Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

PROIECT EDUCAŢIONAL

Motto:
,,Pentru mine caligrafia este revelația fizică a structurii ideilor; o reflectare a formei, texturii și culorii frazelor și integrarea texturii și culorii cuvintelor cu semnificațiile lor.’’
♦ Beth Lee
(citat recomandat de prof. Anca Popa)

În cadrul proiectului educaţional „Caligrafia - arta scrisului”, vă prezentăm cartea poştală realizată de Lavinia Bucur, elevă în clasa a XI-a J la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti.
   

Instaurarea dictaturii regelui Carol al II-leaLa data de 10 februarie 1938, Regele Carol al II-lea demite guvernul condus de Octavian Goga și instaurează în România un regim de dictatură regală, ce va dura până la abdicarea sa din septembrie 1940. După demiterea cabinetului Goga, peste numai o zi, la data de 11 februarie 1938, are loc instalarea noului guvern condus de patriarhul Miron Cristea, ocazie cu care Constituția din 1923 va fi abrogată și înlocuită cu una nouă. Prin această nouă Constituție, monarhia îşi va asigura o poziție dominantă în sistemul politic al țării, toate puterile fiind concentrate în mâna regelui, parlamentul având acum doar rolul de instituție legislativă auxiliară, deputații şi senatorii nemaiavând drept de inițiative legislative decât pentru legile de „interes general”, dar şi acestea puteau fi respinse prin veto-ul regelui.
La acea dată Nicolae Iorga scria în jurnalul său astfel:
10 februarie 1938
„Vorbesc cu Urdăreanu. Arăt greșelile pe care le-a făcut Guvernul. Alegerile nu se pot face într-o atmosferă de anarhie. Discutăm o schimbare a legii electorale. S-ar crea categorii profesionale, care ar permite votul plural. Dacă totuși se fac alegeri, s-ar putea cere alegătorului să-și dea explicit numele și adresa și să facă, de două ori, la primirea și restituirea buletinului de vot, jurământ Regelui și legilor țării.
Chemat la Palat, la 4, arăt Regelui ce era în stare să spuie Cuza Vodă la câteva luni de la alegerea sa; dar încă al treilea Suveran dintr-o dinastie! Pare mirat, le spun că asemenea dovezi de cum se înțelegea odată Monarhia la noi ar trebui răspândite cu miile în țară, pregătind schimbările care mi se par iminente.
Da, el vrea să le facă. O spune cu o mare hotărâre. Va schimba un Guvern care și-a luat o sarcină prea grea și-și strigă prea mult pretinsele succese. Li trebuie un „comitet de patronaj“ pentru noul Guvern: al foştilor președinți de Consiliu, sub Patriarh. Îmi cere să fac parte din el, și nu pot decât să răspund afirmativ. Odată pornit pe această cale, nu trebuie să se oprească.
La ieșire întâlnesc pe Vaida.
*
Primesc înștiințarea că ora prestării jurământului, pe care Regele mi-o fixase la 10, s-a amânat pentru 11:30.
Când vin acolo, toată lumea e adunată. Am aflat că, pe lângă Miniștrii de care mi se vorbise (erau Armand Călinescu, Potârcă, Cancicov) s-a adăugat Argetoianu și Iamandi de la lași. Mă plâng de aceasta lui Urdăreanu, care mă roagă să nu mă opresc la amănunte, căci, de altfel, e numai „o primă etapă”. Sosește și Averescu, de altfel bine, deși sprijinit în băț, îmi spune că aceasta e din ciocnirea când a căzut la Senat, se plânge de cei șaptezeci și opt de ani ai lui și, când îi spun că nu se simt, el răspunde „îi simt eu“. Aşteptăm mult pe Tătărescu, din nou în favoare, căruia Ragele i-a cerut apelul către nație. Dintre liberali întră în Guvern și dr. Costinescu. Vaida a impus pe Voicu Niţescu și C. Angelescu. Ca un prieten al meu e pus Sisești.
Jurământul e precedat de o consfătuire a Regelui cu foștii președinți. Ne roagă să acceptăm și pe miniștrii care nu ne plac. Nu stau pe gânduri să spun că-mi displace prezența lui Argetoianu, și Patriarhul declară că nu poate lucra cu Iamandi.
Regele se va plânge că am vorbit prea mult în cursul prestării de jurământ. Ar fi vrut mai multă solemnitate!
Apoi Consiliu prezidat de Rege, care ne-a înștiințat că ne cheamă de două ori pe săptămână cu aceeași prezidare și că va înlătura, la nevoie, pe miniștrii nesatisfăcători.
Discuţie asupra apelului rău redactat de Tătărescu. Spun lămurit, că nu-mi place. S-ar putea numai proclamația Regelui, care e agresivă față de partide. Îi spun că poate Coroana va avea nevoie de ele, că nu se guvernează cu oameni răzleți. Adaug că nu putem merge la un regim totalitar.
Averescu arată cum s-a format partidul lui, cum l-a pus în serviciul Patriei, cum e mândru de opera făcută prin el. Se îndreaptă pasajul, apoi se trece la cererea de a ne declara averea pentru a nu apărea profitori înaintea opiniei publice. A mai fost o discuție despre pasajul cu expulzarea evreilor. Mi se obiectează „opinia publică”. Dar n-avem a o măguli, ci a o domina. Manifestul e în sfârșit dat în seama președintelui Patriarh, care ia textul lui Tătărescu doar ca „puncte”.
Stăm până la 3:30 noaptea... S-au numit prefecţi militari, s-a întins starea de asediu.ˮ
Muzeograf Mihaela Voicea
   

