ZIUA EUROPEI - 9 MAI 2020

COMUNITATEA EUROPEANĂ – PRINCIPALE DATE ŞI REPERE

 9 mai 1950 - Lansarea Proiectului comunitar de către luxemburghezul Robert Schuman, în contextul împlinirii a cinci ani de la proclamarea victoriei aliaţilor împotriva fascismului.
Proiectul a primit numele iniţiatorului, dar oficial va fi folosit termenul CECA, semnificând tocmai Consiliul European privind problemele capitale economice ale momentului – cărbunele şi oţelul.
Ţările fondatoare: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg.
 10 august 1952 - Începerea funcţionării efective a activităţii Înaltei Autorităţi, sub preşedinţia lui Jean Monnet, celebrul economist francez, care o va conduce până în 1955.
Primul secretar general al Consiliului a fost luxemburghezul Christian Calmes.
 25 martie 1957 – Semnarea tratatelor privind constituirea Comunităţii Economice Europene (C.E.E.) şi Euroatomul, de către toate statele fondatoare, ambele tratate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1958.
 1 ianuarie 1973 – La membri de bază ai comunităţii, se adaugă Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie
 1981 – Grecia este, şi ea, primită în Comunitatea Europeană.
 1985 – S-au creat noi facilităţi, pentru ţările membre, în avantajul liberei circulaţii a mărfurilor şi a uşurării deciziilor pe care Consiliul este împuternicit să le ia. Actul Unic a fost documentul oficial care va intra în vigoare la 1 iulie 1987
 1986 – Spania şi Portugalia devin noii membri ai Comunităţii Europene
 februarie 1992 – Comunitatea Europeană va lua numele de Uniunea Europeană, în urma Tratatului de la Maastricht
 31 decembrie 1992 – S-au pus bazele acordului de liberă circulaţie a mărfurilor pentru toţi membri Uniunii Europene, tratatul intrând efectiv în vigoare la 1 noiembrie 1993.
 1 ianuarie1995 – Austria, Finlanda şi Suedia sunt noile ţări componente ale Uniunii Europene.
 Octombrie 1997 – Prin Tratatul de la Amsterdam, s-a prevăzut că toate ţările din Europa pot adera la UE dacă îndeplinesc cinci condiţii: să aparţină spaţiului geografic, să apere valorile democratice, să respecte economia concurenţială, de piaţă, să accepte regulile şi practicile UE, să aplice politica comercială, tariful vamal extern
 19 iunie 1999 – Se semnează, la Schengen, acordul privind eliminarea vizelor pentru comunitari şi trecerea la aplicarea liberei circulaţii.
 1 ianuarie 2002 – Are loc introducerea monedei unice europene, Euro, care înlocuieşte moneda naţională, doar pentru un număr de 12 ţări, întrucât Marea Britanie, Suedia şi Danemarca şi-au păstrat în continuare propriile monezi.
 1 mai 2004 – Devin membre ale Uniunii Europene încă 10 ţări şi anume: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria.
 29 octombrie 2004 – Lansarea Constituţiei Europene a cărei aprobare urmează să fie finalizată prin referendum.
 1 ianuarie 2007 – Bulgaria şi România sunt acceptate de facto ca ţări membre, cu drepturi depline, ale Uniunii Europene.
 15 decembrie 2008 – Muntenegru depune cererea de aderare la Uniunea Europeană.
 1 decembrie 2009 - Intră în vigoare Tratatul de la Lisabona, semnat în capitala Portugaliei la 13 decembrie 2007.
 22 decembrie 2009 - Serbia depune cererea de aderare la UE.
 1 aprilie 2012 - Prima inițiativă cetățenească europeană, „Right2Water”, care a întrunit 1,6 milioane de semnături, s-a finalizat cu o propunere de noi norme privind apa potabilă. Comisia depune eforturi pentru a face inițiativa mai accesibilă pentru utilizatori, luând în calcul inclusiv scăderea vârstei minime necesare pentru a susține o inițiativă cetățenească de la 18 la 16 ani.
 1 iulie 2013 - Croația devine cel de al 28-lea stat membru al Uniunii Europene.
 1 ianuarie - 31 ianuarie 2014 - Este creat Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, cu scopul de a le oferi sprijin grupurilor celor mai dezavantajate ale societății, sub formă de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de toaletă sau activități de incluziune socială.
 1 ianuarie 2015 - Lituania devine cel de al 19-lea stat membru al UE care adoptă moneda euro.
 12 decembrie 2015 - Acord internațional privind combaterea schimbărilor climatice. La Conferința ONU privind schimbările climatice de la Paris, lideri din 195 de țări, inclusiv din toate statele membre ale UE și din UE în ansamblu, au convenit asupra unui nou acord care prevede ca toate țările să ia măsuri pentru a evita consecințele catastrofale ale încălzirii globale.
 23 iunie 2016 - În cadrul unui referendum, Regatul Unit votează pentru retragerea din Uniunea Europeană (52 % din voturi pentru, față de 48 % împotrivă).
 25 martie 2017 - La Roma, liderii celor 27 de state membre ale UE se reunesc pentru a sărbători cea de a 60-a aniversare a semnării tratatelor de la Roma, care au deschis calea pentru o Uniune a păcii, a solidarității și democrației.
 6 mai 2017 - Parlamentul European inaugurează, la Bruxelles, un nou muzeu - Casa Istoriei Europene.
 17 noiembrie 2017 - Pilonul european al drepturilor sociale este semnat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, la Göteborg, în Suedia.
 7 decembrie 2017 - Se lansează la Milano Anul European al Patrimoniului Cultural 2018.
 3 mai 2018 – Este lansată DiscoverEU, o nouă inițiativă care le oferă tinerilor europeni cu vârsta de 18 ani șansa de a vizita între una și patru destinații străine, pe parcursul a maximum 30 de zile.
 25 mai 2018 - Noile norme în materie de protecție a datelor care garantează că informațiile cu caracter personal sunt protejate indiferent unde sunt trimise, prelucrate sau stocate, chiar și în afara UE.
 26-27 noiembrie 2018 - UE convine asupra unei noi strategii în favoarea tinerilor pentru perioada 2019-2027. Scopul acesteia este să aducă Uniunea mai aproape de tineri și să contribuie la abordarea chestiunilor care îi privesc.
 1 mai 2019 - UE celebrează a 15-a aniversare a celei mai ample extinderi din istoria sa, care a permis unui număr de zece țări să se alăture familiei europene. Este vorba despre Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia și Ungaria.
 9 mai 2019 - Declarația de la Sibiu. Lideri din 27 de state ale UE se reunesc în România, la Sibiu, cu ocazia Zilei Europei pentru a discuta despre provocările și prioritățile Uniunii Europene în următorii ani. Ei adoptă Declarația de la Sibiu ca semn al unității și încrederii în viitorul UE.
 31 ianuarie 2020 - Regatul Unit, care a fost stat membru al UE din 1973, părăsește Uniunea Europeană ca urmare a referendumului din 2016. Așa-numitul „Acord privind Brexitul”, aprobat în comun de către Parlamentul European și parlamentele britanice, prevede acum o perioadă de negociere care va redefini relațiile dintre UE și Regatul Unit în numeroase domenii, printre care comerțul, educația, ocuparea forței de muncă și apărarea, cu un impact substanțial asupra cetățenilor europeni și britanici în aceeași măsură.

