Instrumente de scris ce au aparţinut istoricului Nicolae Iorga

Nicolae Iorga a scris peste 1250 de cărți și 25000 de articole. Cele mai multe dintre ele au fost scrise la biroul casei de la Vălenii de Munte și tipărite la Tipografia „Neamul Românescˮ înființată de profesor la Vălenii de Munte în anul 1908:
♦ Așezămintele mele
♦ Vechea artă religioasă la români
♦ Un biruitor: Radu Vodă Șerban
♦ Femeile din viața neamului nostru
♦ Istoria armatei românești
♦ Pagini despre Basarabia de astăzi
♦ Istoria universală văzută prin literatură
La Muzeul Memorial „Nicolae Iorgaˮ, biroul, mapa din piele, călimara de cerneală şi pana de scris, par încă să aştepte venirea profesorului. Pana simplă de gâscă și călimara din sticlă, realizată într-un atelier autohton sunt așezate pe un suport din bronz, care are pe mijloc stilizat un cal.