Muzeul Memorial "Nicolae Iorga"

CURSURILE UNIVERSITĂŢII POPULARE DE VARĂ „NICOLAE IORGA”


Cursurile Universităţii Populare de Vară „ Nicolae Iorga „ din Vălenii de Munte se desfăşoară anual în luna august, iar Muzeul memorial „Nicolae Iorga” este gazda primitoare şi direct implicată în acest eveniment pentru cinstirea vechii instituţii fondate de savantul român în 1908.

Muzeul nostru promovează conceptul lansat de Nicolae Iorga a unei „şcoli de iubire, de adâncă gândire şi cultură românescă”.

Printre cei care au susţinut prelegeri la Muzeul memorial „Nicolae Iorga” şi menţin continuitatea valorilor naţionale se numără : Mircea Ionescu Quintus, preşedinte de onoare al PNL, istoricul Alex Stoenescu, prof. Dr. Nicolae Săcăliş, criticul şi istoricul literar Valentin Ciucă, criticul de artă Mircea Deac, prof. Dr. Constantin Găucan, preşedintele Fundaţiei „ Nicolae Iorga”, prof. univ. dr. Miron Oprea, prof. univ. dr. Ştefan Olteanu, actorul Eusebiu Ştefănescu şi alţii.

Cursurile Universităţii Populare de Vară „Nicolae Iorga” organizate de muzeul nostru au scopul de a convinge publicul că la Vălenii de Munte încă dăinuie acea „ citadelă a culturii româneşti” ridicată de marele istoric.

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE


Muzeul memorial „ Nicolae Iorga” din oraşul Vălenii de Munte, sectie a Muzeului Judetean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează în ficare an cu prilejul aniversării savantului, în perioada 5-7 iunie, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, cu tema: Rolul muzeelor memoriale în muzeografia românească”.

Anul acesta la cea de-a IV-a ediţie vor participa specialiştii muzeelor din tară, precum şi nume de referinţă din spectrul istoric şi cultural.

În anii trecuţi sesiunea a fost onorată de prezenţa unor personalităţi în domeniu şi academicieni: prof. gr. Ioan Opriş, prof. dr. Mircea Maliţa, prof. dr. Gelu Maksutovici, prof. dr. Petre Ţurlea, prof. dr. Valeriu Râpeanu, prof. dr. Georgeta Filitti şi mulţi alţii.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice s-a bucurat de o vastă prezenţă a publicului local, interesat de problemele actuale din cultura românescă, fapt pe care-l aşteptăm şi în viitor.

Link-uri utile