Muzeul Memorial "Paul Constantinescu"

PAUL CONSTANTINESCU -100 DE ANI DE LA NAŞTERE
(n.30 iunie 1909 Ploieşti-m.20 dec.1963,Bucureşti)


Paul Constantinescu se încrie în prima linie a compozitorilor români din generaţia postenesciană.

A văzut lumina zilei la 30 iunie 1909, în municipiul Ploieşti, într-o familie de intelectuali( tatăl – farmacist, veteran din primul război mondial iar mama institutoare). A absolvit şcoala primară şi studiile secundare la vestitul Liceu “Sf.Petru şi Pavel”din oraşul natal, unde la catedra de muzică vocală se afla renumitul compozitor, dirijor şi animator al vieţii muzicale din această străveche urbe, Ioan Cr.Danielescu, “unul dintre clasicii muzicii corale româneşti” (D.D.Botez), iar la muzica instrumentală, profesorii Boris Koffer şi Traian Elian.

În perioada 1928- 1933, îşi continuă studiile muzicale la Conservatorul Regal de Muzică din Bucureşti, beneficiind de îndrumarea reputaţilor maeştrii ai creaţiei şi pedagogiei muzicale din acea vreme: Faust Niculescu (teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi(armonie),ConstantinBrăiloiu(istoria muzicii),George Breazul (enciclopedie şi pedagogia muzicii), Dimitrie Cuclin(estetică muzicală, forme muzicale), Mihail Jora (armonie, contrapunct, compoziţie), Ştefan Popescu(dirijat cor). Între anii ‘33-‘35 urmează cursuri de perfecţionare la Conservatorul din Viena şi apoi la Bucureşti (‘36-‘37) cu Mihail Jora.

Urmând exemplul înaintaşilor săi, Paul Constantinescu se dedică, în primul rând nobilei activităţi didactice - iniţial ca profesor de armonie ,contrapunct şi compoziţie religioasă la Academia de Muzică Religioasă din capitală iar din 1941 şi până în ultimele clipe ale vieţii (20 dec.1963), profesor de armonie la Conservatorul bucureştean. Mulţi dintre studenţii săi au devenit cadre didactice de renume în învăţământul preuniversitar şi universitar, solişti concertişti, compozitori, muzicologi etc. care au contribuit la afirmarea valorilor perene ale muzicii româneşti în ţară şi peste hotare.

A întreprins studii, cercetări şi culegeri de folclor muzical în diverse zone ale ţării, printre care şi în judeţul Prahova. A susţinut numeroase conferinţe, prelegeri, emisiuni de radio şi televiziune. Studiile şi cercetările asupra fenomenului muzical a văzut lumina tiparului în reviste de specialitate sau cotidiene din ţară şi străinătate.

Datorită excepţionalului său talent, măestriei şi spiritului prospectiv, Paul Constantinescu a cunoscut “oafirmare fulgerătoare”(O.L.Cosma), devenind una dintre “personalităţile proemienente ale muzicii româneşti din veaculXX”(V.Cosma).

Opera sa ce cuprinde 63 de opusuri (muzică de teatru, muzică simfonică şi vocal-simfonică, muzică concertantă, muzică de cameră, muzică pentru voce şi pian, muzică corală şi de film), care fac parte din patrimoniul muzicii româneşti, al culturii române.

"Muzica lui Paul Constantinescu are un fond spiritual robust, tonic, luminos, ce respiră esenţa tare a melosului popular. De aici, de la această sursă veşnic proaspătă îşi extrage compozitorul soluţiile originalului său stil muzical inconfundabil. Deşi nua ocolit cercetarea directă pe teren Paul Constantinescu a studiat totuşi folclorul din culegerile lui Anton Pann, Ion Caranica, C.Brăiloiu, Sabin Drăgoi, G.Breazul, T.Brediceanu…. L-au atras în chip special genurile populare vocale: doina, balada, cântecul, bocetul. Un merit excepţional al compozitorului, care a deschis perspective fructuoase şcolii noastre naţionale rămâne tratarea melosului bizantin şi psaltic de pe poziţiile artistului modern".( Viorel Cosma).