PROIECT EDUCAŢIONAL

Motto:
„În cele din urmă, ceea ce se scrie nu este cuvântul, ci sentimentul sau ceea ce este scris în cuvinte este sentiment. Mâna scrie inima.”  ♦ Steven Skaggs
(citat recomandat de prof. Irina Popescu)

În cadrul proiectului educaţional „Caligrafia - arta scrisului”, vă prezentăm cartea poştală realizată de Andreea Roxana Brebeanu, elevă în clasa a IX-a I la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti.
 

 
   

EXPOZIŢE TEMPORARĂ

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 3, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, vă invită, începând de joi, 4 februarie 2021, să vizitaţi expoziţia temporară „Familia Iorga la Vălenii de Munte”, eveniment inclus în suita manifestărilor dedicate sărbătoririi a 150 de ani de la naşterea savantului Nicolae Iorga.
 
   

Sfântul Trifon, ocrotitorul viticultorilor

Vă invităm să urmăriți filmul „Sfântul Trifon, ocrotitorul viticultorilor” accesând următorul link: https://youtu.be/uC5_6x7kofI

Muzeograf Emilia Savelovici

   

169 de ani de la nașterea marelui nostru dramaturg Ion Luca Caragiale

"Dumnezeu să vă aibă-n pază! Fiţi sănătoşi şi veseli! 
Al vostru, Caragiale!"
 
Aceste cuvinte ni le spunea marele nostru dramaturg cu peste 100 de ani în urmă.
Nouă ne place să credem că de Acolo, de Sus, dintr-o Stea, Maestrul ne zâmbește! Să ne trăiești întru Nemurire, Nene Iancule!
 
 
 
Astăzi, când aniversăm 169 de ani de la nașterea marelui nostru dramaturg Ion Luca Caragiale, dar și 59 de ani de la deschiderea Muzeului"Ion Luca Caragiale", din Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invităm să urmăriți o selecție cu cele mai bune momente din cadrul Concursului interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene"Caragiale, contemporanul nostru", organizat de Muzeul "Ion Luca Caragiale", accesând link-ul https://www.youtube.com/watch?v=KEXK2tGdL4Q

Vă dorim vizionare plăcută!


