OMAGIU

Colectivul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, prin secţia sa, Muzeului Memorial „Paul Constantinescu”- Ploiești, profund indurerat de vestea trecerii la cele veșnice a domnului prof.dr. ALEXANDRU I. BĂDULESCU, aduce un ultim omagiu ilustrului profesor, muzicolog, mare om de cultură, ctitor al Muzeului Memorial "Paul Constantinescu", membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești.
Rari sunt în istoria culturii şi a muzicii românești aceia care, după o activitate rodnică şi îndelungată, să fie atât de respectaţi, iubiţi şi admiraţi ca profesorul Alexandru I. Bădulescu. O personalitate polivalentă şi originală ca a domniei sale, se sustrage oricăror clasificări şi etichetări cunoscute. Domnia sa nu doar a avut idei excepționale legate de cultura și arta muzicală românească, dar a găsit și modalitățile de a le pune în practică cu rezultate impresionante, chiar dacă a trebuit să depășească adeseori bariere și dificultăți ce păreau a fi insurmontabile.
Numeroasele realizări în cultura prahoveană și națională precum organizarea unor evenimente artistice: concerte, concursuri muzicale, în care un loc de frunte îl ocupă Concursul Național de Interpretare și Creație Muzicală „Paul Constantinescu”, cursuri de măiestrie dedicate tinerilor dirijori, inițierea unor manifestări culturale în cadrul muzeelor din Ploiești și din județul Prahova, omagierea unor personalități artistice de frunte, organizarea unor întâlniri cu muzicieni, scriitori și poeți, participarea la numeroase conferințe, lansări de carte, simpozioane prestigioase organizate în țară sunt o mică parte din imensa activitate a domniei sale. Prezența sa la concertele Filarmonicii din Ploiești, la cele programate de instituțiile muzicale bucureștene (Ateneul Român, Sala Radio, Opera Națională, UCMR; UNMB), precum și la numeroasele evenimente organizate la UCMR demonstrează entuziasmul său incomensurabil și atașamentul necondiționat față de tot ce a înseamnat manifestare artistică și culturală de calitate.
Personalitatea complexă și activitatea prodigioasă a ilustrului reprezentant al culturii prahovene și românești ne determină să apreciem cum se cuvine valoarea excepțională și inegalabilul spirit creator al domniei sale, admirabil om de cultură şi exemplar îndrumător al activității culturale prahovene mai bine de 7 decenii.
La profesorul Alexandru Bădulescu, totul era energie, viaţă, mişcare, flacără, tumult. Mereu zâmbitor, entuziast, activ, competent, însufleţit de iubire şi încredere în semeni, acesta a avut întotdeauna o atitudine pozitivă, armonioasă şi prietenoasă. Oricând o mână întinsă pentru cine cerea ajutor.
Recunoștința și admirația noastră, a celor care au avut privilegiul să-l cunoască sau să colaboreze cu profesorul Bădulescu nu poate fi exprimată prin cuvinte față de dimensiunea ctitoriilor sale culturale.
Amintirea sa luminoasă va rămâne veșnic in inima noastră. Un model de conduită ce va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate!
Dumnezeu să-l odihnească in pace!