OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Oferta educaţională 2016-2017

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa - 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa - 5 lei/modul).
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

În Ploieşti

• Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437; 
0244/522656
I. România 100 – Primul Război Mondial
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II. Istoria altfel la muzeu
- Domnitori care au marcat istoria românilor 
- Ploieştiul de altădată
- Regii României
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români
- Sărbători de început de primăvară
- Tradiții și obiceiuri de Paște
IV. România 100 – Unificatorii
- Mihai Viteazul
- Alexandru Ioan Cuza
- Ferdinand I

• Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi teatrul contemporan
- O altă faţă a unui scriitor canonic
- Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II. Eroii lui Caragiale
- Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- L. Caragiale şi prietenii
- Minunata lume a copilăriei
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
- Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
- Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
- Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Imspiraţie şi culoare - aplicaţie
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859 
- Ceasurile Independenţei
- Personalităţi ale Marii Uniri 
IV. Orologieri care au marcat timpul
- Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
- Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
- Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie

• Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domnul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale

• Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Acasă la Nichita Stănescu
- Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Interviu cu şi despre Nichita
- Poetul geniu al necuvintelor
II. Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
- Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
- Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
- Nichita în viziunea copiilor
III. Muzeul pe înţelesul tuturor
- Ce este un muzeu şi care este scopul său
- Muzeul memorial şi patrimoniul său
- Munca într-un muzeu

• Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel. 
0244/529439
I. Tradiţii şi obiceiuri româneşti
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II. Ploieştiul de altădată
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III. Muzeul punte între generaţii
- Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
- Ziua Naţională a Culturii
- Imagine şi culoare - aplicaţii

În judeţ

• Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, tel. 0244/344040
I. România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
- Constantin Stere şi „Marele Războiu”
- România în Marele Război
- Basarabia în Marele Război
II. Marea Unire 
- Constantin Stere promotor al Marii Uniri
- Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
- 1 Decembrie 1918
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Sărbători de primăvară în tradiţia populară 
- Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
- Tradiţii de iarnă la români

• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I. Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
- Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
- Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
- Cantacuzinii, promotori ai culturii
II. Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
- Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
- Familia Filipescu, istorie şi genealogie
- Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
- Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
- Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
- Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice

• Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I. Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
- Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
- Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
- Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II. Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
- Creaţii literare – Năluca
- Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
- Creaţii plastice
III. Cartea, o provocare pentru fiecare
- Fram, simbolul copiilor
- Călătorie în zonele polare
- Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară

• Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I. Matei Basarb - Vasile Lupu, politica externă
- Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
- Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
- Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II. Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
- Consiliul de Coroană şi neutralitatea României
- România în anul 1916
- Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.
III. Stilul brâncovenesc
- Crearea „stilului brâncovenesc” cu influenţe occidentale şi orientale
- Mănăstrirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO, necropola familiei voievodale
- Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi, simboluri aulice ale domniei brâncoveneşti.

• Muzeul de Artă religioasă „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 
0244/280861
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească de la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc” 
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei, publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului cretin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii

• Muzeul „Crama 1777”, Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Din tradiţia onomastică la români
- Ce înseamnă numele meu? Semnificaţia numelor proprii de persoană
- De la Sfânta Luni la Sfânta Duminică, povestea zilelor săptămânii
- Nume de legendă, legende istorice şi naturaliste
II. Din structurile imaginarului popular
- Povestea Viaţa viţei de vie
- Povestea arborilor: teiul, bradul, stejarul, fagul
- Povestea pomilor fructiferi: mărul, părul, caisul, cireşul, prunul, gutuiul, nucul
III. Hrană şi leac. Alimente sfinte la români
- Pâinea şi vinul – ritual
- Laptele şi mierea – semnificaţie
- Untdelemnul – simbolistică

• Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
- Istoria cea mai frumoasă „poveste” – Constantin Brâncoveanu domn cu moşie la Urlaţi
- Alexandru Bellu şi istoria artei fotografice în România şi Europa în secolul al XIX-lea
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale , tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din moşi strămoşi pe meleaguri urlăţene
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Trecut –prezent - viitor
- Eroi locali
- Eroi pentru o zi - aplicaţie

• Muzeul „Foişorul Bellu”, Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0751263813
I. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
- De la preistorie la cucerirea romană
- Romanizarea
- Administraţia, armata şi activitatea economică
II. 1 Decembrie 1918 – proclamarea Marii Uniri Naţionale
- Istoria românilor - Unificatorii
- Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918
- Evenimentele precursoare Marii Uniri Naţionale

• Muzeul sătesc Sângeru, tel. 0244/441532
I. Pagini de istorie locală şi naţională
- Unirea Principatelor Române
- Marea răscoală ţărănească din 1907
- Să cunoaştem trecutul comunei noastre
II. Tradiţii şi obiceiuri religioase
- Semnificaţia Crăciunului
- Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete
- Semnificaţia sărbătorilor pascale
III. Pagini din literatura română
- Omagiu adus poetului Nichita Stănescu
- In memoriam Mihai Eminescu
- O poezie în dar pentru mămica mea