10 martie 1931 – Nicolae Iorga primește colanul Ordinul Ferdinand I

 
La acea data, Nicolae Iorga scria în jurnalul său:
„La 1 și jumătate la dejun la Palat, cu soția. Iau parte rectorii de la Politehnică, de la Școala de Război, vicerectorul de la Academia de Comerţ, decanii, Baliff, Ilasievici.
Regele mă cheamă la o parte și, cu câteva cuvinte despre rolul ce am avut în pregătirea unirii românești îmi dă colanul Ordinului Ferdinand. E de faţă prințul Nicolae și Moștenitorul.
La masă Regele-mi vorbește foarte amabil. A primit pe Cuza, care i-a expus „doctrina“; i s-a arătat că, de fapt, ea nu duce la nimic. Vorbind de miniștrii săi, Regele arată că Mironescu n-a căutat puterea, că i s-a impus să prezideze Guvernul. Haţeganu se dovedește bun la lucru. Eu nu ating în nimic revocarea lui Burillianu. Multe idei ale Regelui despre școală: ar vrea diplome de Stat pe lângă licență. Recunoaște marea schimbare în bine la studenți: de Florii ar voi ceremonia decorării steagului universitar.
Va veni și la Universitate pentru o vizită neașteptată. Crede că mulți profesori nu-și țin cursurile. I s-au adus multe plângeri contra lui Peretz. Pe Moștenitor vrea să-l crească mai românește. Se dă la brazdă. „Trage chiulul, dar inteligent.” Nu se dă la mersul pe jos. Ba inventează conferințe ale Regelui cu personalități importante ca să scape.
Regele e voinic și bine dispus; ordinea în Palat, perfectă.
 
 
 
Pe diploma colanului se înseamnă prezidarea primei Camere a României întregite, rolul de conducător moral al noii generații, propaganda în străinătate.ˮ
Ordinul „Ferdinand I” a fost o decorație creată la 8 mai 1929, în amintirea regelui Ferdinand I al României, care încetase din viață la 20 iulie 1927. Simultan s-a creat și Medalia Ferdinand I. Ordinul avea șase grade și putea fi acordat numai cetățenilor români care avuseseră o contribuție deosebită la Marea Unire din 1918.
Colanul reprezintă cel mai înalt însemn al ordinului „Ferdinand I”. Cel care l-a proiectat a fost însuși regele Ferdinand I al României. Ordinul are ca simbol o cruce cu capetele despicate. Crucea este compusă din îmbinarea literei F a cifrului regelui Ferdinand I. Crucea este realizată din email verde și este surmontată de o coroană aurită. Aceasta este prinsă de cordonul colanului format din inele aurite care leagă împreună cele 12 cruci alternante, realizate din email verde și albastru.
 
 
Colan (limitat la 5, apoi la 8 membri)
Mare Cruce (limitat la 10, apoi la 15 membri)
Mare Ofițer (limitat la 25, apoi la 40 de membri)
Comandor (limitat la 40, apoi la 60 de membri)
Ofițer (limitat la 50, apoi la 75 de membri)
Cavaler (limitat la 70, apoi la 100 de membri)
Doar 8 astfel de colane au fost realizate vreodată și au fost acordate: reginei Maria, mareșalului Alexandru Averescu, mareșalului Constantin Prezan, Nicolae Iorga, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu și generalului Henri Berthelot, singurul străin căruia i-a fost oferit ordinul.
Muzeograf Mihaela Voicea