OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, cât şi la sediile unităţilor de învăţământ:
 
În Ploieşti:
 
·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istorie locală şi naţională
 
- Traian și Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul)
- Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite
- Tripla semnificație a zilei de 9 mai
(Ziua Independenței de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Ploieștiul de altădată
- Boieri și țărani în lumea românească
- Castele, palate și conace românești
- Cum să devii cavaler
- Prezenţe florale şi vegetale în cărţi poştale de la începutul secolului XX
- Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:
Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:
arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.
- Introducere în numismatică
-   Numismatica, știință auxiliară a istoriei
-   Moneda, simbol al suveranității unui stat
-   Istoria monedei naționale a României
- Artă şi tehnică
-   De la opaiţ la becul electric
- Momente de răscruce ale istoriei:
-   „Biblia de la Bucureşti şi importanţa ei”
-   „Drumul spre Marea Unire”
-   „1918 – prăbuşirea marilor imperii şi apariţia noilor state naţionale”
-   „Realizarea Marii Uniri”
-   „Cine a fost Ion Mihalache”
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
 
-   Tradiții de iarnă la români
- Pledoarie pentru colind
- Ciuboțica lui Moș Nicolae
- Podoabe pentru bradul de Crăciun
-   Sărbători de început de primăvară
- „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Și priește cui iubește!”
- Mărțișorul, vestitorul primăverii
-   Tradiții și obiceiuri de Paște
- Sărbătoarea Floriilor
- Sfântul Paște - Învierea
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
- Primele instrumente de măsurat timpul - De la ceasul natural la cadranul solar
- Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
- Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Inspiraţie şi culoare – aplicaţie
 
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859
- Ceasurile Independenţei
- Personalităţi ale Marii Uniri
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi Junimea
- Caragiale, iubitor al naturii
- Procesul Caragiale-Caion
 
II. Eroii lui Caragiale
- Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- Caragiale în oglinda timpului
- Minunata lume a copilăriei
 
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale

  

·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
 
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
 
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
 
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
I. Povestiri despre Nichita
- Copilul Nichita
- Omul Nichita Stănescu
- Poetul Nichita Stănescu
 
II. Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Ploieştiul lui Nichita
- Acasă la Nichita Stănescu
- Copilărie la Nichita
 
III. Poetul, ca şi soldatul...
- Universul poeziei nichitiene
- Vin perşii, mamă
- Versuri şi muzică
 
·  Muzeul „Casa de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
 
II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
 
III. Muzeul – reper în educaţia elevilor
- Cunoaşterea, observarea şi manipularea obiectelor de patrimoniu
- Artă şi meşteşug
- Imagine şi culoare
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
Bucov, tel. 0244/344040
 
I. Istorie
- Traian şi Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
- 24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
- Tripla semnificație a zilei de 9 Mai
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Comorile dacilor
- Ploieștiul de ieri și de azi
- Castele, palate și conace din România
- Cum să devii cavaler
- Pirații de ieri și de azi
- Copilăria de-a lungul istoriei
- Constantin Stere – viața și activitatea
- Regimul comunist din România
- Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)
- Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
- Povești din lumea florilor
- Sărbătoarea Floriilor și Sfântul Paște
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Cantacuzinii, promotori ai culturii
- Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi „Restauraţia culturală”
- Patrimoniul brâncovenesc pe înţelesul tuturor
- Constantin Brâncoveanu (1688-1714), creatorul primului stil arhitectural autentic românesc
 
II. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
- Ctitoriile Cantacuzinilor. Între laic şi ecleziastic
- Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul Mănăstirii Sinaia
- Pârvu Mutu Zugravul, pictorul Cantacuzinilor şi Brâncovenilor
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, un patrimoniu regăsit
- Conacul în viziunea micilor restauratori (ateliere de pictură şi desen)
- Meşteşuguri la Curtea boierească
- Castele, cetăţi şi palate din România
 
·  Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) – valenţe europene
- Erudiția domnitorului Constantin Brâncoveanu și arborele genealogic al acestuia
- Dezvoltarea pe plan economic-social-militar și cultural a Țării Românești în perioada domniei
- Raporturile de politică externă cu Imperiul Habsburgic și consecințele pe plan diplomatic intern și extern
 
II. 1 Decembrie 1918 – Unirea poporului român după prima conflagraţie mondială
- Discursuri istorice despre unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu „Patria Mamă”
- 1/14 decembrie 1918, Declaraţia de la Alba-Iulia înmânată Regelui Ferdinand I şi promulgarea decretului oficial al Unirii la data de 11/24 decembrie 1918
- Recunoaşterea unirii provinciilor române, de către Marile Puteri, la Congresul de Pace de la Paris, deschis la data de 18 ianuarie 1919.
III. Domnitorul Matei Basarb (1632 – 1654) şi reformele aplicate în perioada domniei
- Reformele economice și rezultatele acestora; exploatarea zăcămintelor de la Baia de Fier și Baia de Aramă
- Dezvoltarea mijloacelor militare, respectiv înzestrarea armatei și plata seimenilor
- Apariția tiparniței medievale, introducerea limbii române și transformarea unor mânăstiri domnești în așezăminte de cultură și artă
 
IV. Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European
- Arhitectura epocii Matei Basarab (1632-1654) și fondarea unei școli de arhitectură cunoscută sub numele de Școala Mateiană
- Epoca Cantacuzină și ctitoriile reprezentative ale acestora, laice și religioase
- Voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și apariția Stilului Brâncovenesc de valoare universală – UNESCO.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Pe urmele marelui scriitor, Cezar Petrescu
- Lumea poveştilor lui Cezar Petrescu
- Personaje îndrăgite din poveşti
- De ce să citesc?
- Colorează, desenează, măşti frumoase realizează!
 
II. Să fim prieteni
- Copil ca tine sunt şi eu
- Suflet de copil
- Bucuriile copilăriei
- O lume de vis... la final de an
 
III. Scriitori români în oglinda timpului
- Să-l descoperim pe Cezar Petrescu
- Exploratori în lumea cărţilor
- Cartea - comoară pentru suflet
- Cărţile copilăriei
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
- Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
- Un profil de geniu
- Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Universitaea Populară de Vară
- Trecut şi viitor
- Casa Regală la Cursurile de vară
- Prelegeri la Vălenii de Munte de Nicolae Iorga
 
III. Anul 1918 în istoria României
- Rolul lui Nicolae Iorga în pregătirea Marii Uniri
- Marile bătălii ale Primului Război Mondial
- Anul 1918 în paginile ziarului „Neamul Românesc”
 
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice
între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice,
publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
 
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
- Crestături în lemn
- Ornamentică
- Furcile de tors cu aripi
 
II. Icoană pe sticlă (atelier)
- Izvodul: Pregătirea suportului
- Teme iconografice
- Icoana din Ţara Făgăraşului
 
III. Fierăritul la Vălenii de Munte
- Metalurgia fierului
- Importanţa meşteşugului
- Atelierul de fierărie
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
 
I. Povestea culorilor
- Culorile cerului şi ale pământului:
- Culorile curcubeului
- Culorile anotimpurilor
 
II. Povestea sărbătorilor
- Sărbători împărăteşti
- Sărbători naţionale
- Sărbători populare
- Sărbători religioase.
 
III. Povestea hainelor de sărbătoare
- Limbajul culorilor
- Semnificaţia modelelor
- Povestea brâului
 
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
- Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
- Altfel de şcoală la muzeu – istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
- Eroii noştri locali
- Tabără de creaţie pentru o zi
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 5 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi”
- Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi;
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească;
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 3 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 5 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Solicitările se primesc oficial pe mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
 
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.