Sectia de evidenta a patrimoniului cultural national

Adresa: Ploiesti, str. Toma Caragiu, nr. 10
tel./fax: 0244 514 437
             0244 522 656
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
              Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Șef serviciu: Mioara Borcea

Ţinându-se seama de semnificaţia patrimonială dominantă a fiecărui obiect muzeal (artistică, memorială, tehnică, arheologică) bunurile din patrimoniul cultural naţional, din care fac parte şi obiectele muzeului nostru, au fost grupate, în mod convenţional în 10 domenii după cum urmează: artă decorativă (ARD), artă plastică (ARP), arheologie (ARH), etnografie (ETN), istorie (IST), istorie ştiinţă şi tehnică (IST, ŞTT), documente (DOC), numismatică (NUM), decoraţii şi medalistică (DEC; MED), carte veche (CV).

Muzeul nostru are un patrimoniu de peste 200000 bunuri culturale din care monumente istorice 13 (bunuri imobile) şi un număr de 117 bunuri culturale clasate la categoria tezaur până la sfârşitul anului 2007.
Serviciul Evidenţă patrimoniu prin colectivul său,deşi nu este numeros( ing. Borcea Mioara – şef de serviciu,Stan Mirela – referent, Istrătescu Argentina – adj. analist program, Militaru Daniela – adj. analist program, Ilie Corina – supraveghetor), urmăreşte consemnarea amănunţită, înregistrarea riguroasă şi inventarierea ştiinţifică a bunurilor culturale deţinute de muzeul nostru.

Ştiut fiind faptul că documentarea colecţiilor şi a patrimoniului muzeal este una dintre cele mai importante activităţi dintr-un muzeu, întreaga echipă a acestui Serviciu lucrează, respectând legislaţia în vigoare, la constituirea unui fond de informaţii computerizat şi la o documentare textuală, grafică şi fotografică de calitate, în scopul protejării, cunoaşterii şi transmiterii pe mai departe, a moştenirii culturale deţinute de instituţia noastră.

Consemnarea informaţiilor despre obiectele din colecţii – provenienţă, autor, datare, dimensiuni, descriere va completa activitatea cercetătorilor, muzeograficlor sau a gestionarilor şi va demonstra că ceea ce putem păstra pe termen practic nelimitat este informaţia.

Parte a acestui serviciu este şi Biblioteca, colectivul ei fiind format din - Popescu Luisa Mirela – bibliotecară, Vasilescu Cristina – bibliotecară şi Chioibaşu Lenuţa – bibliotecară
Biblioteca Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie are rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta şi conserva colecţii de cărţi, periodice, articole, publicaţii electronice precum şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii de cercetare muzeistică.

Biblioteca deţine un bogat patrimoniu de valori bibliofile, constituit dintr-o valoroasă colecţie de carte românescă veche, carte străină rară, manuscrise, periodice vechi.

Colecţia de carte veche românească a bibliotecii muzeului este prin numărul de volume – aproape 500 – şi prin cuprinderea în timp – 1640-1830, una din cele mai însemnate de pe teritoriul judeţului Prahova. Valoarea cărţilor este dată nu numai de vechimea şi raritatea lor, ci şi de însemnările sau ex-libris-urile de proprietate pe care le posedă:
- CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ cunoscută sub numele de CAZANIA LUI VARLAAM, Iaşi, 1643;
- PRAVILE ÎMPĂRĂTEŞTI, Iaşi, 1646;
- NOUL TESTAMENT, Bălgrad, 1648;
- PSALTIRE, Bălgrad, 1651;
- ÎNDREPTAREA LEGII, Târgovişte, 1652;
- EVANGHELIE, Bucureşti, 1682;
- VIAŢA SFINŢILOR, Iaşi, 1682-1686;
- APOSTOL, Bucureşti, 1683;
- SICRIUL DE AUR, Sas-Sebeş, 1683;
- BIBLIA, Bucureşti, 1688.

În fondul de carte străină rară se păstrează opere literare, teologice, filosofice, istorice şi juridice, publicaţii ce au aparţinut personalităţilor politice şi culturale. De o deosebită valoare sunt cele trei incunabule – dacă HISTORIA ROMANA a lui APPIANUS, în ediţia veneţiană din 20 noiembrie 1500 se mai află şi în Biblioteca Naţională a României, celelalte două NESTOR DIONYSIUS şi HORAE BEATAE MARIAE VIRGINIS sunt unicate la nivel naţional, primul fiind singura lucrare a acestui lexicograf italian din secolul al XV-lea, existentă într-o colecţie din România, iar cel de al doilea, unicul exemplar complet, existent într-o colecţie din România, ca martor al celei mai reuşite, sub aspect artistic, dintre numeroasele ediţii de HORAE/HEURES publicate la Paris, în secolul al XV-lea.

şef serviciu Mioara Borcea

Link-uri utile