Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

Medalion aniversar PAUL CONSTANTINESCU

Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” secţie a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită miercuri, 30 iunie 2021, ora 11.00, la sediul său din Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 10, să participaţi la medalionul aniversar „PAUL CONSTANTINESCU” organizat cu prilejul împlinirii a 112 ani de la naşterea eminentului compozitor, profesor universitar, dirijor și muzicolog, maestru emerit al artei, membru corespondent al Academiei Române.

   

ANUNŢ

   

ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL

 

Scurt istoric al drapelului naţional
 
Prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, ziua de 26 iunie a fost declarată ca fiind Ziua Drapelului. Pe data de 26 iunie 1848, prin Decretul nr. 1 al Guvernului Provizoriu de la București, tricolorul roșu, galben și albastru era adoptat drept drapel naţional al Țării Românești.
Primele dovezi ale existenței drapelelor în istoria românilor pot fi considerate reprezentările drapelului geto-dac, draco, reprezentări ce apar pe metopele Columnei lui Traian. Draco era format dintr-un cap de lup de bronz atașat unui corp de șarpe din pânză pe care erau fixați solzi de bronz. În Evul Mediu cunoaștem faptul că în Țările Române se foloseau drapele de inspirație bizantină numite prapuri, ce reprezentau o bucată dreptunghilară de pânză purtată în vârful unei lănci. Pe drapele erau reprezentate imagini religioase cum ar fi Fecioara Maria, Arhanghelul Mihail sau Sfântul Gheorghe. Un astfel de drapel este drapelul militar moldovenesc din mătase roșie dăruit de domnitorul Ștefan cel Mare (1457-1504) mănăstirii Zografu de la Muntele Athos.

Drapelul îl reprezintă de Sfântul Gheorghe așezat pe tron zdrobind balaurul. Din diverse cronici medievale avem descrierea drapelului Moldovei reprezentat de un dreptunghi de pânză roșie pe care era brodat capul de bour cu stea între coarne flancat de soare și lună.

 
În timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601) drapelul Țării Românești avea reprezentat un corb ținând în cioc o cruce dublă, deasupra unei ramuri de ienupăr pe fond alb. În timpul domniei lui Constantin Ipsilanti (1799- 1807), pentru o scurtă vreme, atât Moldova cât și Țara Românească vor folosi un drapel comun din pânză albă pe care erau brodate o acvilă și capul de bour.
Drapelul revoluției lui Tudor Vladimirescu de la 1821 creat la inițiativa savantului Petrache Poenaru avea trei rânduri de ciucuri de culoare roșie galbenă și albastră. Drapelul tricolor este adoptat în Țara Românească în anul 1834, sub domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842), dar nu ca drapel național ci ca pavilion naval și drapel de luptă al milițiilor pământene. În timpul Revoluției de la 1848 românii aflați la Paris vor arbora drapelul în culorile albastru galben, roșu dispuse vertical, iar prin Decretul nr. 252 al Guvernului Provizoriu de la București acest drapel va fi consființit ca drapel național pentru Țara Românească, având înscripționată cu litere chirilice deviza DREPTATE FRĂȚIE.

În Transilvania, în cadrul Marii Adunări Naționale de la Blaj din 15-17 mai 1848, au fost arborate drapele în care culorile albastru, galben roșu erau dispuse pe orizontală cu deviza VIRTUTEA ROMÂNEI ÎNTREGITE. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), ca drapel național era utilizat tricolorul, în care culorile erau dispuse pe orizontală cu roșul în partea superioară, având acvila cruciferă și capul de bour cu stea imprimate pe avers.

Domnia lui Carol I (1866-1914) va impune așezarea culorilor pe verticală cu albastru aflat lângă lance. Constituția din 2003 prevede la articolul 12, alineatul 1 următoarele: Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu. Pentru a fi diferențiat de drapelele asemănătoare ale altor state, prin Legea 75 din 1994 se precizează că drapelul naţional este alcătuit din albastru cobalt, galben crom și roșu vermion.

Muzeograf Claudiu ROBE

   

24 iunie - Ziua Universală a Iei

În semn de profund respect pentru tradițiile și obiceiurile populare românești, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din județ vă invită în perioada 24-25 iunie 2021 să sărbătorim împreună Ziua Universală a Iei:

24 iunie 2021

Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg, nr.868, tel. 0244 389 480
ora 1200- „Ecoul tricolor al portului şi datinilor străvechi”, ediţia a V-a
- în colaborare cu Primăria Filipeştii de TârgMuzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244 280 861
Ziua Universală a Iei - online

Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni
str. Tudor Vladimirescu, nr.2, tel. 0244 321 080
„Ia, de la origine și până în prezent” - online