Robert Schuman: arhitectul proiectului de integrare europeană

Robert Schuman s-a născut în anul 1886, mama sa fiind luxemburgheză, iar tatăl, de origine germană. Ca funcţionar superior vamal, atent la problemele specifice ale schimburilor de mărfuri şi ale vieţii comunitare de la frontiera între Germania-Franţa-Luxemburg, acesta a putut să aibă, de timpuriu, o anumită înrâurire asupra fiului, deschizându-i interesul pentru asemenea practici.
După trecerea bacalaureatului, în Luxemburg, Robert Schuman îşi continuă studiile în Franţa, la Paris, căpătând o serioasă instrucţie juridică şi economică. Concomitent, participă activ la multe din tumultoasele evenimente care se petrec în această ţară. Ca mulţi dintre intelectualii francezi ai vremii, intră în politică. Gândirea sa activă şi, în acelaşi timp, pragmatismul de care a dat dovadă mereu îl recomandă ca pe un bun lider de partid. Astfel, din 1946, se află în fruntea partidului Mişcarea Republicană Populară, funcţie pe care o deţine până la moarte (1963).
Implicarea lui în viaţa social-politică îi asigură o rapidă ascensiune în structurile de conducere ale autorităţii de stat, fiind, rând pe rând, prim-ministru (1947-1948), ministru de externe (1948-1953) ministru al justiţiei (1955-1956).
Ocupând asemenea poziţii politice înalte şi responsabilităţi sociale majore, Robert Schuman se impune ca o veritabilă personalitate, cu o certă autoritate în plan public. Lupta lui pentru redresarea ţării, după marasmul războiului, conjugată cu eforturile mai generale ţinând de aplicarea prevederilor Planului Marshall, îl orientează spre decizia lansării, în aprilie 1950, a unui proiect constructiv cuprinzător care îi va purta numele şi care a stat la baza constituirii Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, la care au aderat, mai întâi, Franţa, Germania, Belgia, Olanda şi Luxemburgul. Această iniţiativă, eminamente economică, va fi ulterior amplificată în conţinut, dezvoltându-se sub emblema Comunităţii Economice Europene, cunoscută, mai pe scurt, drept Piaţa Comună.
Cariera sa strălucită şi înfăptuirile lui notabile i-au păstrat nealterată memoria, Robert Schuman punându-şi o amprentă distinctă asupra întregii evoluţii a spaţiului european, din a doua jumătate a secolului XX. Datorită meritelor de excepţie, politico-diplomatice, în memoria lui s-a înfiinţat, la Luxemburg, Centrul de Studii şi Cercetări Europene Robert Schuman. În 2006, a fost sărbătorit, cu toate onorurile, în oraşul său natal, cu prilejul marcării a 120 de ani de la naştere, semn că posteritatea nu este totdeauna ingrată.