventare, fişe, baze de date, imagini), păstrate în locaţii diferite.

Conform legii nr. 182/2000, bunurile culturale mobile de valoare excepţională se clasează în Patrimoniul Cultural Naţional, care are un regim juridic special, iar statul asigură protejarea acestora.

Clasarea are ca prim efect înscrierea în Inventarul Patrimoniului Cultural Naţional. Acest inventar se întocmeşte — pe baza ordinelor de clasare — de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, iar centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii inventarelor se efectuează de către CIMEC - Institutul de Memorie Culturală.

Link-uri utile