25 iunie 2021, ora 10.30

Muzeul „Crama 1777”, Valea Călugărească, str. Muzeului, nr. 36, tel. 0244 235 470
ora 10.30- Matineu muzeal: „Drăgaica – Doamna florilor”
Invitat: prof. Petre Ghiţeanu, meşter prahovean


   

Rezervaţia Arheologică Budureasca

Astăzi 23 iunie 2021, se împlinesc 89 de ani de la nașterea arheologului Victor Teodorescu fondatorul Rezervației Arheologice Budureasca și sufletul cercetărilor întreprinse în această zonă începând cu anul 1959.
Victor Teodorescu s-a născut pe 23 iunie 1932 la Cinișeuți (Republica Moldova) și a trecut în neființă pe 9 ianuarie 2004, la Ploiești. Studiile preuniversitare le urmează la Craiova unde se afla împreună cu familia în refugiu după ultimatumul din 28 iunie 1940 și ocuparea Basarabiei de către armata sovietică. Urmează cursurile Facultății de Istorie a Universității București pe care le finalizează în anul 1957. După terminarea studiilor universitare își începe activitatea profesională ca muzeograf și arheolog la Muzeul Regional de Istorie Ploiești, actualul Muzeu Județean de Istorie și Arheologie Prahova (1957-1994), al cărui director a fost în perioada 1972-1984. Specialist în preistoria Munteniei, istoria și arheologia evului mediu timpuriu / epoca migrațiilor, cu contribuții interesante privind cercetarea culturii Ipotești-Cândești (sec. V-VII p. Chr.) și a aspectului cultural Cireșanu (sec. IV-V p. Chr.). A participat și condus cercetările arheologice desfăşurate pe numeroase şantiere arheologice dintre care amintim Budureasca, Cireșanu, Târgșoru Vechi, Boldești-Grădiștea, Șirna, Bozieni, Sălciile, Ploiești-Bereasca, Cândeşti, Poşirceşti, Gherăseni, Sudiţi, Smeeni, Pruneni etc. Organizator și coorganizator la expoziții și manifestări științifice. Participant la manifestări științifice internaționale: VIIe Congres des Sci. Prehistoriques et Protohistoriques, Praga (1966); XIV Congres International des Etudes Byzantines, București (1971). Membru în comitetul de organizare al expoziției internaționale: Trésors de l'art ancien en Roumanie, Petit Palais, Paris, (1970); Tresures from Romania, British Museum, London (1971) și comisar al aceleași expoziții în Suedia: Guldskatter frân Karpaterna och medeltida metalkonst i Rumanien, Statens Historiska Museum, Stocholm-Goteborg (1970) etc.
În mod tradițional în această zi Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organiza ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Budureasca, un bun prilej pentru iubitorii de istorie și arheologie de a afla mai multe informații cu privire la istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic. Datorită condițiilor meteorologice nefavorabile ne vedem nevoiți șă reprogramăm acest eveniment pentru o dată care va fi anunțată din timp.
Până la viitoarea întâlnire cu cei care iubesc Valea Budureasca sau vor să cunoască mai multe despre acest loc fascinant vă invităm să vizionaţi filmele „Arheologia Văii Budureasca” https://www.youtube.com/watch?v=TNLz0CmchZA care prezintă un scurt istoric al cercetărilor și monumentelor arheologice identificate și cercetate în Valea Budureasca şi „Victor Teodorescu – ipostaze fotografice” https://www.youtube.com/watch?v=zVp2OGheR0o, care se dorește a fi un omagiu adus fondatorului acestei rezervaţii.
   

OMAGIU PATRIOTULUI CONSTANTIN STERE (1865-1936)

Sub egida Consiliului Judeţean Prahova, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” Bucov, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în colaborare cu Fundaţia „Constantin Stere” Bucov, vă invită joi, 24 iunie 2021, începând cu ora 10.00 în Parcul Memorial „Constantin Stere” Bucov să participaţi la manifestările omagiale dedicate patriotului Constantin Stere (1865-1936).Programul manifestărilor:
Joi, 24 iunie 2021, ora 10.00
Parcul Memorial „Constantin Stere” Bucov
• Depuneri de flori la statuia lui Constantin Stere
Ora 10.30
Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere“
• Depuneri de flori la statuia lui Constantin Stere din incinta muzeului
SIMPOZION: „CONSTANTIN STERE, O VIAŢĂ PENTRU UN IDEAL“,
organizat cu prilejul împlinirii a 156 de ani de la naştere;
• Prelegere susţinută de prof. univ. dr. GHEORGHE CALCAN -
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
• Avanpremieră lansare carte „Publicistică C. Stere“ Vol. VI (ultimul din serie) -
VICTOR DURNEA, cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Filologie Română
„Al. Philippide“ din Iaşi
• Moment artistic susţinut de Grupul vocal „Florile munteneşti din Brătăşanca“ ,
coordonator prof. Ana-Maria Ilinca

Vineri, 25 iunie 2021, ora 12.00
Comemorarea patriotului Constantin Stere la Cimitirul „Bellu“ Bucureşti,
la 85 de ani de la trecerea în eternitate
• Slujbă de pomenire, depunere de jerbe de flori, alocuţiuni comemorative,
moment de reculegere.
   