Moştenirea sa artistică se înscrie la loc de cinste pe treptele cele mai înalte ale spiritualităţii contemporane. Este suficient să amintim numai câteva din capodoperele sale spre a contura imaginea acestui multilateral şi strălucit compozitor: cele două oratorii bizantine- Oratoriul Bizantin de Paşti “Patimile şi Învierea Domnului” şi Oratoriul Bizantin de Crăciun “Naşterea Domnului”, comedia muzicală “O noapte furtunoasă”, Concertul pentru orchestra de coarde, Concertele pentru vioară, pian, harpă şi Balada haiducească pentru violoncel, liedul “Gornistul”, balada “Mioriţa”, Toccata pentru pian , Simfonia Ploieşteană şi nu în ultimul rând “Cântecul său de lebădă”- Triplul concert pentru vioară, pian, violoncel şi orchestră,“ce reprezintă o clipă de triumf, de mare şi adevărat triumf…. menit a înnobila multe generţii de români şi multe neamuri ale pănâmntului “(Geo Bogza).

Pentru eternizarea vieţii şi operei sale, forurile culturale ale judeţului Prahova au decis, ca prima instituţie muzicală de concerte să-i poarte numele (Filarmonica de Stat Ploieşti), Corala Palatului Culturii( începând din1971), -formaţie de elită a mişcării corale româneşti până la 1995, Cenaclul Muzical al muzicienilor prahoveni (ianuarie 1977 ) şi Muzeul memorial “Paul Constantinescu”, inaugurat la 20 dec.1993, cu ocazia comemorării a trei decenii de la trecerea, prematură şi fulgerătoare în lumea cea veşnică a acestui muzician de geniu, maestru emerit al artei, membreu corespondent al Academiei Române.

Printre manifestările de referinţă organizate de către Muzeul memorial “Paul Constantinescu”, un loc special revine Concursului Naţional de Interpretare şi Creaţie Muzicală aflat în acest an, la cea de-a XV-a ediţie. Această prestigioasă manifestare muzicală este deschisă celor mai talentaţi elevi şi studenţi din liceele şi facultăţile de muzică din România şi Republica Moldova, care studiază vioara, pianul, canto clasic şi compoziţia muzicală. Astfel, anual, în ultima decadă a lunii noiembrie Municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova, devin, timp depatru zile, importante centre ale “Marii şi adevăratei muzici”.

Potrivit regulamentului concursului, fiecare candidat este obligat să aibă în repertoriu o lucrare din creaţia nemuritorului compozitor Paul Constantinescu sau a altui muzician român. Din acest punct de vedere, Concursul Naţional “Paul Constantinescu” nu este numai o tribună de afirmare, în viaţa muzicală a celor mai talentaţi tineri muzicieni dar şi o instituţie de promovare constantă a creaţiei muzicale româneşti, clasice şi contemporane.

În acest an ,când aniversăm 100 de ani de la naşterea ilustrului muzician, atât Muzeul memorial “Paul Constantinescu” cât şi filarmonica ploieşteană, vor realiza o serie deimportante manifestări- care au început încă din ziua de 18 dec. 2008, când, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, filarmonica a prezentat un excepţional Concert simfonic, cu un program integral din creaţia compozitorului aniversat (Concertul pentru orchestra de coarde şi Triplul concert pentru vioară, pian, violoncel şi orchertră, solişti: Gabriel Croitoru, Valentin Gheorghiu şi Marin Cazacu), concert prefaţat de reputatul compozitor şi prof. Dan Buciu. La numai două zile (20 dec.2008), Muzeul memorial “Paul constantinescu” a marcat, printr-o manifestare complexă, atât comemorarea a 45 de ani de la trecerea în eternitate a muzicianului, dar şi un deceniu şi jumătate de la înfiinţarea muzeului ce-i poartă numele prilej cu care personalităţi binecunoscute ale vieţii noastre muzicale: pianista concertistă dr. Ilinca Dumitrescu, compozitorii şi muzicologii Vasile Donose, Mihai Cosma, Radu Zamfirescu, Eugen Sandu, Sanda Hârlav Maistorovici şi Alexandru Bădulescu au evocat momente din viaţa şi opera compozitorului Paul Constantinescu.

Seria manifestărilor dedicate muzicianului au continuat şi vor continua pe parcursul întregului an 2009, potrivit unui program special întocmit de către muzeul nostru şi înaintat Academiei Române, Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, Societăţii Române de Radiodifuziune, Ministerului Culturii Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional etc.

