Muzeul de Istorie si Arheologie Prahova - Biroul Istorie

 

Adresa: Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10
tel./fax: 0244 514 437 0244 522 656
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
              Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Program de vizitare:
              Marți - Duminică, 9.00 -17.00;
              Luni: Închis
Ultima intrare în muzeu se face la ora 16.30

 

 

Șef birou: referent Amalia Daniela Nicoară

Clădirea în care funcţionează muzeul istoriei prahovene a fost construită în stil neoclasic după planurile arhitectului Al. Orăscu, autorul proiectelor Universităţii din Bucureşti, a Librăriei Academiei, etc. Graţie valenţelor sale artistice şi istorice, clădirea se înscrie în categoria monumentelor de arhitectură din România. De la punerea pietrei de fundaţie la 31 mai 1865 (finisată în 1867) şi până în 1970, dată la care a devenit adăpost al muzeologiei prahovene, aici au funcţionat instituţii de învăţământ de prestigiu, începând cu primul gimnaziu ploieştean – Sf. Petru şi Pavel”, din timpul domniei lui Al. I. Cuza. În decursul timpului clădirea a fost de mai multe ori restaurată, fiecare intervenţie fiind marcată de grija pentru conservarea caracteristicilor iniţiale ale monumentului. Ultima restaurare, de mare amploare, a avut loc între anii 1990 şi 1995. Cu acest prilej, respectându-se cu rigurozitate personalitatea arhitecturală a monumentului, clădirea a beneficiat de consolidările şi modernizările cerute de noua concepţie tematică a Expoziţiei permanente.

Ideea care a coordonat reorganizarea tematică a Expoziţiei permanente a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova a fost acea a individualizării sale în contextul instituţiilor de profil din ţară, prin valorificarea patrimoniului propriu, a studiilor şi cercetărilor întreprinse de specialiştii din diversele domenii (istorie medie, modernă şi contemporană, numismatică şi medalistică, etc.). Până în prezent din tematica generală a muzeului, au fost realizate, în funcţie de mijloacele materiale avute la dispoziţie, etapele care ilustrează începuturile oraşului Ploieşti, evenimentele de la mijlocul secolului XIX (1848) şi ecoul lor în Prahova, cabinetele de numismatică şi medalistică, aspecte ale vieţii culturale prahovene antebelice.

La parter se află Sala Mihai Viteazul care adăposteşte vestigiile privind începuturile oraşului Ploieşti ca aşezare urbană, moment strâns legat de domnia marelui voievod Mihai Viteazul - fondatorul oraşului.

În anul 2012, la 500 de ani de la prima carte tipărită în spaţiul românesc, Muzeul de Istorie a realizat un mai vechi deziderat, acela de a expune o parte din valorile bibliofile existente în colecţiile sale. Astfel expoziţia „Valori bibliofile din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova” este structurată în trei secţiuni tematice, fiecare organizată în câte o sală de expunere. Prima secţiune se intitulează „Valori bibliofile europene”, a doua „Valori bibliofile din Ţările Române”, iar cea de-a treia „Între medieval şi modern: carte, meşteşug şi artă în Epoca Luminilor”.

În spaţiile de la etaj se află cabinetul de numismatică, unde este etalată o impresionantă colecţie de monede, care ilustrează fenomenul circulaţiei monetare de la începuturile sale până în vremurile moderne. Pandant al acestei săli este cabinetul de medalistică care reuneşte medalii, ordine şi decoraţii româneşti şi străine din colecţiile instituţiei noastre.

În prima sală, a etajului a fost recent amenajată expoziţia care prezintă principalele evenimente ale secolului XIX, începând cu mişcarea revoluţionară de la 1848, momentul Unirii Principatelor Române la 1859, luptele pentru dobândirea independenţei la 1877.

Expoziţia permanentă „Monarhia şi înfăptuirea României moderne” aduce în atenţia publicului o serie de obiecte din bogatul şi variatul patrimoniu cultural mobil privind istoria familiei regale române. Viaţa culturală şi cotidiană din perioada modernă este prezentată în sala dedicată scriitorului I.A.Bassarbescu.

O impresionantă colecţie de timbre şi cărţi poştale este etalată în Sala „Filatelie şi cartofilie” alături de documente, tablouri şi piese vestimentare relevante pentru evoluţia poştei româneşti.

Holurile muzeului, la etaj, sunt amenajate cu grupaje de miniexpoziţii: obiecte de podoabă medievale şi moderne, tablouri ale pictorului Nicolae Grigorescu, arme şi, nu în ultimul rând, două monoxile medievale, precum şi momentul dedicat ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache.

La exterior, intrarea muzeului este încadrată de statuile Sfinţilor Petru şi Pavel”, patroni ai Gimnaziului care a funcţionat aici, încă din 1868.

În curtea din faţa muzeului, pentru crearea unui ambient evocator, au fost plasate busturile domnitorilor: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza mari personalităţi ale istoriei naţionale cu activitate strâns legată de istoria Ploieştiului şi a meleagurilor prahovene.

Link-uri utile