8 ianuarie 1919

8 ianuarie 1919 - Comitetul Central Săsesc a recunoscut, la Mediaş, Actul Unirii Transilvaniei cu Romania, de la 1 decembrie 1918.Manifestul Adunării saşilor, întrunită la Mediaş, de aderare la hotărârile de la Alba Iulia menționa că:
„Prin unirea cu România a Transilvaniei s-a creat un teritor compact, unitatea căruia se întemeiază pe relaţiunile lui etnice. În vederea acestor fapte şi în convingerea că aici s-a îndeplinit un proces de istorie universală, poporul săsec din Transilvania, aşezându-se pe tărâmul dreptului de autodeterminare a popoarelor, decide alipirea sa la Regatul României şi trimite poporului român salutul său frăţesc împreună cu urări cordiale la îndeplinirea idealelor sale naţionale.
Poporul săsesc din Transilvania ţine prin această seamă nu numai de evoluţia istoriei universale, ci şi de dreptul natural al poporului român la formarea statului său naţional unitar şi exprimă aşteptarea plină de încredere, că poporul şi statul român, căruia poporul săsesc îi pune la dispoziţie tradiţionala sa hărnicie, va fi condus faţă de el totdeauna de sentimente nobile şi echitabile.
(…) În conştiinţa deplină a importanţei acestei hotărâri poporul săsesc se consideră de azi înainte ca membru al statului român, iar fiii şi fiicele sale ca cetăţeni ai acestui stat. Roagă pe Dumnezeu, ca pasul acesta plin de răspunderi, pe care s-a simţit obligat a-l face, să-l îndrepte spre bine şi să-l însoţească cu binecuvântarea sa.”