Ca şi în anii precedenţi, anul 2009 denumit “Anul muzical Paul Constantinescu” va fi marcat pe de o parte de continuareaactivităţii de cercetare ştiinţifică a creaţiei ilustrului muzician, pentru a îmbogăţi, în mod constant colecţiile muzeului ( ce cuprind acum peste 3500 bunuri culturale) cu noi opusuri sau documente aflate biblioteca Societăţii Române de Radiodifuziune, Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor,la alte instituţii sau persoane private. În acelaşi timp colectivul muzeului va urmări ca aceată instituţie să devină, fără echivoc mai departe o “şcoală vie” pentru instrucţia şi educaţia artistică a publicului de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale, îndeosebi a tineretului şcolar. În acest sensrealizăm o seamă de manifestări specifice dedicate, în primul rând aniversării marilor evenimente din istoria şi cultura naţională, dar şi personalităţilor proemiente ale creaţiei şi muzicologiei româneşti, cu deosebire a celor care s-au născut sau au trăit şi creat pe teritoriul străvechiului nostru judeţ. Nu vor lipsi din Agenda Culturală a muzeului nici unele dintre “marile aniversări culturale” aflate în calendarul universal al muzicii din anul 2009.

Din ampla noastră agendă pe acest an menţionăm numai o parte dintre manifestărileşi acţiunile ce au avut loc în primul trimestru a.c. dar şi cele programatepână la sfârşitul actualei stagiuni (1 iulie a.c.):

I. Ianuarie-Martie

1.Duminică, 11 ianuarie, ora 11.00 “Bijuterii muzicale” Recital instrumental extraordinar de pian organizat împreună cu Fundaţia Culturală “Remember Enescu” din Bucureşti.

Au participat tineri solişti de la Liceele de Muzică “George Enescu”,“Dinu Lipatti”, membrii ai Fundaţiei Culturale “Remember Enescu” laureaţi ai unor importante concursuri naţionale şi internaţionale, printre care şi ai Concursului “Paul Constantinescu”. Repertoriul a cuprins lucrări de:J.S.Bach, L.van Beethoven, Fr.Chopin, Fr. Liszt, Schumann, Cl. Debussy, G.Enescu, Paul Constantinescu ş.a.

2.Marţi, 13 ianuarie, ora 17.30 – Medalion aniversar Ioan D. Chirescu, compozitor,dirijor, profesor emerit, 120 de ani de la naştere.

Viaţa şi opera eminentului muzician au fost evocate de prof.dr. Al.I.Bădulescu şi prof. Vasile Simion. Au fost audiate lucrări de referinţă semnate de compozitorul aniversat aflate în arhiva sonoră a muzeului memorial “Paul Constantinescu” şi Societăţii Române de Radiodifuziune.

3.Marţi, 17 februarie, ora 17.30 – Recital extraordinar vioară-pian

Şi-au dat concursul: Ioana Maria Lupaşcu –pian, solistă –concertistă a Filarmonicii “Paul Constantinescu” şi Cosmin Stoica- vioară, concert maestru la Filarmonica “Paul Constantinescu”. Programul a cuprins lucrări de L.van Beethoven(Sonata nr.5), M.Ravel( Rapsodia Tziganne) şi J.Brahms(Sonata nr.3)

4.Sâmbătă, 28 februarie, ora 13.00 Ziua deportatului

Evocare- “Momente din istoria unei tragedii”prezentate publicului de către ec. Nadia Nicolescu, preşedinta FDGR-Filiala Prahova, Dora Dumitru fost deportat în Rusia şi prof.dr. Al.I. Bădulescu.

Recital vocal- instrumental susţinut de elevi ai Liceului de Artă-Ploieşti: Gherasimescu Mihai(violă),Silvia Mihai şi Ioana Enea(pian),ElenaŞincai (flaut),mezzosoprana Cristina Trandafir şi orchestra de cameră “Ars Magna”. Programul a cuprins lucrări de: J.S.Bach, L.van Beethoven, J.Bizet, G.Enescu, Paul Constantinescu, V.Jianu ş.a.

Versuri din lirica românească şi germană Au recitat: Lili Enoiu Hauf şi prof. Nelu Stan

5.Marţi, 10 martie, ora 17.00- Medalion aniversar- Ion Croitoru, compozitor, dirijor şi profesor -125 de ani de la naştere

Au rostit alocuţiuni: -prof.dr.Alexandru I.Bădulescu ,prof.Rodica Georgescu, inspector şcolar de specialitate, prof. Corneliu Irimia, director,Filarmonica”Paul Constantinescu”Ploieşti , prof.Vasile Simion-muzeograf .