   

Consiliul Județean Prahova

„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”
 
 
Astăzi, 29 ianuarie 2021, la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”. 
În cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 3 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Consiliul Județean Prahova a depus proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”. 
Clădirea este monument istoric de importanță națională, o realizare neoclasică a secolului al XIX - lea, cu elemente arhitecturale ce aparțin stilului baroc. Alături de celelalte monumente istorice păstrate încă în Ploiești, creează împreună patrimoniul cultural-istoric al zonei. 
Obiectivul general al proiectului se subsumează obiectivului general al Programului RO-CULTURA prin faptul că redarea către comunitate a unei clădiri de patrimoniu perfect funcțională și punerea în valoare a creației unei personalități locale de relevanță națională sunt de natură să contribuie la dezvoltare socio - economică locală și regională. Structura partenerială se bazează pe cooperare culturală. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată printr-o abordare specifică antreprenoriatului cultural la care își aduce contribuția partenerul norvegian. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
- conservarea valorilor urbanistice prin restaurarea, consolidarea și dotarea a 590 mp de spațiu muzeal și concertistic,în termen de 36 de luni; 
- valorificarea unui element de patrimoniu imaterial (creația muzicală a lui Paul Constantinescu) prin organizarea a două evenimente muzicale cu caracter de repetabilitate, in termen de 36 de luni; 
- dezvoltarea capacității locale de management cultural prin educația non – formală și instruirea vocațională a 10 membri ai echipei de proiect, în termen de 22 de luni. 
 
În ansamblul său, proiectul cuprinde atât partea de consolidare, reabilitare și modernizare, cât și componenta de revitalizare a obiectivului de patrimoniu. Pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (MFSEE), Programului RO-CULTURA dar și pentru realizarea indicatorilor de Program dedicați, proiectul cuprinde și va implementa un plan de valorificare a patrimoniului cultural prin organizarea de activități de educație culturală și artistică, în colaborare cu partenerii săi din România (Fundația Culturală ”Remember Enescu”) și Norvegia (International Voice of Justice - Europe), respectiv organizarea Concursului ”Paul Constantinescu” (ediția 2021) și a Festivalului Internațional ”Paul Constantinescu” (prima ediție - 2023). 
 
 
 
 
Valoarea totală a investiției: 10.582.442,87 lei (2.186.681,04 euro), din care 7.797.098,66 lei (1.611.137,24 euro) reprezintă sprijinul financiar nerambursabil.
Durata proiectului: 36 luni de implementare din care 16 luni de execuție lucrare.
Data finalizării proiectului: septembrie 2023.
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și a Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde € între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde € pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eagrants.ro.
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA
   

Colocviu

Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească, str. Valea Largă nr. 139 A, secţie a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită luni, 1 februarie 2021, în mediul virtual să participaţi la colocviul „Sfântul Trifon, ocrotitorul viticultorilor”.
Vor fi prezentate aspecte privind importanţa revigorării unui vechi obicei viticol care deschide sezonul muncilor la vie, precum şi o serie de similitudini de manifestare a tradiţiilor vinicole specifice ţărilor viticole europene.


   

PROIECT EDUCAŢIONAL

Motto:
,,Literele acționează ca semene practice și utile, dar și ca melodie pură și interioară.’’
 ♦ Vasili Kandinsky
(citat recomandat de prof. Verginia Nedeloiu)

Vă prezentăm cărţile poştale realizate în cadrul proiectului educaţional „Caligrafia - arta scrisului”, de Mălina-Maria Anghel și Cezar Cristian Stoica, elevi în clasa a IX-a G la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti.


   

24 ianuarie

 
 ♦ Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
  • „24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor – primul pas spre Marea Unire”
• Expoziţia temporară: „Ioan Cuza şi Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859”
 
 
♦ Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al -XIX-lea”,
 • „Înfăptuirea unirii sub Alexandru Ioan Cuza
 
♦ Muzeul „Ion Luca Caragiale”,
   • 162 de ani de la Unirea Principatelor Române”
   
♦ Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
  • 24 Ianuarie -Ziua de aur a veacului. Cântecele Unirii
 
 
 ♦ Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,
  • Unirea Principatelor și reformele lui Cuza
  
 
♦ Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg
• „Ziua Micii Uniri. Hai să dăm mână cu mână!”
 
  
♦ Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
•  Unirea Principatelor Române. Povestea Unirii de la 24 ianuarie
 
♦ Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi
• „24 ianuarie 1859 – Mica Unire
 
♦ Muzeul „Casa Domnească” Brebu
• Unirea Principatelor Române în contextul european din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”
 
 
♦ Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni,
 • „Mica Unire”
   
   

Pagina 5 din 95