21 aprilie 2010

Evocare: ” Domnitorul Matei Basarab (1932-1654), cel mai de seamă ctitor al neamului românesc”( op. cit. C.C. Giurescu);

Muzeul ”Casa Domnească” Brebu

Evocare: ” Domnitorul Matei Basarab (1932-1654), cel mai de seamă ctitor al neamului românesc”( op. cit. C.C. Giurescu);

* comemorare - 356 de ani de al moartea voievodului;


* film documentar cu referire la epoca Matei Basarab;

* montaj artistic: ” Domnitorul Matei Basarab și Doamna Elina, ctitori ai mănăstirii Brebu”

* cu participarea : elevilor și cadrelor didactice de la Școala nr. 1 brebu, reprezentanți ai Primăriei Brebu, Muzeul ” Nicolae Grigorescu” Câmpina

* organizatori: Răzva radu, muzeograf și cadre didactice de al Școala nr. Brebu