Muzeul Satesc Sangeru

Adresa: com. Sângeru, sat Sângeru, strada Principală
tel./fax: 0244 441 532
Program de vizitare:
             Marți-Duminică 9.00 -17.00
             Luni: Închis
Șef serviciu: conservator Gabriela Sanda Nicolau
  

Muzeul sătesc de la Sângeru, se află în vatra satului cu acelaşi nume; a fost organizat în conacul familiei treti-vistiernicului Andrei Bozianu; clădirea datează din secolul al XVII-lea şi este reprezentativă pentru arhitectura rurală de sfârşit de ev mediu românesc; edificiul prezintă ziduri masive, construite din piatră şi cărămidă pe două nivele, unite printr-o scară interioară; la exterior pe latura sudică are prispă şi cerdac din lemn; intrarea este amplasată central, dând într-un hol mic care se prelungeşte cu casa scării; în dreapta şi în stânga holului, se afla câte o încăpere, planul repetându-se simetric şi la etaj.

Tematica expoziţiei prezintă evoluţia comunităţii săteşti din zonă, din punct de vedere istoric, etnografic cât şi din punct de vedere al vieţii spirituale; patrimoniul prezentat este de provenienţa locală, cuprinzând un valoros fond de obiecte completat cu piese, aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; în prima încăpere, la parter, sunt etalate odoare vechi bisericeşti, icoane şi cărţi religioase, toate provenind din Parohia Sângeru; la etaj sunt expuse piese arheologice din epoca bronzului, epoca geto-dacică şi mileniul I p. Ch, care atestă locuirea zonei şi un bogat fond de documente care atestă existenţa satului Fundeni, vechea denumirea a localităţii.

Celelalte spaţii au fost consacrate valorilor şi tradiţiilor locale; sunt etalate, puse în valoare, obiecte de uz casnic şi meşteşugăresc, piese de port popular, care cândva erau mândria satului.

Cu bogatul său patrimoniu, muzeul poate constitui un loc de interes pentru turiştii români şi străini; anual în cadrul muzeului sunt organizate expoziţii temporare şi multe alte manifestări cultural – educative.

Gabriela Nicolau