EXPOZIŢE TEMPORARĂ

Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova are deosebita plăcere de a vă invita joi, 24 iunie 2021, ora 12.00, la sediul său din com. Filipeștii de Târg, strada Principală, nr. 868 la vernisajul expoziției temporare „Costumul tradițional românesc – Tezaur de etnografie și artă”.Expoziția își propune să aducă în atenția publicului vizitator, prin intermediul patrimoniului textil și al graficii de șevalet, unul dintre cele mai spectaculoase segmente ale culturii populare - costumul traditional. Cele 130 de obiecte muzeale datate în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primul sfert de veac XX se constituie în ansambluri vestimentare aparținând zonelor etnografice ale marilor provincii istorice românești: Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat. Expoziția se dezvăluie într-o ilustrare complexă a elementelor de port din arealul menționat anterior, fără a recurge însă la o abordare pur descriptivă ca manieră de expunere. Podoabele şi bijuteriile, precum găteala capului, brăţările, salbele, curelele, brâurile de diferite lungimi şi modele sunt prezente ca parte esenţială a costumului popular, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.
Demersul expozițional este completat tematic cu șase acuarele semnate de remarcabilii plasticieni ai secolului al XIX-lea: Amedeo Preziosi (1816-1882), Carol Popp de Szathmary (1812-1887) și Sava Henția (1848-1904), atenți și corecți observatori ai tipologiilor românești și povestitori în imagini ai costumului nostru tradițional. Prețios izvor de informații pentru etnografi, istorici, sursă de inspirație pentru artiști și iubitori ai artei tradiționale în general, ținutele populare românești și scenele rurale de gen reprezentate în lucrările celor trei pictori documentariști reînvie un trecut plin de culoare, frumusețe, pitoresc și diversitate.
Așadar, la miezul verii, în zi de mare sărbătoare, vă așteptăm la vernisaj, să trăim împreună mândrIA românească în cămașa strămoșească, un eveniment vibrant dedicat Zilei Universală a Iei și o ediție specială a „Ecoului tricolor al portului și datinilor stravechi”.
Muzeograf Ioana Constantin
   

OMAGIU

Vă oferim spre vizionare un film, care reunește o parte din corespondența lui Caragiale cu bunul său prieten Petre Missir. Exponatele fac parte din patrimoniul Muzeului ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
La 109 ani de la moartea sa, genialul dramaturg rămâne la fel de actual, trăindu-și astfel nemurirea...
 
Frânturi de corespondenţă - Caragiale şi Missir
   

ANUNŢ

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a fost acceptat să participe la proiectul „Digitraining, Digital and Audiovisual Capacity Building for Accesible Heritage”, care se va desfășura în perioada 22.06 – 30.08.2021, și are ca obiectiv instruirea participanților în tehnologii digitale și audiovizuale precum și management digital.Proiectul „Digitraining, Digital and Audiovisual Capacity Building for Accesible Heritage” este finanțat de Comisia Europeană sub programul Europa Creativă și este implementat de un consorțiu condus de Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) cu sediul în Grecia. Consorțiul este compus din cea mai mare organizație privată nonprofit dedicată cercetării și tehnologiei din Franța, ARMINES, din specialiștii în inovare INOVA+, din Portugalia, și liderul în producția de realitate virtuală și augmentată pentru patrimoniul cultural, Khora, din Danemarca. Consorțiul este completat de două organizații ce furnizează expertiză în domeniul european cultural și creativ, Culture and Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE), din Belgia, și C-FACTOR, din Franța.
   

ZILELE EUROPENE ALE ARHEOLOGIEI - 2021În perioada 18 - 20 iunie se desfăşoară Zilele Europene ale Arheologiei.
Prima ediție a avut loc în anul 2010 la inițiativa Ministerului Culturii din Franța și sub coordonarea Institutului Național de Cercetări Arheologice Preventive (L’Institut national de recherches archéologiques préventives – INRAP). Sărbătoarea anuală a arheologiei s-a extins treptat, ajungând, în 2019, în alte 17 țări europene (Austria, Belgia, Republica Cehă, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Irlanda, Slovenia, Slovacia, Spania, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), iar din 2020 marcăm Ziua Europeană a Arheologiei și în România.

Cu această ocazie, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova vă prezintă două filme dedicate cercetărilor arheologice din Prahova:
„Pagini din istoria arheologiei prahovene”
 
„Zece ani de cercetare arheologică la Urlați”
   

Pagina 2 din 98