EXPOZIŢE TEMPORARĂ

Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova are deosebita plăcere de a vă invita joi, 24 iunie 2021, ora 12.00, la sediul său din com. Filipeștii de Târg, strada Principală, nr. 868 la vernisajul expoziției temporare „Costumul tradițional românesc – Tezaur de etnografie și artă”.Expoziția își propune să aducă în atenția publicului vizitator, prin intermediul patrimoniului textil și al graficii de șevalet, unul dintre cele mai spectaculoase segmente ale culturii populare - costumul traditional. Cele 130 de obiecte muzeale datate în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primul sfert de veac XX se constituie în ansambluri vestimentare aparținând zonelor etnografice ale marilor provincii istorice românești: Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat. Expoziția se dezvăluie într-o ilustrare complexă a elementelor de port din arealul menționat anterior, fără a recurge însă la o abordare pur descriptivă ca manieră de expunere. Podoabele şi bijuteriile, precum găteala capului, brăţările, salbele, curelele, brâurile de diferite lungimi şi modele sunt prezente ca parte esenţială a costumului popular, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.
Demersul expozițional este completat tematic cu șase acuarele semnate de remarcabilii plasticieni ai secolului al XIX-lea: Amedeo Preziosi (1816-1882), Carol Popp de Szathmary (1812-1887) și Sava Henția (1848-1904), atenți și corecți observatori ai tipologiilor românești și povestitori în imagini ai costumului nostru tradițional. Prețios izvor de informații pentru etnografi, istorici, sursă de inspirație pentru artiști și iubitori ai artei tradiționale în general, ținutele populare românești și scenele rurale de gen reprezentate în lucrările celor trei pictori documentariști reînvie un trecut plin de culoare, frumusețe, pitoresc și diversitate.
Așadar, la miezul verii, în zi de mare sărbătoare, vă așteptăm la vernisaj, să trăim împreună mândrIA românească în cămașa strămoșească, un eveniment vibrant dedicat Zilei Universală a Iei și o ediție specială a „Ecoului tricolor al portului și datinilor stravechi”.
Muzeograf Ioana Constantin