Audiţii muzicale din opera compozitorului aniversat .Versuri din lirica românească- în lectura prof.Nelu Stan Recital instrumental susţinut de orchestra “Ars Magna”, solişti Mihai Năstase (clarinet) şi Mihai Nichita(pian)

6.Duminică, 15 martie, ora 11.00 “Bijuterii muzicale”Recital vocal-instrumental -vioră, pian, canto-

Au participat tineri solişti de la Liceele de Muzică “George Enescu”, Dinu Lipatti” din Bucureşti şi “Tudor Ciortea”- Braşov, membrii ai Fundaţiei Culturale”Remember Enescu”. Programul a cuprins lucrări de: J.S.Bach, J.Haydn, Fr.Chopen, Fr,Lizt, H.Wieniawski, N.Paganini, P.I.Ceaikovski, Cl. Debussy, D.Kabalevski, S.Prokofiev, Pablo de Sarate, M.Negrea, N.Bretan.

7. Marţi, 24 martie, ora 17.00 – In Memoriam –Yehudi Menuhin, violonist şi dirijor(n.22 aprilie 1916-m.12 martie 1999)

Yehudi Menuhin-legendarul violonist al secolului XX -prezintă: prof.dr.Alexandru I.Bădulescu Recital instrumental susţinut de Ioana Maria Lupaşcu (pian) şi Cosmin Stoica (vioară) , solişti ai Filarmonicii”Paul Constantinescu”-Ploieşti. Programul a c cuprins lucrări de:W.A.Mozart, G.Enescu, Paul Constantinescu, Marius Herea.

8.Sâmbătă, 28 martie, ora 11.00 –Recital de pian – clasa prof. Natalia Mocănescu Coloros de la Liceul de Artă, Ploieşti.

Programul a cuprins lucrări de :G.F.Haendel, W.a. Mozart, L.van Beethoven, Paul Constantinescu .

9. Duminică, 29 martie, ora 10.00 – Festivalul Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu” ediţia a XXI-a

În avanpremieră: “Sub aripa lui Nichita”-Concurs Judeţean de Poezie organizat de Casa de Cultură I.L.Caragiale în Sala “Auditorium a Muzeului memorial “Paul Constantinescu”( în cadrul Festivalului Internaţional Nichita Stănescu ediţia a XXI-a). Au participat 35 de candidaţi –elevi de la liceele din Ploieşti, Câmpina, Breaza etc.Programul s-a încheiat cu un recital de poezie şi muzică la care şi-au dat concursul solişti de la Liceul de Artă din Ploieşti, Liceul “Al.I.Cuza” şi Liceul Pedagogic”Jean Monnet”.

II. Aprilie-Iunie

1.7-9 aprilie, a.c.- Curs de măestrie interpretativă-pian (cu participarea renumitului pianist concertist şi profesor italian Luciano Lanfranchi).

Participă tineri pianişti de la Liceul de Artă din Ploieşti şi de la alte licee de specialitate din ţară.

2.Luni, 13 aprilie, ora17.00- “De Sfintele Paşti”- Oratoriu Bizantin dePaşti “Patimile şi Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, 63 de ani de la prima audiţie ce a avut loc la Ateneul Român din Bucureşti(la data de 3 martie 1946, sub bagheta genialului compozitor şi interpret George Enescu).

3.Miercuri, 22 aprilie, ora 17.30 – In Memoriam- Eduard Caudella, compozitor, dirijor şi profesor-85 de ani de la trecerea în eternitate.

4.Duminică, 3mai, ora 11.00 –“Bijuterii muzicale” Recital vocal-instrumental susţinut de către Fundaţia Culturală “Remember Enescu” din Bucureşti cu participarea celor mai talentaţi solişti de la clasele de vioară, pian, canto de la liceele de muzică din Bucureşti şi din ţară.

5.Sâmbătă, 16 mai, ora 11.00 Recital extraordinar de pian susţinut de solista Valentina Gheorghiu- Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti ora18.00 Noaptea albă a muzeelor – program muzical susţinut de elevi de la Liceul de Artă din Ploieşti, mezzosoprana Cristina Trandafir şi prof. Nelu Stan.

De la ora 20.00- 24.00 proiecţii de filme privind activitatea muzeului “Paul Constantinescu”, audiţii muzicale din repertoriul naţional şi internaţional, simfonic şi de operă.

6.Luni, 18 mai , 17.30 Ziua Internaţională a Muzeelor – Gala laureaţilor ConcursuluiNaţional Paul Constantinescu” ( I ).Participă studenţii şi absolventii clasei de canto a prof.univ.dr. Silvia Voinea- Universitatea de Muzică Bucureşti.

7.Marţi, 30 iunie, ora 11.00- Sesiune omagială “Paul Constantinescu”- compozitornemuritor 100 de ani de la naştere. Participă personalităţi marcante ale creaţiei şi muzicologiei româneşti din capitală şi alte centre muzicale ale ţării.

Link-uri utile